BIP
MEN
Załóż konto

Aktualności

Zebranie dla Rodziców


Środa 3 lipca 2019

Zebranie informacyjne dla Rodziców na nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 
29.08.2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00

Uwaga - dyskietki !


Wtorek 11 czerwca 2019

Rodziców dzieci, które żegnają się z przedszkolem STARSZAKÓW prosimy o zwrot dyskietek 
( w oststnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu).

Bieg Przedszkolaka


Poniedziałek 3 czerwca 2019

Bieg Przedszkolaka odbędzie się jutro o godz. 9:00 na Burloch Arena 

Dzień Dziecka


Wtorek 28 maja 2019

03.06.2019r. - zabawy w ogordzie na zamku dmuchanym 
04.06.2019r. - Bieg Przedszkolaka na Burloch Arena od godz. 10.00. Wszystkich chętnych zapraszamy do kibicowania ( zmiana terminu ze względów organizacyjnych).

Dyżury wakacyjne


Wtorek 14 maja 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW – LIPIEC, SIERPIEŃ

1. W okresie ferii letnich (lipiec – sierpień) opiekęsprawują przedszkola dyżurujące, zgodnie z ustalonym przez organ prowadzącyharmonogramem na dany rok.
2. Rodzic dziecka/opiekun prawny może pobrać deklaracjęw przedszkolu dyżurującym od 3 do 15 czerwca 2019 r.
3. Rodzic/opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dzieckaskładając wypełnioną deklarację w przedszkolu dyżurującym w terminie od 3 do 15czerwca 2019 r.  lub do wyczerpania miejsc.
4. Zasady organizacji pracy przedszkola określa jegostatut i inne wewnętrzne uregulowania. Rodzic/opiekun prawny dzieckazobowiązuje się do zapoznania z tymi aktami oraz ich przestrzegania.

Na podstawie ZarządzeniaSP.0050.2.468.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska  z dnia 7 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska wroku szkolnym 2018/2019ustalono terminy dyżurów w następujących przedszkolach ioddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:


LIPIEC 2019


Lp.

Dzielnica

Nazwa placówki

Termin dyżuru

1.

Ruda

Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

2.

Orzegów /Godula

Miejskie Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

3.

Nowy Bytom/Czarny Las

Miejskie Przedszkole nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

4.

Wirek

Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej
im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

5.

Bielszowice

Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

6.

Bykowina

Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

7.

Kochłowice

Miejskie Przedszkole nr 34 w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

8.

Halemba

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej

01-31.07.2019 r.

SIERPIEŃ 2019


Lp.

Dzielnica

Nazwa placówki

Termin dyżuru

1.

Ruda

Miejskie Przedszkole nr 38 im. Słonecznej Krainy w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

2.

Orzegów /Godula

Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

3.

Nowy Bytom/
Czarny Las

Miejskie Przedszkole nr 17 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

4.

Wirek

Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółekw Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

5.

Bielszowice

Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

6.

Bykowina

Miejskie Przedszkole nr 45 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

7.

Kochłowice

Miejskie Przedszkole nr 32 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

8.

Halemba/Kłodnica

Miejskie Przedszkole nr 25 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.

Miejskie Przedszkole nr 36 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej

01-31.08.2019 r.


Harmonogram uroczystości z okazj Dnia Mamy i Taty


Poniedziałek 6 maja 2019

SŁONECZKA - 21.05.2019 r. tj. wtorek o godz. 16:00
ŻABKI - 22.05.2019 r. tj. środa o godz. 16:00
BIEDRONKI - 23.05.2019 r. tj. czwartek o godz.16:00 
TYGRYSKI - 23.05.2019 r. tj. czwartek o godz.16:00
PAPUŻKI  - 24. 05. 2019 r. tj. piątek o godz. 16:00

Dni otwarte


Poniedziałek 1 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami na spotkanie adaptacyjne do naszego przedszkola w 
dniach 26.06.2019 r. - 27.06.2019 r. od godz. 9.00 do 10.30.

Harmonogram zajęć otwartych


Poniedziałek 4 lutego 2019

1. Żabki - 03.04.2019 r. o godz. 9.30
2. Biedronki - 27.03.2019 r. o godz. 9.30
3. Tygryski - 27.03.2019 r. o godz. 10.00
4. Papużki - 15.03. 2019 r. o godz. 9.30
5. Słoneczka - 04.04. 2019 r. o godz. 9.30

Zebranie dla Rodziców


Wtorek 22 stycznia 2019

Zapraszamy Rodziców na zebranie grupowe podsumowujące I sesmetr pracy wychowawczo - dydaktycznej 29.01.2019 r. o godz. 16.30 

Zebranie dla Rodziców


Wtorek 22 stycznia 2019

Zapraszamy Rodziców na zebranie grupowe podsumowujące I sesmetr pracy wychowawczo - dydaktycznej 29.01.2019 r. o godz. 16.30 

BAL KARNAWAŁOWY


Środa 16 stycznia 2019


Znalezione obrazy dla zapytania bal karnawałowy ogloszenie przedszkoleZapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy, który odbędzie się w przedszkolu 08.02.2018r. w godzinach porannych.
To doskonała okazja do wcielenia się przez dzieci w ulubione postacie, dlatego prosimy rodziców o przygotowanie kostiumów karnawałowych.


Harmonogram uroczystości Dnia Babci i Dziadka


Wtorek 8 stycznia 2019

gr. "Żabki" - 25.01.2019 r. o godz. 9.30.
gr. "Biedronki" - 24.01.2019 r. o godz. 9.30.
gr."Tygryski" - 23.01.2019 r. o godz. 10.00.
gr. "Papaużki" - 24.01.2019 r. o godz. 10.00.
gr. "Słoneczka" - 22.01.2019 r. o godz. 9.45.


WAŻNE !!!Zmiana terminu odbierania kart elektroni


Środa 12 grudnia 2018

W związku z wprowadzeniem od 02 stycznia 2019r. kart obecności dziecka w przedszkolu,
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ 
z Regulaminem korzystania z elektronicznego 
systemu pobytu dziecka w przedszkolu.
(dostępny na stronie internetowej przedszkola orazw przedsionku szatni na tablicy ogłoszeń).
Karty należy odebrać w kancelarii przedszkola w dniach 10.12-14.12.2018r. (nawet gdy dziecka nie będzie w tym czasie w przedszkolu).
Od stycznia 2019r. obowiązywać będzie elektroniczny system ewidencji. Kolejną kartę w cenie 7,00 zł, można zamówić w kancelarii przedszkola.

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka
w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.
§ 1
1. W celu regulacji rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, zwany dalej systemem. System zapewnia automatyczne rejestrowanie czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. 
2. Zarejestrowanie w systemie czasu obecności dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe.
3. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska, w sprawie opłat za korzystanie z wychowania w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którym organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, rejestracja obecności dziecka w przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o ewidencję prowadzoną w wersji papierowej.
5. Opłata za pobyt dziecka jest uzależniona od faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczająca wymiar bezpłatnych 5 godzin pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każde rozpoczęte 60 minut.
6. Informację związaną z należną kwotą za dany miesiąc, rodzic otrzyma w formie obowiązującej w przedszkolu oraz za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
7. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karty zakupione przez placówkę są własnością Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej. Nie należy na nich umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
8. Fakt utraty karty należy zgłosić administracji przedszkola. 
9. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty tj. koszt karty + koszt przesyłki.
10. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do zwrotu kart zakupionych przez przedszkole.
11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą odpłatnie (koszt karty + koszt przesyłki) zamówić dodatkowo dowolną liczbę kart.
§ 2
1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka do czytnika.
2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny rozpoczęcia pracy przedszkola.
3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.
§ 3
1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika.
2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do zakończenia pracy danego przedszkola.
3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.
§ 4
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola: www.wesolarodzinka9
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego stosowania oraz przekazywania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru karty w Rejestrze ewidencji kart (Załącznik nr 1).


UWAGA


Poniedziałek 26 listopada 2018

W środę  dzieci z grupy „Słoneczka” i „Papużki” w związku z wyjazdem na wycieczkę przychodzą do przedszkola najpóźniej o godz. 7.30.

