Programy

DECYZJA DYREKTORA
Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej  

W sprawie dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2019/2020 Programu Wychowania Przedszkolnego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia,  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej na podstawie wniosku
i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

Dopuszcza do użytku i realizacji w roku szkolnym 2020/2021:

PROGRAM WIODĄCY

Lp.

Tytuł programu

Autor programu

Uwagi o realizacji

1.

Program wychowania przedszkolnego „ Rozwój – Wychowanie – Edukacja”

Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

Do realizacji we wszystkich grupach wiekowych

PROGRAMY POMOCNICZE (WSPOMAGAJĄCE)

Lp. Tytuł programu, autor Grupa
1 „Bajtle z Rudy” – program własny z zakresu edukacji regionalnej; Małgorzata Lip Kangurki, Smerfy, Tygryski, Sówki, Słoneczka
2 „Bajki dobre na wszystko” – program dla dzieci w wieku przedszkolnym; Kornelia Węgler Smerfy, Tygryski, Słoneczka
3 „Wariacje angielskie w przedszkolu” – program nauczania języka angielskiego; Magdalena Kębowska Kangurki, Smerfy, Tygryski, Sówki, Słoneczka
4 „Fiku miku, poćwicz ze mną pajacyku” – program zajęć sportowych; Joanna Szymańska-Przysambor Sówki, Słoneczka
5 „Mały artysta”- kreatywny przedszkolak;

Kornelia Węgler, Irena Kajzer, Joanna Szymańska-Przysambor, Mariola Janowska

Kangurki, Smerfy, Tygryski, Sówki, Słoneczka
6 „Jesteśmy Dziećmi Bożymi” – program kształcenia religijnego, wyd. Święty Wojciech; Jan Szpeta, Danuta Jackowiak Smerfy, Tygryski, Sówki, Słoneczka
7 „Kolorowe emocje”- program edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym; Izabela Kopiec-Białas Kangurki, Smerfy, Tygryski, Sówki, Słoneczka
Lp. Działania:  
1 „Bądźmy zdrowi i bezpieczni” Kangurki, Tygryski, Sówki, Słoneczka
2 „Kubusiowy Przyjaciel Natury” Kangurki, Smerfy, Sówki

Innowacje pedagogiczne realizowane w tym roku szkolnym:

  • „Mali badacze” – doświadczenia i eksperymenty pozwalające dziecku odkrywać nie znane mu dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk
    ( grupa Smerfy )
  • „Kim będę, gdy dorosnę” – poznajemy zawody ( grupa Słoneczka )
  • „Magiczny świat liter” – nauka czytania poprzez zabawę ( grupa Kangurki )
  • „Fairy story” – teatr po angielsku ( wszystkie grupy )

Wszystkie realizowane programy zawierają treści zgodne z podstawą programową.