Wirusoochrona

14. 02. 2020 r. odbyło się zajęcie z cyklu „Mały artysta, kreatywny przedszkolak”. Tematem przewodnim była „Wirusoochrona”-  projekt informacyjno-edukacyjny,  akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów. Dzieci utrawaliły podstawowe zasady higieny i pogłębiły wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom.
#wirusoochrona #lekcjaHIGIENY

ulotka1 F1022x1022 ulotka2 F1022x1022