Składka na Radę Rodziców

SZANOWNI   RODZICE!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 70 zł. Kwoty te przeznaczone będą m.in. na paczki świąteczne, zakup pomocy dydaktycznych i inne potrzeby dzieci. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Konto do wpłat na Radę Rodziców:

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

ING BŚ/ o Ruda Śląska – 49 1050 1331 1000 0023 0838 0027

w treści przelewu prosimy wpisać: w pozycji : nazwa i adres odbiorcy: Miejskie Przedszkole nr 9 Ruda Śląska , Modrzejewskiej 10
w pozycji : tytułem: nazwisko, imię dziecka, grupa wiekowa : np. „ Biedronki”