BIP
MEN
Załóż konto

Stosowane metody pracy z dziećmi

W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.
Do metod tych należą m. in. :