Programy

DECYZJA DYREKTORA
Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej  

W sprawie dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2019/2020 Programu Wychowania Przedszkolnego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia,  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej na podstawie wniosku
i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

Dopuszcza do użytku i realizacji w roku szkolnym 2019/2020:

PROGRAM WIODĄCY

Lp.

Tytuł programu

Autor programu

Uwagi o realizacji

1.

Program wychowania przedszkolnego „ Rozwój – Wychowanie – Edukacja”

Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

Do realizacji we wszystkich grupach wiekowych

PROGRAMY POMOCNICZE (WSPOMAGAJĄCE)

Lp. Tytuł programu Autor programu Uwagi o realizacji
         
  „Będziemy razem” – program adaptacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Beata Barzyk „Żabki”, „Biedronki”  
  „Bajtle z Rudy” – program własny z zakresu edukacji regionalnej

 

Małgorzata Lip „Tygryski”, „Słoneczka”, „Biedronki”, „Motylki”  
  „Bajki dobre na wszystko” – program dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Kornelia Węgler „Tygryski”, „Biedronki”, „Motylki”  
  „My first steps” – program, j.angielski Grażyna Aleksa Do realizacji we wszystkich grupach wiekowych  
  „Fiku miku, poćwicz ze mną pajacyku” – program zajęć sportowych

 

Joanna Szymańska-Przysambor „Żabki”  
  „Mały artysta”- kreatywny przedszkolak

 

Kornelia Węgler, Irena Kajzer, Joanna Szymańska-Przysambor, Mariola Janowska Do realizacji we wszystkich grupach wiekowych  
  „Jesteśmy Dziećmi Bożymi” – program kształcenia religijnego, wyd. Święty Wojciech

 

Jan Szpeta, Danuta Jackowiak „Tygryski”, „Słoneczka”, „Biedronki”, „Motylki”  
  „Poznaję Pana Radosnego i jego przyjaciół”- program edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym Izabela Kopiec-Białas Do realizacji we wszystkich grupach wiekowych  

Działania:

  1. „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny („Tygryski”, „Słoneczka”, „Biedronki”, „Motylki”)
  2. „Bądźmy zdrowi i bezpieczni” – program profilaktyczny (” Tygryski”, „Słoneczka”, „Motylki”)

Innowacje :

  1. „Kim będę, gdy dorosnę”.
  2. „Mały miś w świecie literatury”.

 

Wszystkie realizowane programy zawierają treści zgodne z podstawą programową.