Biedronki

 

img 20220906 085742 800x360

Adres mailowy nauczyciela:
agolab@wesolarodzinka9.pl
Miś pluszowy


Dzień postaci z bajek

 

 

 


Zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

ogrod5 ogrod4 ogrod3 ogrod2 ogrod1


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 

 • poznanie pojęć: mapa, symbole narodowe, Polska, dom, mieszkańcy domu
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych 
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenia 
 • utrwalenie nazw części ciała
 • poznanie zawodu lekarz, stomatolog, 
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, produktów zdrowych do jedzenia 
 • rozwijanie wyobraźni rozwijanie umiejętności klasyfikowania według symbolu
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych 
 • poznanie zasad zachowania się w lesie 
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania 
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych 
 • poszerzenie słownika czynnego
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej 
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności przeliczania 
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • budowanie poczucia zaufania w grupie

Zajęcie otwarte


Sałatka owocowa


Poznajemy warzywa


Dzień Marchewki


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią
 • poszerzenie wiedzy o owocach i warzywach
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wyrabianie postawy szacunku wobec osób starszych
 • wdrażanie do poszanowanie roślin i zwierząt
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • rozwija nie umiejętności klasyfikacji
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności uczestniczenia w zabawach badawczych
 • kształtowanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas krojenia
 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • poszerzenie wiedzy o zachowaniu w sytuacji zagrożenia
 • rozwijanie empatii
 • poszerzenie słownictwa o pojęcia związane z ptakami
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • określanie liczebności zbiorów – mniej, więcej, tyle samo
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie

Spacer na ogródki działkowe


Poszukiwanie jesieni


Owocowy zawrót głowy


Pasowanie na przedszkolaka


Atrakcyjne popołudnie z kropką


Zwiedzamy przedzkole


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Dziecko:

 • zna imiona dzieci w grupie
 • zna miejsce w sali, wie gdzie znajdują się poszczególne kąciki zabaw
 • wypowiada się na określony temat
 • słucha ze zrozumieniem
 • nawiązuje relacje z rówieśnikami i dorosłymi w przedszkolu
 • doskonali umiejętność nazywania części ciała
 • orientuje się w schemacie ciała
 • bierze udział w zabawach grupowych
 • uprzejmie zwraca się do innych
 • wyraża ruchem treść piosenki
 • wdraża się do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • utrwala pojęcia dotyczące wielkości – mały, mniejszy, najmniejszy
 • rozwija sprawność manualną przez różne aktywności
 • uważnie słucha wierszyków, opowiadań
 • nazywa kolory
 • spostrzega cechy u koleżanek i kolegów (takie same, inne)
 • rozwija koordynację ruchowo-słuchową
 • rozwija sprawność językową
 • określa cechy poszczególnych osób
 • posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze
 • rozwija sprawność ruchową
 • rozwija umiejętność logicznego myślenia
 • zna niektóre znaki drogowe
 • zna figury geometryczne – koło, kwadrat
 • rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • bierze udział w spacerach i obserwacjach przyrodniczych


Pierwsze dni w przedszkolu


Nasze zabawy