Dzień Wesołej Rodzinki

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas, formy aktywności dzieci zgodnie z podstawą programową

5:30-8:00 swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci

8:00-8:15 zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:
– zabawy ruchowe z dominacją elementu ruchu
– zabawy muzyczno-taneczne
– integracyjno-ruchowe
– ruch przy muzyce
– czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem

8:15-8:30 śniadanie

8:30-11:00 Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:
– zabawy konstrukcyjne
– zabawy manipulacyjne
– zabawy rozwijające mowę
– ćwiczenia na koncentrację uwagi
– ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie
– ćwiczenia kształtujące umiejętności współdziałania
– ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne

Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy

z wykorzystaniem metod:
– dobrego startu wg M. Bogdanowicz
– dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– ruch rozwijający W. Schrerborne
– zajęcia sensomotoryczne
– zajęcia teatralne
– zajęcia profilaktyczne
– zajęcia grafomotoryczne
– zajęcia rozwijające aktywność twórczą
– realizacja projektów
– zajęcia sprawnościowe i sportowe
– czynności higieniczno-porządkowe

11:00-11:15 zupa

11:15-12:15 zabawy w ogrodzie :
– swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego
– prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń
– gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe)
– czynności przygotowujące do spożycia obiadu

12:30-13:00 obiad

13:00-14:15 odpoczynek, relaksacja (higiena układu nerwowego)
– słuchanie muzyki
– słuchanie bajek
– słuchanie dźwięków przyrody (płyty)
– relaks
– zabawy dźwiękonaśladowcze
– swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań
– zabawy i gry indywidualne, zespołowe
– zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane

14:15 podwieczorek

14:30-17:00 swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali