Tygryski

 


Adres mailowy nauczyciela:
mjanowska@wesolarodzinka9.pl
agolab@wesolarodzinka9.plssssssss

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


UWAGA!!!

Z powodu nieobecności dzieci 20 grudnia nagranie jasełek nie odbędzie się. Nagranie przekładamy na styczeń. 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na styczeń:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu,
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej

Nasze prezenty


Praca plastyczna „Wieniec świąteczny”


Urodziny Franka


Zajęcie uatrakcyjniające popłudnie „Choinka z naszych dłoni”

 


Praca plastyczna ” Mój przyjaciel”


Karta pracy „Mikołaj”


Urodziny Wiktorii


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grudzień:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania,
 • kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych

Wykonanie zadania  „Obrazy malowane nożyczkami” z Ogólnopolskiego Projekt Edukacyjnego „Zabawa sztuką”


Praca „D jak dinozaur”


10 listopada „Tygryski” wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu ” i wspolnie odśpiewały  hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”


Praca plastyczna „Czerwony Kapturek”


Z wizytą w bibliotece


Urodziny Nikoli


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na listopad:

 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby

Zabawy figurami


Gimnastyka Tygrysków


Prace plastyczne


Ćwiczenia gimnastyczne z mamą Marysi 🙂

 


Zabawy z jeżykiem


Jesienne zabawy plastyczne


Jesienny kolaż


W świecie kwadratów – zabawy z tangramem


 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na  październik

 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców ( mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnienie znaczenia słów „owoce egzotyczne” , podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw np. patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnienie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu człowieka i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • omawianie sposobów przygotowywania zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą
 • opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów np. policjant, strażak, lekarz
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opadydeszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżenie temperatury powietrza)
 • poznanie norm ekologicznych – oszczędnego korzystania z wody
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentu, wyciąganie wniosków
 • wyodrębnienie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań), słów ze zdań,
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów,
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, podawanie ich podstawowych cech
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią liczbą
 • poznanie cyfr oraz znaków < > = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni i całego ciała
 • śpiewanie (indywidualne i grupowe) poznanych piosenek
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, tanecznych i inscenizowanych przy akompaniamencie
 • uczestnictwo z opowieściach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków

Sałatka owocowa
Tygryski na zajęciach własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę  przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Salatka przygotowana własnoręcznie wszystkim bardzo smakowała. 


Witamy Panią Jesień


Zabawa Tygrysków


Prace Tygrysków


Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień :

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie,
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,

 

Słoneczka

 


Adresy mailowe nauczycieli:

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl
agolab@wesolarodzinka9.pl


Drodzy rodzice dziękuję za przyniesione ozdoby choinkowe. Dzięki Wam nasza grupowa choinka jest przepiękna!


Utrwalamy litery


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy

rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych

 • poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych
 • rozumienie i utrwalanie stosunków przestrzennych
 • słuchanie utworów literackich
 • wykonywanie prac plastycznych
 • klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • wyrażanie szacunku wobec innych osób
 • respektowanie swoich praw i obowiązków
 • wypowiadanie się na temat członków rodziny
 • słuchanie utworów literackich
 • klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę
 • recytowanie wiersza z pamięci
 • śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych
 • wyrażanie się w aktywnościach plastycznych
 • poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynnośc
 • słuchanie utworów literackich
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu
 • poznanie numeru alarmowego
 • zapoznanie z pieniędzmi (monetami i banknotami)
 • uczestniczenie w eksperymencie
 • granie na instrumentach perkusyjnych

Nasza choineczka


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień

 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • wcielanie się w role, uczestniczenie w zabawach teatralnych
 • wymyślanie krótkich historyjek, objaśnianie kolejności zdarzeń
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • eksperymentowanie ze światłem i cieniem
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • dokonywanie pomiarów długości
 • rozwiązywanie zagadek
 • śpiewanie kolęd
 • tworzenie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • poznanie różnych rodzajów kalendarzy
 • oglądanie różnych zegarów i zegarków, zapoznanie z pracą zegarmistrza
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu
 • wymienianie pór roku, przyporządkowywanie im określonych symboli
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozwiązywanie zagadek tekstowych

Czapki górnicze


Dzień Pluszowego Misia


Zajęcia o Polsce

 


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie


Karta pracy „Emocje”


Gra planszowa „Oszczędzaj wodę”


Zajęcia o Polsce


Karta pracy „Poznajemy numery alarmowe”


Jesienny spacer


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze miesiąc: listopad

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie
 • kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • wdrażanie do podejmowania wysiłku w sytuacji napięć
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
 • uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć”, poznanie cyfry 5
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami
 • kreślenie wybranych liter i cyfr
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
 • stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
 • podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
 • poznanie znaków „”, „=”
 • układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=”
 • konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

Dzień Marchewki


Szkolne przygody Gangu Swojaków


Jesienne drzewa


Projekt sukni pani jesieni


Dzieci z grupy „Słoneczka” w najbliższym czasie będą brały udział w programie „Szkolnych Przygodach Gangu Swojaków”. Będziemy poznawać piękno polskiej przyrody i występujących w niej zwierząt, zapewniając przy tym zabawę i niezapomniane chwile.

Prosimy  o zaangażowanie się w celu zdobycia przez dzieci odznak (niektóre zadania będą wykonywane w domu ).

Będzie na nas czekać również zadanie – nagranie teledysku do piosenki przewodniej z programu.


