BIP
MEN
Załóż konto

Konsultacje

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się wg bieżących potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji. Zeszyt kontaktów z nauczycielem grupy znajduje się u pani Krystyny.

Nie dopuszcza się konsultacji nauczycieli z rodzicami oraz udzielania informacji o dziecku w czasie, gdy nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i sprawuje bezpośrednią opiekę na dziećmi ( nie dot. kontaktów okazjonalnych).