Plan uroczystości na rok szkolny 2018/2019


Czwartek 15 listopada 2018

·DzieńPrzedszkolaka- 20.09
·Pasowaniena Przedszkolaka
- „ Żabki” 08.11. g.16.00
- „ Tygryski” 06.11.godz. 16.00
·Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości-09.11
·DzieńPluszowego Misia -23. 11
·Spotkanieze starką, górnikiem- 04.12 g. 9.30.
·Spotkaniez Mikołajem-
·Jasełka-19. 12. ( godziny popołudniowe)
·Wigiliaprzedszkolna- 21.12
·DzieńBabci i Dziadka 22-25. 01 ( godziny ranne)
1. „Słoneczka” - 22.01.2019 r.
2. „Tygryski”- 23.01.2019 r.
3. „Biedronki”-24.01.2019 r.
4. „Papużki”-24.01 2019 r.
5. „Żabki”-25.01.2019 r.
·Bal – 08.02
·Ferie zimowe-11-24.02
·Powitanie Wiosny-21.03
·Poranek Wielkanocny ,„ zajączek”- 17.04
·Dzień Mamy i Taty-21-24.05 ( godziny popołudniowe)
·Dzień Dziecka, BiegPrzedszkolaka- 31.05
·Wycieczka- 10.05
·Festyn rodzinny – 06.06
·Uroczystośćpożegnania starszaków- 14.06

Zajęcia otwarte:
·„Słoneczka” -07. 11
·„ Biedronki” - 07.11
· „ Papużki” -16.11.
· „ Tygryski”- 07.12


 


Informacja dla rodziców dotycząca wycieczki


Wtorek 2 października 2018

Informujemy, że dziecko Państwa będzie uczestnikiem wycieczki przedszkolnej zorganizowanej przez nasze przedszkole do Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu

Informacje szczegółowe:
Wyjazd na musical „Dorotka w krainie Oz”
Data wyjazdu: 03.10.2018r.
Czas wycieczki: 9.15 – 12.00
Środek transportu: autokar
Telefon kontaktowy do przedszkola: 32 248 12 46, 690 293 017
Inne informacje …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………


SESJA ZDJĘCIOWA


Wtorek 25 września 2018

27.09.2018r. (czwartek) w naszym przedszkolu będą wykonywane zdjęcia wszystkim dzieciom. Istnieje możliwość rezygnacji z zakupu.
Komplet zdjęć - 4 sztuki.
(1 indywidualne + 1 grupowe 20cm.x30cm., 2 sztuki 10cm.x15cm.)
Cena 38zł. 

FILHARMONIA PRZEDSZKOLAKA


Wtorek 25 września 2018

Od 28.09.2018r. ( piątek) rozpoczynamy spotkania z muzyką klasyczną
"Filharmonia Przedszkolaka".Cena każdego zajęcia wynosi 2,50 zł. 
Prosimy wpłacać po
5 zł ( koszt dwóch zajęć ) u P. Krystyny.

ZAJĘCIA UATRAKCYJNIAJĄCE I ARTYSTYCZNE PIĄTKI


Wtorek 25 września 2018

Od października wznawiamy zajęcia uatrakcyjniające popołudniowy pobyt dziecka w przedszkolu. Nauczycielki grup raz w tygodniu zaproponują różne, ciekawe formy aktywności dostosowane do zainteresowań i potrzeb wychowanków. Efekty tych zajęć będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej (zdjęcia) i wystawach grupowych w szatni. Powrócą również "Artystyczne piątki" odbywające się w ramach innowacji pedagogicznej "Mały artysta, kreatywny przedszkolak".

Zebrane Rodziców


Środa 13 czerwca 2018

Zebranie nformacyjne na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 30.08.2018r. o godz. 16:00

Dziękujemy


Sobota 9 czerwca 2018

Znalezione obrazy dla zapytania festyn gifDziękujemy wszystkim za wspaniałą wspólną zabawę. 

Uwaga


Wtorek 29 maja 2018

Prosimy o zgłoszenie do 4.06. w sekretariacie przedszkola przewidywanych nieobecności dziecka w miesiącu czerwcu (dotyczy dzieci 6-latków) w celu naliczenia odpłatności.

Bieg przedszkolaka


Wtorek 29 maja 2018

5 czerwca na Burloch Arenie się spotykamy i razem ppbiegamy.
Bieg Przedszkolaka rozpoczyniemy, a puchary zdobędziemy.
Kto ma czas niech kibicuje i pogdę zaplanuje. Znalezione obrazy dla zapytania bieg gif
Kto dysponuje wolnym czasem zapraszmy do kibicowania ;)

Podziękowanie


Wtorek 29 maja 2018

Serdecznie dziękujemy sposnorom za ciaSTa i kawę, które umiliły uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

Cukiernia "Luż" - Pani Ostańka
Cukiernia-Piekarnia "Vertigo" Halemba 
Cukiernia-Piekarnia "Gerlach"
Cukiernia-Piekarnia Jan Kozioł
Sklep ABC 

Dziękujemy również Rodzicom naszych wychowanków:
mamie Ani w grupy "Sówki"
mamie Nelly z grupy "Żabki"

Dziennik Zachodni


Wtorek 15 maja 2018

W dniu 28-30 maj będzie rozprowadzany Dziennik Zachodni z dodatkiem "Przedszkolaki 2018". 