Pani Jesień


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze miesiąc: październik

 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej
 • wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”
 • kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2
 • rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym
 • rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych ,
 • rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”
 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów
 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych
 • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”
 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)
 • rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę
 • rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy

Super chłopaki 😊


Zajęcia uatrakcyjniające oraz zabawa w Dino teatr


Z okazji Dnia Przedszkolaka życzymy Wam kochane dzieci wspaniałej zabawy co dzień oraz samych radosnych dni. 

Pani Ania i pani Irka. Serdecznie pozdrawiamy Rodziców .

 


Zabawy mozaika geometryczna, utrwalenie poznanej litery O,o


Nasze prace


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze miesiąc: wrzesień

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • poprawne formułowanie wypowiedzi
 • kształtowanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 • utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
 • rozwijanie słownictwa związanego z tematem
 • rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik
 • kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata
 • tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk
 • rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie
 • rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”
 • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Biedronki

biedronki

 

 

 

 

 

Adresy mailowe nauczycieli:

mrasienska@wesolarodzinka9.pl


Zajęcia uatrakcyjniające popołudnie


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • Uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych ( w sali i na świeżym powietrzu)
 • Odczuwanie więzi z. grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • Wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
 • Doskonalenie analizy i syntezy prostych słów
 • Dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia, poznawanie cyfr od 1 do 8
 • Zainteresowanie literą p, s
 • Samodzielne przytaczanie słów rozpoczynających się głoską p i s
 • Podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • Wykonywanie prac plastyczno-technicznych z przestrzeganiem zasad: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu
 • Doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania
 • Uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i kierowanej
 • Dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych
 • Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • Wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • Porównywanie długości, używanie określeń „dłuższy”, „krótszy”
 • Odczuwanie empatii i chęć udzielania wsparcia osobom starszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
 • Wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny, chęć kultywowania tradycji
 • Dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia
 • Próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, nauka okazywania emocji w akceptowany społecznie sposób
 • Werbalizowanie swoich myśli, oczekiwań, stanów emocjonalnych
 • Umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • Odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości
 • Kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • Świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
 • Krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania

Praca plastyczno- techniczna ” Choineczka” Biedronki


Zajęcia uatrakcyjniające „Bałwanek”


Spacer do parku


Mikołajki


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień:

 • konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego
 • odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni
 • poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
 • wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach
 • znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze
 • wcielanie się w rolę aktora, wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek
 • rozwijanie wiedzy o teatrze
 • poznanie obrazu graficznego litery „y”
 • dostrzeganie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
 • aktywne włączanie się w przygotowania do świąt w domu i w przedszkolu
 • wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne
 • dostrzeganie piękna ozdób świątecznych, dostrzeganie różnych stylów, technik ich wykonania
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny przez słuchanie utworów literackich, naukę wierszy na pamięć, udział w inscenizacjach
 • odczuwanie radości ze wspólnego kolędowania
 • wykorzystywanie ekspresji plastycznej jako sposobu tworzenia piękna
 • odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem
 • wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania długości
 • poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków
 • określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem
 • rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć
 • rozumienie pojęć: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”
 • utrwalanie nazw pór roku
 • poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności

Zajęcia o Polsce


Dzień kredki


Bawimy się emocjami


Karuzela pomysłów


Urodziny Ksawerego

 


Prace wykonane przez dzieci podczas nauki zdalnej


Symbole pogodowe


Praca „Jesień w parku”


Spacer do parku


Dzień dobry Biedronki! 

Dziś porozmawiamy o pogodzie, którą mamy za oknami. 

Na początek znana Wam zabawa muzyczno-ruchowa „Dmucha wiatr”

https://www.youtube.com/watch?v=RRF72F4_8yc 

Proponuję Wam zabawę w meteorologów. Są to ludzie zajmujący się badaniem ruchów powietrza, opadami i temperaturą powietrza. Mamy różne rodzaje termometrów: pokojowy, zewnętrzny, lekarski. Sprawdźcie, czy macie je w domu. Do czego służy każdy termometr? Zwracamy uwagę na kreski i cyfry wskazujące temperaturę. Odczytajcie temperaturę w pomieszczeniu, a następnie połóżcie   termometr zewnętrzny na pół godziny na parapecie za oknem. Dzięki temu będziecie mogli obserwować i odczytywać temperaturę oraz określać, czy jest wysoka czy niska. 

Posłuchajcie opowiadania Włodzimierza Dulemby „Kapuśniaczek”. 

(Rozmowa na temat różnych rodzajów deszczu. 

Rodzic czyta opowiadanie, a następnie zwraca uwagę dzieci na rodzaj deszczu, o którym jest mowa w tekście. Dzieci wymieniają cechy kapuśniaczka oraz innych rodzajów deszczu. Odpowiadają na pytania: 

O czym rozmawiają drzewa podczas deszczu? 

Co możemy robić, kiedy pada deszcz? 

W co należy się ubrać w deszczową pogodę?)

„Kapuśniaczek” 

Pogoda załamała się nagle. Jeszcze wczoraj było w miarę ciepło, a przede wszystkim słonecznie. W nocy zaczął padać drobny deszcz i pada do dzisiaj. Pada, a właściwie siąpi, czyli kropi cały czas. 

Świat wygląda bardzo smutno, kiedy deszcz siąpi. Ludzie wtedy mówią: „Pada kapuśniaczek”. 

Co ma wspólnego gęsty, drobny deszcz z zupą z kapusty? Chyba tylko to, że kapuśniak można jeść przez cały rok i taki deszczyk też można spotkać we wszystkich porach roku, nawet w środku „ciepłej” zimy. 

– Komu smacznego kapuśniaczku, komu? – pytała jesień. – Komu, komu, bo idę do domu – wołała jak prawdziwa przekupka z targu. 

