Jeżyki

Adres mailowy nauczyciela:
jprzysambor@wesolarodzinka9.pl
mjanowska@wesolarodzinka9.pl


Dzień  Mamy i Taty

 


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na maj

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi,

-wypowiada się na forum grupy,

-nazywa poszczególne symbole narodowe,

-zna nazwę swojego kraju,

-sprząta po skończonej zabawie,

-chętnie uczestniczy w zabawach,

-wspólnie  z innymi wykonuje pracę plastyczną,

-przelicza liczebnikami,

-potrafi segregować wg rodzaju,

-rozpoznaje, nazywa odgłosy,

-jest aktywne w zabawie,

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej,

-wykonuje ćwiczenia naśladowcze,

-lubi słuchać bajek czytanych przez dorosłych,

-używa zwrotów grzecznościowych,

-rozpoznaje i nazywa owady mieszkające na łące,

-sprząta po skończonej zabawie,

-odgaduje nazwy owadów,

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć,

-improwizuje przy muzyce,

-nazywa zawody rodziców,

-wypowiada się na forum grupy,

-rozpoznaje niektóre kwiaty,

-wypowiada się na temat swojej rodziny,

-zna członków swojej rodziny,

-słucha poleceń ruchowych  i sprawnie je wykonuje,

-wymieni kilka swoich obowiązków domowych,

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-wie czym zajmuje się kucharz,

-mówi fragmenty wiersza z pamięci ,

-jest sprawne ruchowo,

-układa obrazek w całość,

-dba o estetykę swojej pracy

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na placu

-rozpoznaje członków rodziny,

-bawi się z rówieśnikami ,

-zauważa zmiany w przyrodzie,

-rozpoznaje i nazywa kolory

 


Urodziny Karoliny i Pauliny


Urodziny Milana


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na kwiecień

•przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych,
• ćwiczenie pamięci,
• wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy,
• wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy,
•doskonalenie sprawności manualnej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,
• wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników porządkowych,
• usprawnianie koordynacji ruchowej,
• zapoznanie z niektórymi zwierzętami z gospodarstwa domowego,
• poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci,
• prawidłowej postawy wobec zwierząt,
•  kształtowanie postaw proekologicznych,
• kształtowanie proekologicznych nawyków,
kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska,
• rozwijanie inwencji twórczej,


Urodziny Zosi


Urodziny Jagody i Emilki


Zabawa badawcza „Co rozpuszcza się w wodzie?” w ramach realizacji programu ogólnopolskiego „Mamo, tato wolę wodę”


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na luty

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie jak starawygląda gwiazdka śniegowa

-łączy klejem paski papieru i m-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dorysowuje elementy-bałwanka

-rozpoznaje zimowe krajobrazy

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-zauważa zmiany pogodowealuje je białą farbą

-wspólnie z innymi lepi bałwana

-reaguje na polecenia

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-rozpoznaje zwierzęta i wskazuje największe

-przelicza liczebnikami

-jest spostrzegawcze

-tworzy pary zwierząt

-samodzielnie próbuje się przebierać

-czworakuje w zabawie

-łączy w pary pingwiny

-odkłada zabawki na miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-słucha uważnie opowieści słownej

-odgaduje zagadki

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-jest odporne na choroby

-sprawnie czworakuje

-rozumie, że złe zachowanie niesie ze sobą konsekwencje

-bawi się zgodnie z innymi

-zapamiętuje miejsce i położenia zabawki

-rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta polarne

-odpowiada na pytania

-śpiewa piosenkę

-wypowiada się na forum grupy

-śpiewa piosenkę

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-nazywa zwierzęta egzotyczne

-rozpoznaje zwierzęta egzotyczne

-wypowiada się na forum grupy

-naśladuje ruchy i głosy zwierząt

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-chętnie uczestniczy w zabawie

-wie jak wygląda lew

-stempluje korkiem grzywę lwa

-dba o estetykę pracy

-reaguje na polecenia

-łączy w pary

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-sprząta po skończonej zabawie


Urodziny Marty i Hani


W ramach projektu „Zabawa sztuką” nasze przedszkolaki wykonały „Obrazy malowane na mleku


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na styczeń

-wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie

-ćwiczenie narządów mowy

zachęcanie do pomagania zwierzętom zima

-zapoznanie ze sposobami pomocy zwierzętom

doskonalenie percepcji wzrokowej

-wdrażanie do zgodnej zabawy

-zachęcanie do poszanowania wytworów prac innych

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

rozwijanie inwencji twórczej

-wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

-zachęcenie do przestrzegania zasad

doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi

-zachęcanie do poruszania się na określonym terenie 

rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-zwracanie uwagi na oczyszczanie butów po skończonej zabawie na placu

rozwijanie zainteresowań przedstawieniami teatralnymi

-zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych zimą


Urodziny Madzi i Antka


Dzień Babci i Dziadka

 

