Kadra pedagogiczna

lic Węgler Kornelia
dyrektor
edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z pedagogiką przedszkolną 
i logopedią 

mgr Barzyk Beata
nauczyciel wychowania przedszkolnego,  pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Gołąb Aleksandra
nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, sztuka – edukacja muzyczna i plastyczna z elementami arteterapii

mgr Janowska Mariola
nauczycielwychowania przedszkolnego z muzyką, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia przedszkolna i szkolna

lic Lip Małgorzata
nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną i logopedią, oligofrenopedagogika

mgr Modrzejewska Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

mgr Szczepaniak Katarzyna 
nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego I i II stopnia

mgr Szymańska Joanna
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr Kabik Katarzyna
nauczyciel religi pedagogiki, Kolegium Teologiczne – licencjat

mgr Meroń Katarzyna
nauczyciel logopeda, pedagogika wieku dziecięcego, edukacji elementarnej, logopedia , neurologopedia, terapia pedagogiczna

mgr Kopiec-Białas Izabela 
psycholog psychoterapia, psychologia rozwojowa

Personel administracyjno-obsługowy:
mgr Aneta Stoińska-Jambor – główna księgowa 
Beata Losa – intendent 
Jolanta Plata – pomoc biurowa 
Krystyna Pyrsz – pomoc nauczyciela 
Justyna Dudek , Teresa Strąk, Dorota Matula – personel kuchenny 
Jolanta Dworaczek, Bernadeta Bauman, Aleksandra Pilśniak, Alina
Świerczok,  Roman Czyszczoń, Waldemar Rokicki 
 – personel obsługowy