– Daj mnie – poprosił dąb. – Zjem kilka talerzy – zapewnił. 

– O taki grubas to potrzebuje kilka wiader, a nie talerzy – żartowała młodziutka olcha. 

– Milcz, olchowa chudzino, bo… 

– Wcale się ciebie nie boję – przerwała mu olcha. – Nic mi nie możesz zrobić. 

– Na razie jesteś w błędzie, a za chwilę możesz być w obłędzie – postraszył olchę dąb. 

– Na próżno ostrzysz sobie zęby, nie straszne mi dęby – zaśmiała się olcha. 

– Komu smacznego kapuśniaczku, komu, bo idę do domu – niosło się po lesie wołanie jesieni. 

– Wiesz, że wiatr jest moim kumplem? – spytał dąb młodziutką olchę. 

– Wiatr jest przyjacielem i wrogiem wszystkich drzew – odpowiedziała rezolutna olcha. – Niech ci się nie wydaje, że jak mocniej zawieje, to tobie nic się nie stanie. Mocny wiatr prędzej może powalić ciebie niż mnie – wyjaśniła. 

– A czemuż to? 

– A temuż to – przedrzeźniała dąb olcha – że jak mocno zawieje, to ja z nim zatańczę, zrobię kilka obrotów i skłonów i wrócę do siebie, czyli na swoje miejsce. A ty zostaniesz powalony albo wyrwany z korzeniami. Nie słyszałeś o wietrze wyrwidębie? 

– No, tego… No, tego, no… – zaczął jąkać się dąb, wyraźnie zbity z tropu. I w czasie, kiedy jesień znowu zaczęła zachwalać swój kapuśniaczek, dąb usiłował zebrać swoje dębie myśli, ale ciężko mu szło. 

– Jesteś, dębie, jak dinozaur, jak drzewny dinozaur – śmiała się filigranowa olcha. – A wiesz, czemu dinozaury wyginęły? – spytała. 

– Nie. 

– Bo były tak ogromne, że zanim myśl z ich mózgu dotarła do łap i ogona, to one już zdążyły zapomnieć, czego chciały i o czym myślały, cha, cha – śmiała się olcha. 

– I chcesz powiedzieć… – zaczął dąb. 

– Właśnie to chcę powiedzieć, że zanim jedna twoja myśl dotrze od korony do korzeni, to ja już zdążę pomyśleć sto razy o różnych sprawach. I zapamiętaj sobie, że nie wszystko, co ogromne i silne, zawsze ma rację albo jest lepsze od mniejszych i słabszych. – Wszyscy się już najedli? – spytała jesień. – Może ty, olcho, chcesz jeszcze dokładkę? Coś mizernie wyglądasz, taka chudzina z ciebie… 

– Dziękuję bardzo, dobrej pani jesieni, za pyszny kapuśniaczek. Już nie jestem głodna, a nawet zrobiłam w swoich korzeniach zapasy. 

Kiedy będzie padał kapuśniaczek, popatrzcie przez okno na drzewa w sąsiedztwie i spróbujcie dowiedzieć się, o czym rozmawiają. Kapuśniaczek pada cicho, więc może uda się wam coś podsłuchać? Trzymam kciuki. Powodzenia. 

Włodzimierz Dulemba

Teraz zapraszam do oglądania filmu edukacyjnego „Paxi – Cykl hydrologiczny”. Porozmawiajcie z rodzicami o tym, czego nowego dowiedzieliście się z tego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

Może macie ochotę zrobić piękny deszczowy obrazek, który powiesimy w naszej sali? Jutro czekam na obrazki, już jestem ciekawa waszych pomysłów. 

Na koniec posłuchajcie „Deszczowej piosenki”. Może uda Wam się jej nauczyć i jutro zaśpiewamy ją wspólnie  

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ 

Do zobaczenia! Pozdrawiam! Pani Małgosia  


Podróż przez legendy polskie.

Witajcie Biedronki!

Jak Wasze samopoczucie? Mamy nadzieję, że wszystko u Was w porządku.

Wracamy dziś do naszych zajęć zdalnych i na rozgrzewkę zachęcam wspólnie poćwiczyć z Lulisią i LulitusiamiJ

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

Dziś chcemy kontynuować poznawanie naszego kraju przy okazji święta 11 listopada.

Dobrze już wiecie, że stolicą Polski jest Warszawa. A czy wiecie skąd wzięła się Warszawa? Zastanówcie się razem z rodzicami jak powstała Warszawa.

 

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie może być bardzo trudne, dlatego mam dla Was małą podpowiedź- czy wiecie co to legenda? Spróbujcie poszukać z rodzicami odpowiedzi w słowniku lub internecie. Pomocny może być także film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=eAIohkEYPKE

Wiemy już co to legenda. Taka też właśnie opowieść przedstawia nam powstanie miasta Warszawa. Zapraszam Was serdecznie do jej wysłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs

Spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:

O jakim mieście jest legenda?
– Kto występuje w legendzie?
– Gdzie mieszkał Wars?

– Dlaczego Wars popłynął na ratunek Sawie?
– Co Sawa podała Warsowi?
– Jak zakończyła się historia?

Aby legenda ta dobrze zapadła nam w pamięci zachęcam do wykonania dowolnego rysunku- związanego z treścią legendy. Koniecznie zachowajcie go i przynieście do przedszkola, by utworzyć wspaniałą galerię Waszych prac.

Zabawa ruchowa „ Żołnierze”

Dzieci zamieniają się w żołnierzy. Zadaniem rodziców jest włączyć dowolną muzykę/piosenkę i zatrzymywać ją. Żołnierze maszerują zgodnie z rytmem muzyki, zaś w przerwie w muzyce zatrzymują się w pozycji „ Baczność”.

