BIP
MEN
Załóż konto

Porady dla Rodziców

Opracowany przez radę pedagogiczną program działań przedszkola uwzględnia rodziców jako pełnoprawnych partnerów w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Kreowanie wizji naszego przedszkola polega na :

Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 

Ważne dla ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego :