Rekrutacja ciąg dalszy

31 marca (tj. środa) o godz. 8.00 zostaną wywieszone w naszym przedszkolu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Na stronie: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl  na profilu swojego dziecka  również można sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 31 marca do 09 kwietnia do godz. 15.00 w przedszkolu,          do którego dziecko zostało zakwalifikowane, 

należy złożyć pisemne oświadczenie:

„ Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola”.

15 kwietnia zostaną wywieszone w naszym przedszkolu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.