„Tor przeszkód dla żołnierzy” – spróbujcie wspólnie z rodzicami utworzyć w domu tor przeszkód na którym mógłby trenować żołnierz. Pamiętajcie jednak by zadbać o swoje bezpieczeństwo i róbcie to pod nadzorem rodziców. Udanej zabawy!


Symbole narodowe.

Witajcie Biedronki w kolejnym dniu!

Dzisiaj poznamy bliżej nasz kraj oraz to co sprawia, że jest on taki wyjątkowy.

Czy słyszeliście już kiedyś o czymś takim jak symbole narodowe?

Zapraszam do wspólnego obejrzenia filmu na ten temat.

https://www.youtube.com/watch?v=vNl7ZI7Co2Y

Teraz już wiemy, że nasz kraj ma 3 wyjątkowe symbole. Jeden z nich poznaliśmy już wcześniej przygotowując się do apelu z okazji 11 listopada, który przypada właśnie dziś. Chcemy się także włączyć w tą akcje, dlatego możecie wspólnie z rodzicami odśpiewać Hymn w domu. Pamiętajcie o odpowiedniej postawie podczas śpiewania.

https://www.youtube.com/watch?v=wXHySaR8LIk

Zabawa ruchowa Biel i czerwień.
Pomoce:
· Dowolny instrument lub dłonie
Rodzic gra rytmicznie na instrumencie muzycznym lub klaszcze w dłonie, a dzieci przeskakują z nogi na nogę po całym pomieszczeniu. Gdy rodzic przestaje grać lub klaskać w dłonie dzieci podbiegają do czegoś czerwonego lub białego znajdującego się w pomieszczeniu. Przy kolejnych powtórzeniach zabawy dzieci dotykają przedmiotów inną częścią ciała, np.: dłonią, palcem wskazującym, łokciem, czołem.

Praca plastyczna „ Mozaikowe Polskie drzewo” ( Pracę po powrocie z zajęć zdalnych należy przynieść do przedszkola)

Potrzebne będą: kartka a4 ( niebieska, błękitna), listki wycięte z białego i czerwonego papieru, brązowy konar wycięty z papieru lub namalowany farbami/narysowany kredkami.

Na środku kartki przyklej konar z brązowego papieru lub go narysuj/namaluj. Następnie stwórz koronę drzewa z liści w barwach flagi ( zachowując odpowiednie ułożenie kolorów).


Drodzy Rodzice,

Od dziś na stronie naszego przedszkola będą pojawiały się materiały z propozycjami zabaw i ćwiczeń na czas zajęć zdalnych dla grupy Biedronki. Serdecznie zachęcamy do realizacji zadań i życzymy dobrej zabawy i owocnej pracy w domu.

                                               Polska – mój kraj.

Drodzy Rodzice i Biedronki,
Pragnę zaprosić Was do aktywnego udziału w nauczaniu zdalnym. Dzisiaj wspólnie poznamy Polskę – nasz kraj.

W ramach zajęć chciałabym zaprosić Was do wspólnych ćwiczeń gimnastycznych. Ale pamiętajcie by wykonywać je bezpiecznie w domu. Poniżej znajduje się film do opowieści ruchowej:

https://www.youtube.com/watch?v=3jYMtFKCidE

W ramach przygotowań do święta 11 listopada poznamy dzisiaj Polskę na mapie.

Otwórzcie wspólnie stronę internetową z mapą interaktywną : https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9b30bb306e53464fac3c758e7ae0d0ad .

Pooglądajcie razem jakie ciekawe miejsca znajdują się w naszym kraju. Poszukajcie na mapie gdzie znajdują się góry, może, rzeki, nasze miasto, województwo, stolica Polski.

Zabawa rytmiczna „Naśladuj mnie”

Zabawa polega na wygrywaniu dowolnego rytmu wymyślonego przez rodzica. Zadaniem dzieci jest próbowanie odtworzenie tego samego rytmu, który zagrał rodzic. Rytmy można grać za pomocą dłoni, dwóch kredek, dwóch orzechów włoskich lub innymi dowolnymi przedmiotami.

Przygotowań czas – Flaga Polski na 11 listopada. ( Pracę plastyczną proszę dostarczyć po powrocie do zajęć stacjonarnych w przedszkolu)

Przygotujcie razem z rodzicami pracę plastyczną – Polską Flagę.
Kartkę a4 podzielcie na dwa równe prostokąty tak jak we wzorze.

Następnie przygotuj powydzierane kawałki papieru w kolorze czerwonym i białym.

Gdy to będzie gotowe, wyklej szablon flagi zgodnie z barwami Flagi Polski.


Praca plastyczna „Dzień Postaci z Bajek”


Wizyta w Centrum Inicjatyw Społecznych


Zajęcia uatrakcyjniające – „Parasole”


Grupa BIEDRONKI wzięła udział w CodeWeek czyli Europejskim Tygodniu Kodowania zdobywając certyfikat. Jest to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń zwiazanych z programowaniem. Od 11 do 15 października odbywały się zabawy związane z kodowaniem. 20211025 102120 800x600


Urodziny Piotrusia


Jesienne drzewo


Zabawy ruchowe


Nasze prace


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych 
 • malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej 
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych 
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową 
 • usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśni policzków 
 • przewidywanie skutków swojego zachowania i kontrolowania go w trudnych sytuacjach
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozumienie, że odczuwają
  i przeżywają je wszyscy ludzie 
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki 
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski 
 • zapoznanie z symbolami narodowymi Polski
 • znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować 
 • znajomość zasad bezpieczeństwa, zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli 
 • znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa 
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów 
 • utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać 
 • znajomość cyfr „4, 5”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie 
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu 
 • rozumienie, jak działa termometr 
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 
 • poznanie obrazu graficznego głoski „k, K” oraz „u, U” 
 • zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń 
 • zrozumienie obiegu wody w przyrodzie 
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

Jesienne prace plastyczno- techniczne


Zabawy taneczne  z chustami


Urodziny Adasia


Zajęcia i prace  z kodowania


Zabawy konstrukcyjne klockami magnetycznymi


Owoce z plasteliny

 


Sukienka Pani Jesieni


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik:

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
 • doskonalenie małej motoryki
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy
 • dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę
 • współpraca z rówieśnikami
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci
 • przestrzeganie zasad w grupie
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem
 • identyfikacja zapisu cyfry 2, 3
 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
 • przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • zainteresowanie literami: ,,M,E,L, I”
 • znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
 • układanie jesiennych mandali
 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw
 • samodzielne wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty
 • znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie
 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozpoznawanie wybranych gatunków drzew (liście i ich owoce)

Ziemia- nasza planeta


Układ słoneczny


Zajęcia gimnastyczne


Nasze latawce


Urodziny Kingi


Zabawy sensoryczne


Pierwsze prace plastyczne


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień:

 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, 
 • nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata 
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: „O, A, T”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”

 

Rybki

Adres mailowy nauczyciela:

bbarzyk@wesolarodzinka9.pl


ssssssss

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jestpropagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


Urodziny Tobiasza


Które obrazki pasują do dnia, a które do nocy?

 


Układamy rytm dzień – noc

 


Zamierzenia styczeń:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, 
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, 
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 
 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka, 
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, 
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,  
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, 
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 • poznanie pojęcia „para”, 
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, 
 • budowanie wiary we własne siły,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości, 
 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, 
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą , 
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,
 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej, 
 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia, 
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,  

 

Stroimy choinkę łańcuchem z papieru


Stroimy choinkę


Zimowy widoczek zajęcia uatrakcyjniające

 


Górnik – układamy puzzle , uczymy się współpracy w zespole


Nasz adwentowy kalendarz


Nasze prace z nauki zdalnej


Zamierzenia  grudzień:

 • poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
 • poznanie legendy o Skarbniku- strażniku kopalni
 • wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach w formie plastycznej itp.
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania,
 • nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
 • nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
 • rozwijanie słuchu fonetycznego,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • wzbogacanie słownika czynnego,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
 • rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
 • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
 • kształtowanie postawy życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
 • ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
 • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki

Urodziny Tadzia


Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska


Rozwijamy kreatywność – nasze zwierzątka


Dzieci uczą rodziców- Niepodległa Polska


Uczymy się współpracy w zespole


Zabawy z sensorycznymi stopami


Zdrowe odżywianie – spotkanie z panią intendent


Rybki wykonały zadanie z programu Zabawy sztuką- Drzewo z darów jesieni


Urodziny Kostka


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne listopad

 • poznanie pojęcia „wolność”; 
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, 
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów, 
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, 
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości, 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, 
 • doskonalenie sprawności fizycznej, 
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej, 
 • rozwijanie logicznego myślenia, 
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, 
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), 
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu, 
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej, 
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poznanie wartości „kreatywności”, 
 • rozwijanie wyobraźni, 
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, 
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem, 
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów, 
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,  
 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy, 
 • rozwijanie motoryki małej, 
 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
 • poznanie cech wiatru,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, 
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,  
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,

Jesienny spacer


Urodziny Marka i Łukasza


Urodziny Michała


Zamierzenia październik:

 • poznanie wartości „pracowitości”,
 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas różnych zabaw,
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
 • poszerzanie doświadczeń kulinarnych,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
 • rozwijanie poczucia jedności,
 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,

Dino poznaje trudne słowa  – zajęcia z przedszkolnym psychologiem

 


Przyszła do nas Jesień

no images were found


Zbieramy żołędzie


Urodziny Alana


Ruch uliczny w mieście – zajęcia z planszami 3D


Kalendarz urodzinowy Rybek


Urodziny Emilki


Zamierzenia wrzesień
 dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania
przyjaciół,
 kształtowanie postawy przyjacielskiej,
 budowanie przyjaznej atmosfery,
 integracja grupy,
 tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej
cechy,
 motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
 odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 kształtowanie słuchu muzycznego,
 wyrabianie pamięci,
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 doskonalenie sprawności fizycznej,
 wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych
zadań,
 rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
 poznanie wartości przyjaźni,
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i
przyjaciół,
 wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w
grupie,
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 poznanie roli pracowników przedszkola,
 rozwijanie kompetencji matematycznych,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
 kształtowanie pojęcia odwaga,
 poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
 rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i
podawania ich nazw,
 wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i
poruszania się podczas spacerów,
 nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
 utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
 poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,


Pierwsze dni Rybek 

 

Żabki

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl


ssssssss
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


Żabki świątecznie


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień:

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcanie do udziału w zabawach porannych

podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki

-zachęcanie do częstych spacerów

-rozwijanie procesów analizy i syntezy

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-zachęcenie do kolorowania

-kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-utrwalenie poznanych kolorów

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej

-wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd

-rozwijanie umiejętności kolorowania

-rozwijanie umiejętności językowych i wokalno- muzycznych

– kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się przyborami do kolorowania

-poszerzanie wiadomości nt. ptaków

-kształtowanie pamięci odtwórczej

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków

-doskonalenie umiejętności technicznych (klejenie)

-zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków

-doskonalenie techniki klejenia

-zachęcanie do kolorowania określonych powierzchni

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-utrwalenie treści wiersza

utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne

-kształtowanie umiejętności przeliczania


Jak powstaje deszcz. Eksperyment z pianka do golenia i niebieską farbą.


Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska


Żabki świętują Dzień Niepodległości


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników

-zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata

-wdrażanie do budowania poprawnej, zrozumiałej wypowiedzi podczas opowiadania co widać, co dzieje się na obrazku

-zachęcenie do klasyfikowania tematycznego

-rozwijanie zainteresowań plastycznych i zabawowych

-rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz umiejętności porównywania

utrwalanie znajomości imion rodziców

-kształtowanie umiejętności przeliczania i segregowania

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-poszerzanie wiadomości nt. znaczków pocztowych

rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki

-dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce

-zachęcanie do obserwowania

usprawnianie narządów mowy

-rozwijanie logicznego myślenia i analizy wzrokowej

-zachęcanie do przestrzegania zasad

– wyrabianie właściwej siły nacisku, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi

-wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn),

-rozwijanie sprawności ruchowych

-rozumienie znaczenia snu dla zdrowia

-utrwalenie pojęcia para

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo

-wdrażanie do rozwiązywania problemów i wykorzystania posiadanej wiedzy

-zwracanie uwagi na zgodną zabawę

określanie cech jesiennej pogody

zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/

– porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami

-zwracanie uwagi na uważne słuchanie wiersza

zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania odpowiedniego do pogody

– nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny

-utrwalanie znajomości podstawowych kolorów

– nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji

-poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie

-poszerzanie wiadomości nt. zastosowania wody

-zachęcanie do oszczędzania wody

-doskonalenie samodzielności w szatni i podczas przygotowywania się do leżakowania

zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka

-wdrażanie do reagowania na tempo i dynamikę

-zachęcanie do dbałość o zdrowie poprzez wyrabianie nawyków higienicznych i dbałość o czystość

– przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków


Urodziny Mikołaja


Z wizytą w bibliotece


Pasowanie na Przedszkolaka

Żabki, które 20 września były nieobecne zostały uroczyście przyjęte w grono przedszkolaków Wesołej Rodzinki 🙂


Urodziny Anulki i Hani


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik :

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-zachęcanie do czynnego udziału w zabawie

-określanie wielkości, kształtu, koloru wybranych warzyw

-zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia

-zachęcanie do poznawania wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów

-utrwalanie znajomości nazw wybranych warzyw

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (kształtu, wielkości, koloru)

-usprawnianie i wzmacnianie motoryki małej poprzez lepienie z plasteliny

-zachęcanie do rozpoznawania kolorów

-rozwijanie poczucia rytmu poprzez powtarzanie tekstu za głosem nauczycielki -rozwijanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem umownych ruchów

-zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej

-wzbogacanie słownika czynnego dziecka

-wydłużanie czasu uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania

-nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat obrazka

– podejmowanie prób określania cech warzyw przedstawionych na obrazku

-kształcenie uwagi i słuchania ze zrozumieniem

-zachęcanie do nazywania kolorów celem ich utrwalenia

– wdrażanie do przezwyciężania trudności

rozróżnianie kształtów i kolorów figur

-rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów

-zachęcanie do porównywania ilości

– porównywanie dwóch takich samych przedmiotów, ale w różnych kolorach

– rozbudzanie wrażliwości na muzykę

-rozwijanie poczucia rytmu

– zachęcanie do rozróżniania muzyki smutnej i wesołej

-poszerzanie wiadomości nt. lasu i jego mieszkańców

-zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w lesie

-poszerzanie wiadomości nt. zwierząt leśnych – nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3

-zapoznanie z wyglądem jeża

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych

-poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

– zapoznanie z domami wybranych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)

-wdrażanie do kulturalnego jedzenia (prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, właściwe korzystanie z kubka)


Dzień głośnego czytania. Słuchanie opowiadania „Bracia Koala. Krokodyl Arek”czytanego przez mamę Mikołaja G.


Liczymy owoce na podstawie wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”


Urodziny Bartka

 


Witamy Panią Jesień


Malujemy jesienne liście


Pasowanie na przedszkolaka


Pierwsze dni w przedszkolu

 


Zamierzenia wrzesień

gr.3 latki „Żabki”

-zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci

-poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania

-zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk

-nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem

-nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie

-kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek

-wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych

-zachęcanie do samodzielności

-zwracanie uwagi na nieoddalanie się od nauczyciela i piaskownicy

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami i wspólnych zabaw

-wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami

-wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków, itp.

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

– utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek

-zachęcanie do wspólnych zabaw

-przestrzeganie zasad regulujących zachowania podczas wspólnych zabaw

-wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami

i dorosłymi

-zachęcanie do kolorowania obrazka

zwracania się o pomoc do nauczyciela w przypadku trudności

-rozwijanie spostrzegawczości

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-zachęcanie do wykonywania poleceń słownych

-rozwijanie zainteresowań rysowaniem

– nazywanie części ciała

-nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji

-kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodzicami przeżyciami z przedszkola

-rozumienie konieczności przestrzegania zakazu poruszania się po drogach bez

opieki dorosłych

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabawy

-utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych

-rozróżnianie uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy)

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozumienie konieczności znajomości swojego imienia i nazwiska