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu


Wtorek 15 maja 2018

Harmonogram Dnia Mamy i Taty w przedszkolu 

wtorek 22 maj Tygryski godz.16:00,
Motylki godz. 16:30

środa 23 maj Sówki godz. 16:00

czwartek 24 maj Kangurki godz. 16:00,
Żabki godz. 16:30 


Znalezione obrazy dla zapytania gif rodzina

Dzieci nowoprzyjęte


Środa 18 kwietnia 2018

Zapraszamy nowoprzyjęte dzeci wraz z Rodzicami do naszego przedszkola na dni otwarte, które odbędą się w dniach 20-21 czerwca od godz. 9:30-10:30 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci gifZachęcamy również do udziału w przedszkolnym Festynie 8 czerwca od godz. 16:30-18:30

Rekrutacja do przedszkola


Poniedziałek 12 lutego 2018

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacjaInformacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie:

od 19.02.2018r. godz. 8:00 do 26.02.2018r. godz. 15:00.
Druk deklaracji do pobrania wkancelarii przedszkola oraz w zakładce REKRUTACJA TU

dzień babci i dziadka


Poniedziałek 29 stycznia 2018

Dziękujemy piekarni GERLACH, VERTIGO, KOZIOL I pani OSTAŃSKIEJ za zasponsorowanie ciast z okazji Dnia Babci i Dziadka

Bal przebierańców


Piątek 26 stycznia 2018

13 lutego w godzinach rannych w naszym przedszkolu odbędzie się
BAL PRZEBIERAŃCÓW Obraz znaleziony dla: gif BAL PRZEBIERANCOW

Dziękujemy wszystkim


Poniedziałek 8 stycznia 2018

Dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu świątecznym.
Dzięki Wam udało nam się zebrać 640 zł.
Powyższa kwota zostanie przekazana na konto Rady Rodziców i w całości przekazana na potrzeby dzieci. 

Harmonogram dnia babci i dziadka


Wtorek 12 grudnia 2017

Dzień Babci i Dziadka 
23  wtorek "Motylki" godz. 10:00
24 środa "Kangurki", "Żabki" godz. 9:30 
25 czwartek "Tygryski", "Sówki" gopdz. 10:00 

Akcja góra grosza


Piątek 8 grudnia 2017

Zapraszamy do włączenia się w akcję "góra grosza". Więcej informacji na plakacie w przedszkolu. 

Dziękujemy


Piątek 8 grudnia 2017

Dziękujemy Mamom:
- Mikołajów z grup "Żabki i Tygryski"
- Emilki z grupy "Motylków" 
za zaangażowanie i organizację dnia Mikołaja. Znalezione obrazy dla zapytania gif mikolaj

Dzień Praw Dziecka


Piątek 17 listopada 2017

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas głosowań na 79 posiedzeniu, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. 
W tym roku przypada 25 rocznica uchwalenia
Konwencji o Prawach Dziecka.
Nasi przedszkolacy w poniedziałek również poznają - maluchy,
a średniacy i starszacy - utrwalą, Prawa Dziecka dzięki pogadankom
w grupach. 

Konkurs plastyczny


Czwartek 9 listopada 2017

zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. Pluszowy miś organizowanym w naszym przedszkolu. Więcej informacji na plakacie w przedszkolu oraz u pań Oli i Asi

Zbiórka karmy


Czwartek 26 października 2017

Dziękujemy Wszystkim za okazane serce i obdarowanie schroniska tak dużą ilością karmy dla zwierząt. 

Zapraszamy do oglądania naszej galerii z dzisiejszego spotkania. 

Wyniki konkursu plastycznego


Wtorek 17 października 2017

Pragniemy poinformować, że w konkursie plastycznym "Moja przygoda wakacyjna"
1 miejsce otrzymał Barek z grupy "Żabek"
2 miejsce otrzymała Ola z grupy "Motylki"
3 miejsce otrzymała Alicja z grupy "Tygrysków"

Zapraszamy dzieci do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszym przedszkolu.

