Rekrutacja do przedszkola

Zapisy na nowy rok szkolny trwać będą od 1 marca do 15 marca 2023r.
Rekrutacja odbywa się elektronicznie, poniżej znajduje się link do strony.

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska/news

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola proszone będą o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego , w terminie od 15 lutego do 21 lutego 2023 r. Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.