-zapoznanie z rolą policjanta i możliwością zwrócenia się do niego o pomoc

– wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych

-nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry, zły

-próby klasyfikowania ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści

-rozwijanie pamięci i uwagi podczas nauki wiersza na pamięć

-wdrażanie do wyraźnej, zrozumiałej wypowiedzi

-zachęcanie do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie

-rozwijanie wyobraźni podczas kolorowania

-eksperymentowanie materiałem przyrodniczym

-porównywanie liści drzew liściastych i liści drzew iglastych

– zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych i eksperymentowania

-rozwijanie spostrzegawczości

-zapoznanie z zasadami zabaw przy stolikach

-rozpoznawanie po liściach i owocach drzew liściastych

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-rozpoznawanie po owocach drzew w ogrodzie

-zbieranie kasztanów, żołędzi, liści do kącika przyrody

-wdrażanie do bezpieczeństwa w czasie spaceru

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozwijanie sprawności ruchowych

-rozwijanie umiejętności przeliczania i kolorowania

-nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-2

-wyrabianie nawyku doprowadzania pracy do końca

-wyrabianie nawyku mycia rąk po skończonej pracy

-zachęcanie do spożywania owoców

– poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego

-pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie logicznego myślenia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz

ScanImage001
2
3
4
5

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kornelia Węgler.
 • E-mail: mp.9@wesolarodzinka9.p
 • Telefon: 32 248 12 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki
 • Adres: 41-703 Ruda Śląska
  ul. Heleny Modrzejewskiej 10
 • E-mail: mp.9@wesolarodzinka9.p
 • Telefon: 32 248 12 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej, budynek przy ul. Heleny Modrzejewskiej 10
Aby dostać się do budynku przedszkola  należy otworzyć furtkę zamykaną na zasuwkę, po przejściu kilku kroków znajdują się schody, obok podjazd dla wózków. 
Wejście główne – pierwsze drzwi otwierane ręcznie, po prawej stronie dzwonek, przedsionek, drugie drzwi otwierane ręcznie. 
Z prawej strony budynku znajduje się wejście boczne – jeden stopień, drzwi otwierane ręcznie. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest dwupoziomowy – posiada schody, brak windy, pochylni, podjazdów, platform.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Na terenie przedszkola nie ma parkingu. W odległości 50 m znajduje się parking ogólnodostępny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej
 • Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Mapa strony

Słoneczka

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl


Wycieczka do wioski indiańskiej


REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI

(nauczyciel-opiekun grupy przypomina i omawia z dziećmi przed każdą wycieczką)


1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu:
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;
c. zachowuję czystość w autokarze;
d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.
4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.
8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.
10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.
12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy ludzkiej.
13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.
14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.


Autoportret


Słoneczka zostają pełnoprawnymi czytelnikami Miejskie Biblioteki Publicznej


Dnia 16.06 (środa) dzieci z gr. Słoneczka i Sówki jadą na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Karchowicach. Wycieczka jest organizowana z okazji pożegnania przedszkola.

Wyjazd po śniadaniu ok. godz. 8.45 , powrót na obiad ok. godz. 12.30.

Zapewniamy dzieciom picie i  II śniadanie.

Koszt to 45 zł= 32 zł wstęp + 13 zł autokar.

Chętnych na wyjazd prosimy o wpłatę ww kwoty do piątku 11.06.

W sytuacji losowej ( gdy dziecko nie pojedzie na wycieczkę ,a była ona opłacona)  zwracamy koszt wstępu czyli 32 zł)

Dziecko powinno mieć ubiór dostosowany do pogody- kurtkę od deszczu, czapkę od słońca oraz pełne buty.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec
-zapoznanie z nazwami miodu

-kształtowanie postaw proekologicznych

– zapoznanie z etapami rozwoju motyla

-wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy: kokon, poczwarka

-wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia ludzi na innych kontynentach

-doskonalenie sprawności artykulacyjnych i grafomotorycznych

-kształtowanie umiejętności znoszenia porażki

-wzbogacanie słownika dziecka o nowe wyrazy: lupa, teleskop

-utrwalenie pojęć: parzysty, nieparzysty

-ćwiczenie odporności emocjonalnej

-zapoznanie ze strojami i domami dzieci z różnych stron świata,

– rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura (muzyka, tradycje).

-kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,

– wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,

-uczenie tolerancji i szanowania praw dziecka.

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych: zapoznanie ze środowiskiem życia i wyglądem biedronek ;

-zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie,

-rozwijanie aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek w powiązaniu z posiadaną wiedzą;

-aktywizowanie procesów myślowych: analizy, syntezy, pamięci, logicznego myślenia.

-rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków obcowania z nią,

-rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu,

-zaspokajanie potrzeb ekspresji twórczych i odtwórczych.

-rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej,

-zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania rozszczepienia światła

-poznanie z pojęciem światło naturalne, sztuczne

-kształtowanie umiejętności przeprowadzenia doświadczenia i wyciągania wniosków

-wyrabianie wśród dzieci zgodnego współdziałania w zespole

-zapoznanie dzieci ze środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego

-wzbogacanie słownictwa związanego z transportem

-kształtowanie pojęcia „środki lokomocji”

-rozwijanie słuchu muzycznego

-rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni

-integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy

-rozwijanie logicznego myślenia oraz inwencji twórczej

 


Konkurs recytatorski ” Polska pisana wierszem.” Nasze przedszkole reprezentowały Natalka z gr. Słoneczka i Milaz  gr. Tygryski

 


