Rekrutacja

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie: 
od 14.02.2019 r. do godz. 8:00 do 21.02.2019 r. do godz. 15:00
Deklaracje do pobrania w szatni.Wypełnione i podpisane deklaracjeproszęz zwracać wyłącznie w sekretariacie lub w kancelarii przedszkola. Zwrot deklaracji winien być potwierdzony podpisem rodzica oraz pracownika przyjmującego deklarację.

Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola.

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie:
od 4 MARCA 2019 r. od godziny 8.00 do 15 MARCA 2019 r. do godziny 15.00.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet, mogą zgłosić się  do kancelarii przedszkola.

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE : od 
04.03.2019r.
 www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl