Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolego od 15 lutego 2022r. do 21 lutego 2022r.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji. do pobrania w sekretariacie przedzkola.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 1 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 15 marca 2022 r. do godziny 15.00 

NABÓR ELEKTRONICZNY 

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE: 

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl