BIP
MEN
Załóż konto

Psycholog w naszym przedszkolu

Co robi psycholog w naszym przedszkolu?


Psycholog w naszym przedszkolu ma możliwość obserwacji dzieci podczas ich codziennych czynności. Widzi jak dziecko bawi się z rówieśnikami, jak odnajduje się w grupie, jak radzi sobie z trudnościami, ze stresem, co robi w sytuacjach konfliktowych. Widzi dziecko w trakcie najprostszych czynności samoobsługowych, gdy ubiera się, je, gdy czegoś nie potrafi i jak sobie z tym radzi.
Jeśli psycholog zauważy,że dziecko z czymś sobie nie radzi, to rozmawia o tym z wychowawcą i wspólnie ustalają jak pomóc dziecku.Bardzo często to właśnie wychowawca pierwszy zauważa, że dziecko ma z czymś problemy.
Oczywiście równie często to właśnie rodzice zauważają coś w zachowaniu dziecka, co ich zastanawia lub niepokoi i przychodzą na konsultację.


Najważniejsza jest rozmowa.

Zadaniem psychologa jest zasygnalizowaniem problemu wychowawcy i rodzicom. Zazwyczaj są to trudności typowe dla tego okresu rozwojowego. Ważne jest, by umówić się na rozmowę z rodzicem, by mógł on dowiedzieć się jak jego dziecko funkcjonuje w przedszkolu, z czym ma trudności i w jaki sposób można mu pomóc. Jeśli będziemy wspólnie wspierać dziecko to pozytywne efekty pojawią się błyskawicznie.
Niestety czasem problemy dziecka mogą wynikać z przyczyn, na które nie mamy bezpośredniego wpływu np. problemy zdrowotne (np.laryngologiczne) lub różnego rodzaju deficyty, które wymagają specjalistycznej diagnozy i leczenia. Wtedy psycholog kieruje do odpowiedniego specjalisty lub do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Na czym polega pomoc psychologa w przedszkolu?

-obserwując dzieci w ich naturalnym środowisku sygnalizuje problem i podpowiada rozwiązanie. Sposoby, formy i metody pracy są zawsze omawiane z rodzicami
  • prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, podczas których może nawiązać z nimi kontakt i lepiej je poznać
  • prowadzi zajęcia tematyczne dla dzieci dotyczące integracji, współpracy, percepcji, emocji, zachowania, przeciwdziałania agresji
  • współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • pracuje indywidualnie z dziećmi
  • współpracuje z wychowawcami
  • służy pomocą rodzicom

Izabela Kopiec-Białas godziny pracy :   lub inne po wcześniejszej konsultacji.