Smerfy


Adres mailowy nauczyciela:

mjanowska@wesolarodzinka9.pl


Urodziny Lenki


Eksperyment „Zaczarowana szklanka” czyli odwrócona szklanka z wodą przykryta kartką papieru


Nasze prace


Urodziny Paulinki


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec:

 • wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie ze złym humorem – złością,
 • utrwalenie znanych piosenek i zabaw integracyjnych,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • kształtowanie koordynacji ruchowej, siły, zręczności,
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie umiejętności rysowania poprzez łączenie kropek bez odrywania ręki od kartki,
 • rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; odmienna kultura (muzyka, tradycje),
 • kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,
 • zapoznanie z zasadami podróży autobusem,
 • kształtowanie pojęcia „środki lokomocji,
 • utrwalanie stron prawa/lewa,
 • poszerzanie umiejętności matematycznych: liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa
 • wzbogacenie wiadomości nt. pory roku „lata”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-10 i więcej,
 • poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 • ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,

Urodziny Amelki


Urodziny Antosi


Urodziny Karola


Eksperyment ze świeczką w ramach innowacji „Mali badacze”

 


Wiosenne drzewo – zajęcie uatrakcyjniające popołudnie


Urodziny Lidki


Prace dzieci


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MAJ

 • zapoznanie dzieci zawodem i pracą strażaka oraz jego mundurem i wyposażeniem,
 • budzenie szacunku dla pracy strażaków,
 • nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, określanie i nazywanie emocji,
 • kształtowanie umiejętności właściwego i bezpiecznego postępowania w sytuacji zagrożenia,
 • rozwijanie koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników porządkowych,
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów niezbędnych do pracy strażakom,
 • budzenie uczucia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny,
 • rozwijanie logicznego myślenia i wypowiadania się,
 • zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę,
 • kształcenie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości,
  kształcenie analizy i syntezy wzrokowej     

Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie


Urodziny Michaliny


Prace dzieci


Eksperyment „Wulkan” w ramach innowacji „Mali badacze”


Uczymy się segregować śmieci


Nasze prace

 


Urodziny Marysi i Emilki


Urodziny Kingi


Prace Franka


Miłosz i jego krówka


Świnka skarbonka z plastikowej butelki – Marysia

 


Świnka skarbonka z plastikowej butelki – Franek

 


Owieczka z plasteliny – Marysia


Praca Marysi – rysowanie krok po kroku zwierząt wiejskich


Praca plastyczna „Kurka i krowa” – Franek


Budka lęgowa Franka i taty


Prace Franka


Budka lęgowa Amelki


Praca plastyczna – Marysia


Karta pracy „Skowronek” – Amelka


Karta pracy „Skowronek” – Marysia


Rzeżucha Marysi


Prace Kingi


Franek dzielnie wykonuje zadania 🙂 brawo


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na kwiecień 

 • zachęcenie dzieci do zadawania pytań, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym,
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki,
 • wzbogacenie wiadomości nt. różnych gatunków ptaków,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analizy słuchowej,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka,
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych zwierząt wiejskich,
 • doskonalenie umiejętności składania papieru według instrukcji nauczyciela,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym,
 • posługiwanie się pojęciami po prawej stronie, po lewej stronie, za, przed,
 • bogacenie słownictwa dzieci o nowe słowa: cielę, jagnię, prosię, źrebię,
 • ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka – pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie,
 • zachęcanie do wspólnego opracowania zasad ochrony najbliższego środowiska,
 • zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie,
 • zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości dotyczących segregacji śmieci /kolorów pojemników,
 • kształcenie umiejętności manualnych,
 • poszerzenie wiadomości na temat przydatności wody i jej zastosowania w życiu codziennym,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, nazywanie domów mieszkańców różnych stron świata po charakterystycznych cechach,
 • utrwalenie adresu zamieszkania /nazwa ulicy/.