 


Jeżyki dekorują pierniki


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na  grudzień

wdrażanie do przebywania w estetycznym otoczeniu

-doskonalenie spostrzegawczości

poszerzane wiadomości nt. nowej pory roku zimy

-zwrócenie uwagi na piękno zimowego krajobrazu podczas wycieczki

-zachęcanie do przestrzegania zasad

-doskonalenie procesów myślowych: spostrzeganie

poznanie nowej techniki pracy plastycznej

-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-powtarzanie wierszyka

-ćwiczenie pamięci podczas nauki treści piosenki

-rozwijanie zainteresowań muzycznych

-wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu

zachęcanie do zdrowego odżywiania i przygotowywania sobie zdrowych posiłków

-zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe

zapoznanie z tradycjami świat Bożego Narodzenia

-zachęcenie do wypowiadania się na forum grupy

-zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw na placu

rozwijanie własnych wypowiedzi z możliwością tworzenia dłuższego opowiadania

-zapoznanie z formami przygotowania do świat

-utrwalenie tradycji śpiewania kolęd

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych


Jeżyki stroją choinkę


Urodziny Karola


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na listopad

zachęcenie do zgodnej zabawy

-doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

-poszerzanie wiadomości nt. patriotyzmu

-wyjaśnienie słowa patriotyzm

-dbałość o czystość swojego obuwia przed wejściem do

rozbudzanie uczuć patriotycznych

-znajomość symboli narodowych

zachęcenie do zgodnej zabawy w zespołowej

-doskonalenie spostrzegawczości

rozwijanie umiejętności plastycznych

-budzenie u dzieci dumy, że są Polakami

poszerzenie wiadomości nt. naszego kraju poprzez zapoznanie z mapą Polski

-zachcenie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

dbałość o porządek w otoczeniu

-wzbogacanie umiejętności plastycznych tj.  kolorowania 

dostrzeganie rytmów w otoczeniu i umiejętności kontynuowania go

-zachcenie do stosowania się do zasad bezpiecznego spaceru

rozwijanie kompetencji matematycznych tj. liczenia przedmiotów

zwracanie uwagi na właściwe posługiwanie się głosem

-wzmacnianie mięśni oddechowych

-rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-umuzykalnienie dzieci

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

zachęcenie do słuchania legend i bajek o naszej ojczyźnie

-rozwijanie zainteresowań dzieci poprze atrakcyjne kąciki zabaw


Pasowanie na przedszkolaka


Robimy sok warzywno – owocowy


Urodziny Dominika


Owocowy dzień Jeżyków


Nasze super chłopaki


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na październik

– zachęcanie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

-utrwalenie nazw niektórych warzyw

-poszerzanie wiadomości nt. warzyw w ogrodzie

-wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela

-zachęcanie do obserwowania

-wdrażane do zgodnej zabawy

-doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania ilości

poszerzanie umiejętności plastycznych –stemplowanie

-zwracane uwagi na bezpieczną zabawę na placu przedszkolnym

zachęcanie do dobrej znajomości kolorów

-zwracanie uwagi na kolorystkę otoczenia przyrodniczego

zachęcanie do rozwiazywania  zagadek

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań

wdrażanie do zachowania porządku w miejscu zabaw

-rozwijanie spostrzegawczości

-dostrzeganie zamian zachodzących jesienią

-zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt leśnych i ich zwyczajów

-zachęcanie do jesiennych spacerów

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie ptakami


Wizyta Pani Jesieni


Wycieczka na skrzyżowanie


Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 


Pierwsze dni  w przedszkolu

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze miesiąc: wrzesień

-zachęcanie do zgodnych zabaw

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-słuchanie poleceń

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejść dla pieszych

-zachęcanie do przestrzegania zasad

doskonalenie umiejętności kolorowania

-zachęcanie do spokojnej zabawy

-zachęcenie do estetycznego wykonania pracy

-wrażanie do porządkowania po skończonej pracy

-zawracanie uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa

-zachęcanie do samodzielnego organizowania sobie zabawy

-doskonalenie percepcji słuchowej

rozwijanie wyobraźni muzycznej

-zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie w czasie spaceru

-poznanie imion kolegów,  koleżanek z grupy oraz

-nauka chodzenia z wężem spacerowym

zachęcanie do podskoków

-utrwalenie imion

-zachęcanie do wspólnych zabaw w kącikach zainteresowań

zapoznanie z kolorami: czerwony, żółty, niebieski

-zachęcania do opisywania wyglądu

zapoznanie z nazwami kącików zabaw w sali i wybranego miejsca dla zabawek

-zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na placu zabaw


Pierwszy spacer Jeżyków