Słoneczka – czego można nauczyć się w szkole muzycznej


Słoneczka aktorami- Czerwony Kapturek


Instrumenty z rolki po papierze toaletowym


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

-zachęcanie do rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy

-utrwalenie nazw instrumentów 

– zapoznanie z drukowaną i pisaną literą f, F 

-utrwalenie poznanych liter

– wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy

zachęcenie do częstego przebywania na powietrzu

-ćwiczenie spostrzegawczości 

-rozwijanie wyobraźni ruchowej 

-zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych 

-rozwijanie zainteresowań muzycznych  

– umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych  w ogrodzie przedszkolnym

-doskonalenie słuchu fonematycznego 

 -doskonalenie  rytmiczności i harmonii ruchu

-wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią

-zrozumienie ponoszenia konsekwencji  niewłaściwego zachowania 

– zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-wdrażanie do uważnego słuchania

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– zapoznanie z pracą aktora

– wdrażanie do czekania na swoją kolej podczas wypowiedzi słownych

– doskonalenie sprawności manualnej

-doskonalenie analizy słuchowej 

-zachęcanie do rozpoznawania i nazywania uczuć 

-zachęcanie do prawidłowego przeliczania

-rozwijanie zainteresowań literackich 

-rozwijanie logicznego myślenia 

– doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmów  w ćwiczeniach ruchowych

-wdrażanie do rozumienia tygodnia jako 7 kolejnych dni oraz tydzień jako 7 dni

-zachęcanie do wystąpień przed grupą rówieśniczą

-doskonalenie umiejętności budowania zdań rozwiniętych

-doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznych

-kształtowanie szacunku do rodziców

-wzmacnianie więzi rodzinnych

-budzenie uczucia miłości do rodziców

– rozwijanie kreatywności

-czerpanie radości z przygotowywania niespodzianek najbliższym

 -zachęcanie do okazywania wdzięczności swoim rodzicom        


Gra planszowa Czerwony Kapturek autorstwa Oliwiera

 


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie


Prace dzieci


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na kwiecień :

– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery c,C; ł,Ł ;z,Z ;p,P

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-doskonalenie sprawności manualnej

-wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

-wdrażanie do uważnego słuchania

-kształtowanie właściwej postawy ciała

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-ćwiczenie wrażliwości słuchowej

-rozwijanie sprawności językowej

-rozwijanie logicznego myślenia

-usprawnianie grafomotoryki

-zachęcanie do wypowiadania się na okreslony temat

-kształtowanie postaw proekologicznych

-rozwijanie koncentracji uwagi

-usprawnianie percepcji słuchowej

-doskonalenie umiejetności segregowaniawg podanych cech

-usprawnianie techniki rachunkowej

-doskonalenie umiejetności skupiania się na zadaniu

-umuzykalnianie dzieci

-doskonalenie poczucia rytmu

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowgo

-wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat

-zachęcanie do oszczedzania wody

-wzbogacanie wiedzy nt księżyca

-poznanie nowej techniki plastycznej

-ćwiczenie pamięci

-rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni,

-ćwiczenie umiejetności ważenia

-doskonalenie umiejętności odróżniania prawdy od fikcji literackiej

-wzbogacanie wiedzy nt Polski ; utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych

-zapoznanie z legendą o Warszawie

-rozbudzanie uczuć patriotycznych

-kształtowanie wyobraźni muzycznej

-doskonalenie umiejętności rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych ; dźwięków wysokich i niskich

-ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

-poznanie dawnych stolic Polski- Gniezna i Krakowa

 


Słoneczka-Praca plastyczna ” Ptaki”, wycinanie sylwety ptaka, wypełnianie konturów wydzieranką


Kaczuszki” praca plastyczna origami, ilustracje do bajki „Brzydkie kaczątko”, realizacja programu „Bajki dobre na wszystko”


Zimę żegnamy, wiosnę witamy


Praca plastyczna „Marzanna zimowa panna


Tęczowe chmurki


Dzieci z grupy Słoneczka wzięły udział w programie ” Czyściochowe Przedszkole”. Firma Rossmann- organizator programu dostarczył dla dzieci mydła antybakteryjne Bobini Kids oraz materiały edukacyjne w postaci książeczek „Strażnicy czystych rączek.”


Zajęcia popołudniowe , uatrakcyjniające


Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem maty do kodowania


Szukamy wiosny w parku i ogrodzie przedszkolnym


Wiosenne kwiaty


Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze na marzec:
-rozwijanie zainteresowań poprze wybór zabawy

-rozwijanie inwencji ruchowej dzieci

-zapoznanie ze znakiem graficznym litery g,G; w,W ;j,J

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

wdrażanie do estetycznego wykonywanie pracy

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu

-utrwalenie litery g,G

-zachęcenie do zgodnych zabaw zespołowych

-doskonalenie pamięci wzrokowej

-zachęcenie do czytania

-rozwijanie umiejętności analizowania treści obrazków i wyciągania wniosków

-wzbogacanie wiedzy na temat roślin

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-rozwijanie poczucia rytmu

-utrwalenie nazw dni tygodnia

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-wdrażanie do poszanowania praw do zabawy

-zachęcenie do poszanowania zabawek

-doskonalenie umiejętności artykulacyjnych i grafomotorycznych

-doskonalenie techniki dodawania i odejmowania

-zachęcanie do rozwiązywania zadań

kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ,ornitologicznych ,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

-rozwijanie sprawności zachowania równowagi

-poszerzenie widomości nt symptomów wiosny

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej

zapoznanie ze sposobem wykonania przebiśniegów

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-doskonalenie umiejętności językowych

-poszerzanie umiejętności rysowania po śladzie i samodzielnie

rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do udzielania poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania

kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

-doskonalenie pamięci

-rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej

–zachęcenie do dostosowania ubioru do pogody

-doskonalenie myślenia matematycznego

-doskonalenie rysowania po śladzie