UWAGA!!! REKRUTACJA

W poniedziałek  01.03.2021r. rusza rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Informujemy, że rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 01 marca do 15 marca br.

Podobnie jak  w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Rodzice będą mogli otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.

Tel. 32 248 12 46                 kom.    690 293 017
email: mp.9@wesolarodzinka9.pl