BIP
MEN
Załóż konto

Strategia działań/koncepcja

NASZE PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE NA POTRZEBY DZIECI I OCZEKIWANIA RODZICÓW

Program rozwoju Przedszkola ukierunkowany jest na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a także na wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców.

Jednym z najważniejszych wyznaczników budowania jakości naszej placówki jest celowa, systematyczna i dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami – integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem.

Dokładamy starań , żeby w przedszkolu panowałażyczliwa, domowa atmosfera, 
a stosunki między całą  społecznościąprzedszkolną (rodzicami, dziećmi, personelem) były oparte na wzajemnym zaufaniu i tolerancji.

Tworzymy wizerunek przedszkola o charakterze rodzinnym.
Nasi wychowankowie, to w wielu przypadkachpokolenia rodzin, z których najmłodsze dzieci obecnie uczęszczają do naszejplacówki.

Dla podkreślenia charakteru naszych działań, dając wyraz efektom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uchwałą Rady Miasta Nr 807/XLVIII/2009 z dnia 14 maja 2009r.

Nasze Przedszkole otrzymało imię

WESOŁA  RODZINKA

Imię to wiąże się z naszym logo – symbolem rodziny.

Podejmując kolejne działania dokładamy starań, aby nasze Przedszkole było postrzegane jako miejsce bezpieczne, ciepłe i pełne radości, a rozwój dziecka przebiegał w naturalnym, przyjaznym środowisku, zbliżonym do środowiska rodzinnego.