Programy

DECYZJA DYREKTORA
Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej  

W sprawie dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2019/2020 Programu Wychowania Przedszkolnego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia,  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej na podstawie wniosku
i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

PROGRAM WIODĄCY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Tytuł programu Autor programu Uwagi o realizacji
1 „Samodzielne , wszechstronne ,szczęśliwe” – program wychowania przedszkolnego
wyd. Nowa Era
Monika Chudzińska

Agata Kacprzak – Kołakowaksa
Anna Kucharczyk

 

Do realizacji we wszystkich grupach wiekowych


PROGRAMY DODATKOWE (WSPOMAGAJĄCE)- ANEKS nr 1 NA ROK SZKOLNY2021/2022

Lp. Tytuł programu Autor programu Uwagi o realizacji
1 Bajki dobre na wszystko”- program własny Kornelia Węgler  Realizacja w grupach: , Zabki
2 „Bajtle z Rudy” – program  z zakresu edukacji regionalnej Małgorzata Lip  Realizacja w grupach: we wszystkich grupach przez -listopad-grudzień
3 Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu Program własny Realizacja we wszystkich  grupach wiekowych- cały rok szk.
4 „Fiku miku, poćwicz ze mną pajacyku” – program zajęć sportowych Joanna Szymańska-Przysambor Realizacja w grupie: SŁONECZKA cały rok szkol., Tygryski – cały rok szkolny, Biedronki – cały rok
6 „ Jesteśmy Dziećmi Bożymi” – program kształcenia religijnego Jan Szpeta

 

Realizacja w grupach: TYGRYSKI;BIEDRONKII; SŁONECZKA –cały rok szk.
7 „Dino  w krainie ważnych słów”- program z zakresu edukacji emocjonalnej dzieci. Izabela Kopiec- Białas Realizacja we  wszystkich grupach, cały rok szkolny

 

8 „Bądźmy zdrowi i bezpieczni”- program profilaktyczny   K. Węgler,  A. Sulimowska Realizacja we wszystkich grupach wiekowyc oprócz biedronek
9 „Będziemy razem” – program adaptacyjny dla dzieci B. Barzyk Realizacja w grupie: Rybki , Żabki
10 „Zumba” – baw się i ruszaj- Program zajęć i zabaw sportowych z muzyką.  A.Gołąb Realizacja w grupach: Słoneczka , Tygryski.

 

Programy profilaktyczne oraz projekty:

– Kubusiowi przyjaciele natury- program z zakresu edukacji ekologicznej program ogólnopolski- J.Szymańska- Przysambor, M. Janowska, B. Barzyk,

– Wirusoochrona- akcja profilaktyczna organizowana przez sanepid

– Skąd się biorą produkty ekologiczne- program edukacyjny – sanepid – J. Szymańska – Przysambor

– Klub zdrowego przedszkolaka – program edukacyjny – sanepid- J. Szymańska – Przysambor

– Mały miś w świetle wielkiej literatury- projekt ogólnopolski – wrzesien /maj – M. Modrzejewska, K. Szczepaniak, Lip.

– Covidowe zdrowe love- ogólnopolski projekt edukacyjny wrzesień 2021- maj 2022- J. Szymańska – Przysambor

– Zabawa sztuką – ogólnopolski projekt- M . Janowska, Lip, B. Barzyk

– Czyściochowe przedszkole – Projekt edukacyjny- Rossman – M. Janowska, Gołąb , Szymańska – Przysambor, M. Lip

– Dzieci ucza rodziców – ogólnopolski projekt edukacyjny – cały rok szkolny B. Barzyk

– Szkolne przygody gangu swojaków- projekt ogólnopolski A. Gołąb

– Bohater On- projekt edukacyjny- A. Gołąb

– Inicjatywa edukacyjna z MEiN Code week 2021- Europeski tydzień kodowania- 11- 15 październik- M.Modrzejewska.

Wszystkie realizowane programy zawierają treści zgodne z podstawą programową.