Biedronki

 

img 20220906 085742 800x360

Adres mailowy nauczyciela:
agolab@wesolarodzinka9.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec
– poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru, właściwego zachowania się w miejscach publicznych
– kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych 9 pacynka, kukiełka, marionetka)
– kształtowanie otwartości na sztukę
– poznanie i utrwalenie nazw zawodów pracowników teatru i kina
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
– kształtowanie logicznego myślenia
– doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami
– poznawanie oznak wiosennej pogody
– rozwijanie słownika czynnego
– kształtowanie umiejętności dostosowania stroju do pogody
– rozwijanie świadomości występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych
– doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i dokonywania innych czynności matematycznych
– kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego
– poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski
– ćwiczenie orientacji w przestrzeni
 -kształtowanie poczucia rytmu
 – rozwijanie wrażliwości na otoczającą nas przyrodę
– poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, sprzętów ogrodniczych
– poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalenie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin
– nauka nowych piosenek o tematyce wiosennej i świątecznej
– rozwijanie wrażliwości sensomotorycznej
– poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
– utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych
– rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki


Dinozaury 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

– poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
– poznanie czynności wykonywanych dniem i nocą
– dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy
– rozwijanie sprawności manualnej
– utrwalenie nazw dni tygodnia
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
– zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy
– umuzykalnianie dzieci
– rozwijanie tężyzny fizycznej
– zachęcenie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
– poznanie zasad sportowego zachowania
– doskonalenie aparatu mowy
– wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu
– poznanie sportów zimowych
– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– rozwijanie wyobraźni dźwiękowej i przestrzennej


Dzień Babci i Dziadka 


Popołudnia z klockami 🙂 wg metody sześciu klocków


Urodzinki Kacperka 


Choinka

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień
– poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie
o odpowiednim ubiorze
– poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
– utrwalanie pojęć: duży, mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
– poznanie właściwości śniegu i lodu,
– rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej,
– poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat za pomocą słowa, pracy plastycznej, gestu i mimiki,
– wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
– poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6,
– budzenie zainteresowania eksperymentami, rozwijanie wyobraźni,
– poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce zwianej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
– poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych,
– poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), 
– wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych
i swobodnych
– utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat,
– ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
– poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku
i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
– zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinny
– poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu
w następowaniu po sobie dnia i nocy, utrwalenie nazw dni tygodnia, zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy,
– poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami


Poznajemy nasze miasto i pracę górnika


Miś pluszowy


Dzień postaci z bajek

 


Zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

ogrod5 ogrod4 ogrod3 ogrod2 ogrod1


Dbamy o siebie 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 

 • poznanie pojęć: mapa, symbole narodowe, Polska, dom, mieszkańcy domu
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych 
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenia 
 • utrwalenie nazw części ciała
 • poznanie zawodu lekarz, stomatolog, 
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, produktów zdrowych do jedzenia 
 • rozwijanie wyobraźni rozwijanie umiejętności klasyfikowania według symbolu
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych 
 • poznanie zasad zachowania się w lesie 
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania 
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych 
 • poszerzenie słownika czynnego
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej 
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności przeliczania 
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • budowanie poczucia zaufania w grupie

Zajęcie otwarte


Sałatka owocowa


Poznajemy warzywa


Dzień Marchewki


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią
 • poszerzenie wiedzy o owocach i warzywach
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wyrabianie postawy szacunku wobec osób starszych
 • wdrażanie do poszanowanie roślin i zwierząt
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • rozwija nie umiejętności klasyfikacji
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności uczestniczenia w zabawach badawczych
 • kształtowanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas krojenia
 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • poszerzenie wiedzy o zachowaniu w sytuacji zagrożenia
 • rozwijanie empatii
 • poszerzenie słownictwa o pojęcia związane z ptakami
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • określanie liczebności zbiorów – mniej, więcej, tyle samo
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie

Spacer na ogródki działkowe


Poszukiwanie jesieni


Owocowy zawrót głowy


Pasowanie na przedszkolaka


Atrakcyjne popołudnie z kropką


Zwiedzamy przedszkole


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Dziecko:

 • zna imiona dzieci w grupie
 • zna miejsce w sali, wie gdzie znajdują się poszczególne kąciki zabaw
 • wypowiada się na określony temat
 • słucha ze zrozumieniem
 • nawiązuje relacje z rówieśnikami i dorosłymi w przedszkolu
 • doskonali umiejętność nazywania części ciała
 • orientuje się w schemacie ciała
 • bierze udział w zabawach grupowych
 • uprzejmie zwraca się do innych
 • wyraża ruchem treść piosenki
 • wdraża się do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • utrwala pojęcia dotyczące wielkości – mały, mniejszy, najmniejszy
 • rozwija sprawność manualną przez różne aktywności
 • uważnie słucha wierszyków, opowiadań
 • nazywa kolory
 • spostrzega cechy u koleżanek i kolegów (takie same, inne)
 • rozwija koordynację ruchowo-słuchową
 • rozwija sprawność językową
 • określa cechy poszczególnych osób
 • posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze
 • rozwija sprawność ruchową
 • rozwija umiejętność logicznego myślenia
 • zna niektóre znaki drogowe
 • zna figury geometryczne – koło, kwadrat
 • rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • bierze udział w spacerach i obserwacjach przyrodniczych


Pierwsze dni w przedszkolu


Nasze zabawy