Jeżyki

Adres mailowy nauczyciela:
jprzysambor@wesolarodzinka9.pl
mjanowska@wesolarodzinka9.pl


W ramach projektu „Zabawy sztuką” nasze przedszkolaki wykonały „Obrazy malowane na mleku


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na styczeń

-wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie

-ćwiczenie narządów mowy

zachęcanie do pomagania zwierzętom zima

-zapoznanie ze sposobami pomocy zwierzętom

doskonalenie percepcji wzrokowej

-wdrażanie do zgodnej zabawy

-zachęcanie do poszanowania wytworów prac innych

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

rozwijanie inwencji twórczej

-wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

-zachęcenie do przestrzegania zasad

doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi

-zachęcanie do poruszania się na określonym terenie 

rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-zwracanie uwagi na oczyszczanie butów po skończonej zabawie na placu

rozwijanie zainteresowań przedstawieniami teatralnymi

-zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych zimą


Urodziny Madzi i Antka


Dzień Babci i Dziadka

 

 


Jeżyki dekorują pierniki


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na  grudzień

wdrażanie do przebywania w estetycznym otoczeniu

-doskonalenie spostrzegawczości

poszerzane wiadomości nt. nowej pory roku zimy

-zwrócenie uwagi na piękno zimowego krajobrazu podczas wycieczki

-zachęcanie do przestrzegania zasad

-doskonalenie procesów myślowych: spostrzeganie

poznanie nowej techniki pracy plastycznej

-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-powtarzanie wierszyka

-ćwiczenie pamięci podczas nauki treści piosenki

-rozwijanie zainteresowań muzycznych

-wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu

zachęcanie do zdrowego odżywiania i przygotowywania sobie zdrowych posiłków

-zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe

zapoznanie z tradycjami świat Bożego Narodzenia

-zachęcenie do wypowiadania się na forum grupy

-zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw na placu

rozwijanie własnych wypowiedzi z możliwością tworzenia dłuższego opowiadania

-zapoznanie z formami przygotowania do świat

-utrwalenie tradycji śpiewania kolęd

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych


Jeżyki stroją choinkę


Urodziny Karola


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na listopad

zachęcenie do zgodnej zabawy

-doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

-poszerzanie wiadomości nt. patriotyzmu

-wyjaśnienie słowa patriotyzm

-dbałość o czystość swojego obuwia przed wejściem do

rozbudzanie uczuć patriotycznych

-znajomość symboli narodowych

zachęcenie do zgodnej zabawy w zespołowej

-doskonalenie spostrzegawczości

rozwijanie umiejętności plastycznych

-budzenie u dzieci dumy, że są Polakami

poszerzenie wiadomości nt. naszego kraju poprzez zapoznanie z mapą Polski

-zachcenie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

dbałość o porządek w otoczeniu

-wzbogacanie umiejętności plastycznych tj.  kolorowania 

dostrzeganie rytmów w otoczeniu i umiejętności kontynuowania go

-zachcenie do stosowania się do zasad bezpiecznego spaceru

rozwijanie kompetencji matematycznych tj. liczenia przedmiotów

zwracanie uwagi na właściwe posługiwanie się głosem

-wzmacnianie mięśni oddechowych

-rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-umuzykalnienie dzieci

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

zachęcenie do słuchania legend i bajek o naszej ojczyźnie

-rozwijanie zainteresowań dzieci poprze atrakcyjne kąciki zabaw


Pasowanie na przedszkolaka


Robimy sok warzywno – owocowy


Urodziny Dominika


Owocowy dzień Jeżyków


Nasze super chłopaki


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na październik

– zachęcanie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

-utrwalenie nazw niektórych warzyw

-poszerzanie wiadomości nt. warzyw w ogrodzie

-wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela

-zachęcanie do obserwowania

-wdrażane do zgodnej zabawy

-doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania ilości

poszerzanie umiejętności plastycznych –stemplowanie

-zwracane uwagi na bezpieczną zabawę na placu przedszkolnym

zachęcanie do dobrej znajomości kolorów

-zwracanie uwagi na kolorystkę otoczenia przyrodniczego

zachęcanie do rozwiazywania  zagadek

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań

wdrażanie do zachowania porządku w miejscu zabaw

-rozwijanie spostrzegawczości

-dostrzeganie zamian zachodzących jesienią

-zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt leśnych i ich zwyczajów

-zachęcanie do jesiennych spacerów

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie ptakami


Wizyta Pani Jesieni


Wycieczka na skrzyżowanie


Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 


Pierwsze dni  w przedszkolu

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze miesiąc: wrzesień

-zachęcanie do zgodnych zabaw

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-słuchanie poleceń

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejść dla pieszych

-zachęcanie do przestrzegania zasad

doskonalenie umiejętności kolorowania

-zachęcanie do spokojnej zabawy

-zachęcenie do estetycznego wykonania pracy

-wrażanie do porządkowania po skończonej pracy

-zawracanie uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa

-zachęcanie do samodzielnego organizowania sobie zabawy

-doskonalenie percepcji słuchowej

rozwijanie wyobraźni muzycznej

-zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie w czasie spaceru

-poznanie imion kolegów,  koleżanek z grupy oraz

-nauka chodzenia z wężem spacerowym

zachęcanie do podskoków

-utrwalenie imion

-zachęcanie do wspólnych zabaw w kącikach zainteresowań

zapoznanie z kolorami: czerwony, żółty, niebieski

-zachęcania do opisywania wyglądu

zapoznanie z nazwami kącików zabaw w sali i wybranego miejsca dla zabawek

-zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na placu zabaw


Pierwszy spacer Jeżyków