UWAGA!!!

Rodzice, którzy nie mają dostępu do platformy Teams, aby pobrać materiały do pracy z dziećmi, prosimy o kontakt z przedszkolem.