BIP
MEN
Załóż konto

Oferta

Zajęcia uatrakcyjniające popołudniowy pobyt dziecka 
w przedszkolu uwzględniające wszystkie wymagane obszary 
z zastosowaniem różnorodnych form i metod nauczania (zajęcia umuzykalniające, plastyczno- techniczne, sportowe, teatralne, taneczne, matematyczne itp.).

Za wyłączeniem grupy Kangurki, które w tym czasie leżakują.W naszej OFERCIE PROPONUJEMY:

Udział w programie adaptacyjnym „Będziemy razem”, który zminimalizuje stres Waszego Dziecka przy przyjęciu do Przedszkola,

Kontynuację elementów program innowacyjnego „Bezstresowa nauka czytania” - we wszystkich grupach wiekowych,

Programy własne wspomagające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podnoszące efektywność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną Przedszkola:
„Bajki dobre na wszystko” – program profilaktyczno – wychowawczy,
„W świecie radości tworzenia” – program z zakresu arteterapii,
„Bądźmy zdrowi i bezpieczni” – program profilaktyczno – wychowawczy,
„Bajtle z Orzegowa ”- program edukacji regionalnej,


Zajęcia specjalistyczne wspierające indywidualny rozwój dziecka:
logoterapia ( zatrudniony logopeda),
pomoc psychologiczno-i pedagogiczna ( zatrudniony psycholog )


Zajęcia dodatkowe wspierające uzdolnienia i zainteresowania dzieci ( kółka zainteresowań ):
„Zabawa w teatr”
„Mądra główka”
Artererapia
język angielski - zajęcia za dodatkową odpłatnością,
możliwość organizacji innych zajęć na życzenie Rodziców ( np. kółko szachowe, kółko taneczne)Rodzicom oferujemy:
Wspólny udział z dzieckiem w programie adaptacyjnym.
Udział w szeregu uroczystości o charakterze rodzinnym.
Udział w zajęciach otwartych.
Fachowe doradztwo pedagogiczne, wychowawcze ( spotkania, konsultacje, wspólne zabawy z dziećmi „Popołudnia z mamą i tatą).
Lekturę gazetki przedszkolnej redagowanej przez nauczycieli.
Możliwość korzystania z biblioteki dla rodziców.