Dziękujemy Radzie Rodziców


Wtorek 17 października 2017

Dziękujemy Radzie Rodziców za pyszne słodkości
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Zajęcia autrakcyjniające


Czwartek 28 września 2017

W ramach zajęć autrakcyjniających popłudniowy pobyt dziecka w przedszkolu nauczycielki grup raz w tygodniu zaproponują różne, ciekawe formy aktywności dostosowane do zainteresowań i potrzeb wychowanków. 


Efekty tych zajęć będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej (zdjęcia), na gazetkach i wystawach grupowych w szatni. 

Nie dotyczy dzieci  gr. Kangurków, które w tym czasie leżakują.  

Ubezpieczenie dzieci


Wtorek 5 września 2017

"Szanowni Rodzice!
Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszego przedszkola dokonała analizy ofert ubezpieczenia NNW złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe. Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A., reprezentowane przez Pana Tomasza Broda z firmy Bezpieczny.pl sp. z o.o.
Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie z portalu on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom spośród 5 wariantów ubezpieczenia. Przedszkole otrzymało dedykowany link, dzięki któremu Rodzic wykupujący polisę w formie indywidualnej otrzymuje 10% zniżki na dowolnie wybrany wariant ochrony, na każde z ubezpieczanych przez siebie dzieci. W ten sposób składka jest niższa niż w ubezpieczeniu grupowym.
Wyboru tego mogą Państwo dokonać klikając poniższy link:
lub samodzielnie wchodząc na stronę www.bezpieczny.pl wybrać DZIECKO, a następnie NNW PRZEDSZKOLNE. Wówczas podczas wypełniania formularza zakupowego podać KOD OPIEKUNA 24516, który to kod uprawnia on do 10% zniżki od składek wskazanych w ofercie.
OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI
tel. 504 039 594


Szanowni Rodzice


Poniedziałek 2 stycznia 2017

Szanowni Rodzice w związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017r. za dzieci 6-letnie i starsze nie będzie pobierana opłata za godziny przekraczające realizację podstawy programowej. Rodzice ww. dzieci będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. W związku z powyższym, obowiązujące umowy będą aneksowane - godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości posiłków pozostaną bez zmian ( o ile Rodzice takowych zmian nie zgłoszą). 

Dziękujemy...


Wtorek 27 września 2016

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup dywanów do wszystkich sal przedszkolnych 

Dziękujemy


Poniedziałek 27 czerwca 2016

Dziękujemy Rodzicom grupy "Słoneczka" :

Panstwu Mróz za inicjatywę malowania naszej sali, zasponsorowanie farb oraz ciężką pracę a także Państwu Chobot, Szaraniec, Kipka, Wolny, Gaweł za "gorącą" i owocną pracę. Największą radoscią i wdzięcznością była radość i wielkie WOooow dzieci. 

Podziękowanie


Piątek 3 czerwca 2016

Dziękujemy Partnerom naszego przedszkola, którzy w różny sposób nas wspomagają i dofinansowują nasze imprezy i uroczystości przedszkolne:
- PHU RUMCAJS,
- ZPM „ŁATA” ,
- APTEKA RODZINNA
- CUKIERNI BUDNY,
- CUKIERNI VERTIGO
- PIEKARNI GERLACH
- ZPM „KUŚ”

Szczególne podziękowania i wyrazy uznania dla Rady Rodziców przedszkola za wkład pracy i starania w pozyskiwaniu sponsorów, zakupu zabawek, dwóch nowych dywanów i dofinansowanie imprez dla dzieci.

Dziękujemy Rodzicom naszego przedszkolaków za okazane serce i pomoc:
- rodzicom Bartka Mich z grupy „Smerfów” za sponsorowanie kubeczków jednorazowych,
- Rodzicom Mai Kleśta i Ali Michalskiej z grupy „Puchatki” i Mikołaja Kucytowskiego z grupy „Smerfów” za doposażenie sali w zabawki,
- rodzicom Filipa Mróz z grupy „Słoneczek” za zakup piasku kinestetycznego i zaplanowane malowanie sali,
- rodzicom Sebastiana Bęben z grupy „Biedronek” za bajki dla grupy,
- rodzicom Ani Ostańskiej i Julii Wierzbickiej z grupy „Krasnoludków” oraz Filipa Mróz „Słoneczek „ za upieczenie ciast na uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka,
- mamie Emilki Dudek za baśniowe postacie, które są atrakcją na dzisiejszym festynie,