Konsultacje z nauczycielem

Drodzy Rodzice

Przypominamy o możliwości uzyskania informacji o swoim dziecku   u wychowawcy grupy oraz specjalistów  poprzez rozmowy telefoniczne, maile.  Rozmowy telefoniczne prosimy ustalać z p. Krystyną lub  w sekretariacie przedszkola.  Adresy mailowe znajdują się w zakładkach grupowych na stronie internetowej przedszkola.