Rada Rodziców

Rada Rodziców ustaliła kwotę składki na rok szkolny 2022/2023 w wysokości 80zł od dziecka. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą lub niższą stawkę od ustalonej. Deklaracje do odbioru
u p. Krystyny