Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

Począwszy od dnia 8 kwietnia w 4 kolejne czwartki o godz. 17.00 odbędą się spotkania informacyjne on-line, podczas których zostaną przekazane najważniejsze informacje na temat nauki w szkole. Podczas spotkań
będzie możliwość zadawania pytań. Aktywność linków rozpocznie się w danym dniu o 16.50, a czas spotkania przewidziany jest na ok. 45 min.

Poniżej linki do poszczególnych spotkań:

8 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
https://jitsi.reksio.net/SzkolaMuzycza_9_04_2021

15 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
https://jitsi.reksio.net/SzkolaMuzycza_15_04_2021

22 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
https://jitsi.reksio.net/SzkolaMuzycza_22_04_2021

29 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
https://jitsi.reksio.net/SzkolaMuzycza_29_04_2021

Na szkolnym kanale youtube można obejrzeć:

prezentację szkoły: https://youtu.be/m7MtK8_0WE4
film z przykładowymi zadaniami testowymi: https://youtu.be/zr_UNdvZhUU
oraz prezentacje poszczególnych instrumentów:
skrzypce: https://youtu.be/kr2qoxDrXTM
altówka: https://youtu.be/1L9aS9FuWaU
wiolonczela: https://youtu.be/frWw8HSW_tU
gitara: https://youtu.be/Y3HJFTwU4oY
kontrabas: https://youtu.be/kG9KxLp_8N8
fortepian: https://youtu.be/06-NsI4986g
akordeon: https://youtu.be/ONA1GCAJryo
organy: https://youtu.be/vRmXLU7Orog
klawesyn: https://youtu.be/HyUzD7TYo9A
flet: https://youtu.be/0aLbfhWDC0k
obój: https://youtu.be/lr0arGW6Ezc
klarnet: https://youtu.be/wChTeKfMplE
saksofon: https://youtu.be/O3eUwVVrzhs
trąbka: https://youtu.be/W3OSG4Lbnb8
waltornia: https://youtu.be/qGat0sOFBfQ
puzon: https://youtu.be/lSNsi7idu1s
perkusja: https://youtu.be/jiRqMbZDWI4

Zaproszenie muzyczna 1 F1022x1022
Zaproszenie muzyczna 2

Ważne!!!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Rządu od 29.03 do 09.04 przedszkole będzie zamknięte. W tym czasie będzie zorganizowana nauka zdalna. Materiały do nauki z dziećmi będą zamieszczane na platformie Microsoft Teams z wyjątkiem gr. „Tygryski „- propozycje zajęć będą dostępne w zakładce grupowej na stronie przedszkola. Prosimy także o odbieranie kart pracy tych dzieci, które są nieobecne.

Rodziców, którym przysługuje opieka nad dziećmi   prosimy o kontakt z dyrektorem w celu potwierdzenia uczęszczania dzieci do placówki w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021r.

Opieka w przedszkolu przysługuje rodzicom:

1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2.rodzicom dzieci, którzy:

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– wykonują działania ratownicze,

– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

– zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Opieka będzie organizowana na wniosek rodziców.

Pobierz wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu :

wzór wniosku
 lub ze strony :
https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/wzor-wniosku-o-zorganizowanie-zajec-w-przedszkolu-w-okresie-od-29-marca-2021-do-9-kwietnia-2021-r.-4709.html

Rada Rodziców z personelem przedszkola przygotowała koszyczki wielkanocne. Rodziców dzieci nieobecnych prosimy o odebranie koszyczków w terminie  od 26.03 po  do 31.03.

 

WAŻNE!!! DZISIAJ 26.03 ODBIERANIE KOSZYCZKÓW PO GODZ. 13

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice, jeśli dziecko ma wykonywany test na COVID-19 a wynik jest pozytywny prosimy o zgłoszenie tego faktu w przedszkolu w celu podjęcia odpowiednich kroków.

Rekrutacja ciąg dalszy

31 marca (tj. środa) o godz. 8.00 zostaną wywieszone w naszym przedszkolu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Na stronie: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl  na profilu swojego dziecka  również można sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 31 marca do 09 kwietnia do godz. 15.00 w przedszkolu,          do którego dziecko zostało zakwalifikowane, 

należy złożyć pisemne oświadczenie:

„ Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola”.

15 kwietnia zostaną wywieszone w naszym przedszkolu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

UWAGA!!! REKRUTACJA

W poniedziałek  01.03.2021r. rusza rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Informujemy, że rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 01 marca do 15 marca br.

Podobnie jak  w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Rodzice będą mogli otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.

Tel. 32 248 12 46                 kom.    690 293 017
email: mp.9@wesolarodzinka9.pl

Zapisy do szkoły

Informujemy, że harmonogram zapisów dzieci do klasy pierwszej dostępny jest w holu przedszkola. Prosimy się z nim zapoznać .