Pasowanie na przedszkolaka

14 listopada odbyła się w naszym przedszkolu ważna uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszego przedszkola.  Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były piosenki, wierszyki, tańce i zabawy muzyczno-ruchowe. Dzieci złożyły przysięgę i obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom. Po złożonej obietnicy, pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, medal oraz zabawkę.