Prace Franka


Prace Marysi


Wiosna – prace dzieci


Powitanie wiosny


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie – drukowanie folią bąbelkową


Marcowa pogoda – prace dzieci


Sadzimy cebulkę dymkę


Gramy w klasy


Kosmos


Zabawy z chustą animacyjną – atrakcyjne popołudnie


Zwierzęta domowe –  prace


Urodziny Ksawerego


Kodowanie na dywanie  – zabawy matematyczne


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na marzec

– używanie zwrotów grzecznościowych,
– doskonalenie umiejętności łączenia kresek bez odrywania ręki od kartki,
-wdrażanie do higieny i kulturalnego spożywania posiłków,
-poznanie sposobów właściwej pielęgnacji zdrowych zwierząt,
-rozumienie konieczności niesienia pomocy cierpiącym i chorym zwierzętom,
– kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 6,
-kształtowanie umiejętności posługiwania się nożycami,składania wyciętych, elementów w logiczną całość,
-wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonania pracy,
-rozwijanie zainteresowań wszechświatem,
-kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowej,
– kształcenie umiejętności mierzenia odległości za pomocą jednostki miary jaką jest „stopa,
-uświadomienie dzieciom, że „Ziemia krąży wokół słońca”,
 -rozwijanie twórczego myślenia,
-utrwalenie nazw dni tygodnia oraz kolejności ich występowania,
– kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody,
-wdrażanie do systematyczności podczas prowadzenia kalendarza pogody,
-zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody,
-rozwijanie twórczości plastycznej, poprzez wspólne tworzenie portretu Pani Wiosny,
– poszukiwanie pierwszych oznak wiosny,
– doskonalenie umiejętności rzutu prawą i lewą ręką,
-ćwiczenie sprawności manualnej rąk,
-doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

 


Mały artysta, kreatywny przedszkolak


Praca plastyczna „Żyrafa” – malujemy, wycinamy, przyklejamy:) ćwiczymy nasze małe rączki


Urodziny Kubusia


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie  „Wąż ” –  praca plastyczna


„Łowimy rybki” – zabawa dydaktyczna


„W krainie śniegu i lodu” – prace


” Wodne czary-mary” – eksperymenty z wodą w ramach innowacji „Mali badacze”


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie – zabawy z muzyką


Praca plastyczna „Karmnik dla ptaków”


Nasze prace


Zimowy krajobraz


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na luty

 -wzbogacanie wiedzy nt. ptaków,
-kształcenie umiejętności językowych,
-dbanie o ptaki zimą,
-rozwijanie sprawności ogólnej i ćwiczenia korekcyjne stóp ,
-poszerzanie wiedzy o ptakach,
– określanie  cech charakterystycznych tj. kolor, upierzenie,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
-rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych ptaków i pokarmów dla ptaków,
-kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków,
– wzmacnianie koordynacji oko-ręka i usprawnianie małej motoryki,
– zwrócenie uwagi na poprawność pod względem gramatycznym w zdaniach ,
-rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów,
– zapoznanie ze zwierzętami, które zamieszkują środowisko leśne i nie zapadają w sen zimowy,
-zapoznanie z pojęciami: paśnik, lizawka, leśniczy,
-kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,
-kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
– rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
-doskonalenie umiejętności matematycznych i plastycznych,
-poznanie wyglądu i niektórych zwyczajów Eskimosów ,
-wzbogacenie słownika dziecka o słowo „ igloo”,
-zwracanie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody i samodzielne przebieranie się i rozbieranie,
-zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi Eskimosów, ich życia,
– utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt występujących w  Afryce,
– utrwalenie wiadomości dotyczących rozwoju żółwia i krokodyla, wskazywanie podobieństw i różnic,
-zapoznanie z mieszkańcami dżungli,
-kształtowanie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu treści słownej, poczucia rytmu, estetyki ruchów,
-poznanie sposobów właściwej pielęgnacji zdrowych zwierząt,
-rozumienie konieczności niesienia pomocy cierpiącym i chorym zwierzętom
– zapoznanie z treścią wiersza, zwierzętami hodowanymi w domu oraz sposobami opiekowania się zwierzętami ,
-kształtowanie umiejętności posługiwania się nożycami, składania wyciętych elementów  w logiczną całość


Bal


Mały artysta-kreatywny przedszkolak


Nasze prace


Portret babci i dziadka


Urodziny Miłosza


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • zachęcanie do poszanowania członków rodziny,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności ustawiania się w zwartej grupie, szybkiej reakcji na sygnał,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • zachęcenie do wypowiadania się o swojej babci i dziadku,
 • rola dziadków w życiu rodziny,
 • utrwalenie pojęć: portret i autoportret,
 • wdrażanie dzieci do korzystania z wiedzy o dziadkach w trakcie rysowania portretów, ustalanie koloru włosów i oczu, wyglądu zewnętrznego,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków,
 • utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz figur geometrycznych,
 • rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów oraz klasyfikowania wg koloru i wielkości,
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
 • budzenie radości z samodzielnego wykonania maski,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek dramowych na podstawie utworu literackiego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz umiejętności śpiewu
 • zachęcanie do czynnego udziału w zabawie karnawałowej,

 


W oczekiwaniu na święta Smerfy  przygotowały przedstawienie z okazji zbliżąjących się Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z występu dzieci w aplikacji Microsoft Teams.

 


Wigilia


Świąteczne prace


Doświadczenie „Co pływa, co tonie”


Posklejajmy łańcuch długi, że ho ho!


Ubieranie choinki


Urodziny Franka


Mikołaje – karta pracy


Portret górnika


Lepienie z plasteliny


Urodziny Wiktorii


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień:

 • poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu,
 • poznanie legendy o Skarbniku- strażniku kopalni,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz tekstu czytanego przez nauczyciela,
 • zapoznanie dzieci z legendą o Świętym Mikołaju oraz krainą w której on mieszka,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na rodzaj i przeliczania,
 • wdrażanie do dokładnego kolorowania,
 • stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów, które kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie dzieci z pojęciami: „kolęda” i „pastorałka”
 • przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • zapoznanie z symbolami świąt Bożego Narodzenia,
 • utrwalenie znajomości tradycji bożonarodzeniowych
 • wprowadzanie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, czerpanie radości ze wspólnego bycia razem,
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6 i więcej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami

Nasze prace


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

 • zdobywanie wiadomości o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej
 • określanie składników pogody
 • umiejętność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza
 • kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 6 oraz umiejętności liczenia
 • utrwalenie wiadomości dotyczących właściwości wody i jej roli w przyrodzie
 • doskonalenie  umiejętności grafomotorycznych
 • kształcenie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu określonych czynności
 • wdrażanie do właściwego zachowania się w grupie, używanie form grzecznościowych
 • rozpoznawanie i rysowanie przez dziecko wzoru graficznego – kwadratu

Dzień Kolorowej Jesieni


Muchomorki


Praca plastyczna ” Jesień”


Smerfowa orkiestra 🙂


Jesienne prace


Autoportret


Ćwiczenia graficzne


 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto odwagi i zabawy. Dzieci oglądały bajkę jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności.


Karta pracy ” Numery alarmowe”


Praca „Znaki drogowe”


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


Zabawy w ogrodzie


Owocowy tydzień


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik:

 • zapoznanie dzieci z wyglądem warzyw, zachęcenie dzieci do wypowiadania się na ich temat, dzielenie nazw na sylaby,
 • kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny,
 • używanie zwrotów grzecznościowych,
 • zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi w ogrodzie przez ogrodnika w różnych porach roku, utrwalenie znajomości nazw i wyglądu warzyw,
 • rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów, posługiwanie się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo,
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych i iglastych /świerk/, wzbogacenie słownika dziecka o słowo „sójka,
 • utrwalenie kolorystyki jesieni, wyglądu jesiennych liści z wybranych drzew,
 • doskonalenie przeliczania w zakresie 6,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwania się pojęciami: przed siebie, za siebie, w bok,
 • zapoznanie z nazwami grzybów i ich wyglądem, zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby nie zbierać, a nawet nie dotykać nieznanych grzybów,
 • zapoznanie dzieci z rolą wiatru w przyrodzie /rozsiewanie nasion/ i życiu człowieka,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
 • nazywanie drzew, wyjaśnienie zjawiska usychania liści,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem owoców suszonych,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania kiszonej kapusty oraz przechowywania warzyw na zimę,
 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń z przyborami