Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki
41-703 Ruda Śląska, ul. Heleny Modrzejewskiej 10

Dyrektor Kornelia Węgler 

tel/fax. (0-32) 248 12 46
kom. 690-293-017
email: mp.9@wesolarodzinka9.pl
Przedszkole czynne jest w godz. 5.30 – 17.00 
Sekretariat czynny jest w godz. 7.00 – 15.00

Kalendarz imprez i uroczystości

 

 1. Dzień muzyki – 01.10.2020
 2. Kolorowa jesień – 20.10.2020
 3. Dzień postaci z bajki – 04.11.2020
 4. Święto Odzyskania Niepodległości – 10.11.2020
 5. Dzień Praw dziecka – 20.11.2020
 6. Dzień Pluszowego Misia – 25.11.2020
 7. Barbórka – 04.12.2020
 8. Mikołajki – 07.12.2020
 9. Wigilia – 22.12.2020
 10. Dzień wiedzy o pingwinach -20.01.2021
 11. Dzień Babci i Dziadka – 21.01.2021
 12. Dzień Wiosny – 21.03.2021
 13. Dzień Szczęścia – 24.03.2021
 14. Dzień Teatru – 29.03.2021
 15. Zajączek – 01.04.2021
 16. Dzień Ziemi – 22.04.2021
 17. Dzień Książki – 27.04.2021
 18. Dzień tańca – 29.04.2021
 19. Święto Konstytucji 3 maja i Dzień Flagi – 30.04.2021
 20. Dzień Strażaka – 06.05.2021
 21. Dzień Rodziny-14.05.2021
 22. Dzień Dziecka – 01.06.2021
 23. Dzień Oceanów – 08.06.2021
 24. Pożegnanie Starszaków – 18.06.2021

Kadra pedagogiczna

Węgler Kornelia
dyrektor
edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z pedagogiką przedszkolną 
i logopedią 

mgr Barzyk Beata
nauczyciel wychowania przedszkolnego,  pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Gołąb Aleksandra
nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, sztuka – edukacja muzyczna i plastyczna z elementami arteterapii

mgr Janowska Mariola
nauczycielwychowania przedszkolnego z muzyką, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia przedszkolna i szkolna

mgr Kajzer Irena
nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

Lip Małgorzata
nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką przedszkolną i logopedią – licencjat, oligofrenopedagogika

mgr Rasieńska Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Sulimowska Anna
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – licencjat

mgr Szymańska Joanna
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej

mgr Kabik Katarzyna
nauczyciel religi pedagogiki, Kolegium Teologiczne – licencjat

mgr Meroń Katarzyna
nauczyciel logopeda, pedagogika wieku dziecięcego, edukacji elementarnej, logopedia , neurologopedia, terapia pedagogiczna

mgr Kopiec-Białas Izabela 
psycholog psychoterapia, psychologia rozwojowa

Personel administracyjno-obsługowy:
mgr Aneta Stoińska-Jambor – główna księgowa 
Beata Losa – intendent 
Jolanta Plata – pomoc biurowa 
Krystyna Pyrsz – pomoc nauczyciela 
Justyna Dudek , Teresa Strąk, Dorota Matula – personel kuchenny 
Jolanta Dworaczek, Bernadeta Bauman, Aleksandra Pilśniak, Alina
Świerczok,  Roman Czyszczoń, Waldemar Rokicki 
 – personel obsługowy

Dzień Wesołej Rodzinki

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas, formy aktywności dzieci zgodnie z podstawą programową

5:30 – 8:00  

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe, praca w grupie lub indywidualna w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8:00 – 8:15

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:15 – 8:30

Śniadanie, wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

8:30 – 11:00

Zajęcia edukacyjne zgodne z  podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe: j. angielski i religia. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Zabawy dowolne  według zainteresowań dzieci. Czynności samoobsługowe, porządkowe i  higieniczne, przygotowanie do I dania.

11:00 – 11:15

Zupa, kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:15 – 12:15

Zabawy swobodne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi w oparciu o wyniki obserwacji.

12:15 – 12:30

Czynności przygotowujące do spożycia obiadu.

12:30-13:00

Obiad, kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

13:00 – 14:00

Odpoczynek poobiedni (relaks przy muzyce, słuchaniu opowiadań z literatury dziecięcej). Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu  w ogrodzie przedszkolnym. 

14:00 – 14:15

Czynności samoobsługowe, porządkowo –  higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30

Podwieczorek

14:30-17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne.  Indywidualna praca z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!