BIP
MEN
Załóż konto

Personel

Węgler Kornelia
dyrektor
edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z pedagogiką przedszkolną 
i logopedią 

mgr Barzyk Beata
nauczyciel wychowania przedszkolnego,  pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Gołąb Aleksandra
nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, sztuka - edukacja muzyczna i plastyczna z elementami arteterapii

mgr Janowska Mariola
nauczyciel wychowania przedszkolnego z muzyką, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia przedszkolna i szkolna

mgr Kajzer Irena
nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

Lip Małgorzata
nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną i logopedią - licencjat, oligofrenopedagogika

mgrRasieńska Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Sulimowska Anna
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - licencjat

mgr Szymańska Joanna
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej


mgr Kabik Katarzyna
nauczyciel religi pedagogiki, Kolegium Teologiczne - licencjat

mgr Meroń Katarzyna
nauczyciel logopeda, pedagogika wieku dziecięcego, edukacji elementarnej, logopedia , neurologopedia, terapia pedagogiczna

mgr Kopiec-Białas Izabela 
psycholog psychoterapia, psychologia rozwojowa

Personel administracyjno-obsługowy:
mgr Aneta Stoińska-Jambor - główna księgowa 
Beata Losa - intendent 
Jolanta Plata - pomoc biurowa 
Krystyna Pyrsz - pomoc nauczyciela 
Justyna Dudek , Teresa Strąk, Dorota Matula - personel kuchenny 
Jolanta Dworaczek, Bernadeta Bauman, Kornelia Michalska, Alina
Świerczok,  Roman Czyszczoń, Waldemar Rokicki 
- personel obsługowy