BIP
MEN
Załóż konto

Dzień w Wesołej Rodzince

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00 
Organizacja dnia uwzględnia zasady przestrzegania proporcji czasowych przeznaczonych na różnorodną działalność dzieci – zgodnie z warunkami określonymi w nowej podstawie programowej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas, formy aktywności dzieci zgodnie z podstawą programową

5:30-8:00 swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci

8:00-8:15 zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:
- zabawy ruchowe z dominacją elementu ruchu
- zabawy muzyczno-taneczne
- integracyjno-ruchowe
- ruch przy muzyce
- czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem

8:15-8:30 śniadanie

8:30-11:00 Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:
- zabawy konstrukcyjne
- zabawy manipulacyjne
- zabawy rozwijające mowę
- ćwiczenia na koncentrację uwagi
- ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie
- ćwiczenia kształtujące umiejętności współdziałania
- ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne

Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy

z wykorzystaniem metod:
- dobrego startu wg M. Bogdanowicz
- dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- ruch rozwijający W. Schrerborne
- zajęcia sensomotoryczne
- zajęcia teatralne
- zajęcia profilaktyczne
- zajęcia grafomotoryczne
- zajęcia rozwijające aktywność twórczą
- realizacja projektów
- zajęcia sprawnościowe i sportowe
- czynności higieniczno-porządkowe

11:00-11:15 zupa

11:15-12:15 zabawy w ogrodzie :
- swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego
- prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń
- gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe)
- czynności przygotowujące do spożycia obiadu

12:30-13:00 obiad

13:00-14:15 odpoczynek, relaksacja (higiena układu nerwowego)
- słuchanie muzyki
- słuchanie bajek
- słuchanie dźwięków przyrody (płyty)
- relaks
- zabawy dźwiękonaśladowcze
- swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań
- zabawy i gry indywidualne, zespołowe
- zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane

14:15 podwieczorek

14:30-17:00 swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali