Słoneczka

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia na styczeń 

– zachęcanie do właściwego gospodarowania swoim czasem 

-rozwijanie umiejętności łączenia faktów i wyciągania wniosków  

– rozwijanie szacunku do osób starszych

-zachęcanie do wypowiadania się  

-doskonalenie sprawności manualnej 

-rozwijanie inwencji twórczej

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad zachowania się podczas pobytu na placu zabaw 

-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zwracanie uwagi na przestrzeganie Kodeksu

-tworzenie słów od sylab 

– wdrażanie do uważnego słuchania. -zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce

-doskonalenie sprawności manualnych  i tanecznych umiejętności 

 -zachęcenie do współpracy podczas porządkowania otoczenia

-doskonalenie zmysłu zapachu

-utrwalenie poznanych liter

– kształcenie logicznego  myślenia matematycznego

-poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

– zapoznanie się z zasadami zabawy „Berek z imionami”

-utrwalanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń 

-wdrażanie do bezpieczeństwa

-rozwijanie procesów analizy słuchowej 

-doskonalenie umiejętności przeliczania  i pisania cyfr

-zachęcanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań 

-doskonalenie zapamiętywania 

-wyrabianie poczucia rytmu podczas powtarzana wygranego rytmu 

-utrwalenie poznanej piosenki

-doskonalenie sprawności manualnej

-zwracanie uwagi na czystość obuwia 

-wdrażane do słuchania poleceń

-rozwijanie logicznego myślenia

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami 

-zachęcanie do zgodnej zabawy w małych zespołach

-doskonalenie analizy słuchowej zdania i czytania

-budzenie szacunku do osób starszych

-wdrażanie do występów przed publicznością

– utrwalenie zasada zabawy „Berek z imionami”

– doskonalenie sprawności manualnych i inwencji twórczej

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy 


Wigilia


Zimowy krajobraz


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

-rozwijanie logicznego myślenia 

-określanie czynności 

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery r, R; s,S

-doskonalenie słuchu fonematycznego

– usprawnianie techniki cięcia nożyczkami

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu  

-doskonalenie aparatu oddechowego

-utrwalenia w ćwiczeniach litery r, R, s,S

-budzenie zainteresowania swoją miejscowością

-poznanie regonalnych legend,gwary, kultury

-zapoznanie z nazwą swojego miasta oraz jego dzielnicami, z życiem K. Goduli, herbem i flagą Rudy Ślaskiej, z historią powstania węgla, pracą górnika

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy

-zapoznanie z liczbami 6, 7, 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

-rozwijanie myślenia matematycznego

-ćwiczenia składania kół według wzoru

-doskonalenie sprawności manualnej 

-zachęcanie do  dokarmiania ptaków zimą

-wdrażanie do uważnego słuchania

-rozwijanie  umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych            

-posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni 

-rozwijanie  umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

-tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej

-przygotowanie do nauki czytania (rozpoznawanie liter, układanie zdań…) 

–  utrwalenie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

-wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

-doskonalenie  umiejętności pracy w grupie

-wdrażanie do zgodnej zabawy zabawkami

-doskonalenie analizy słuchowej

– zachęcanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych

-zapoznanie z treścią inscenizacji            

-wzbogacanie słownictwa dzieci

-przypomnienie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała

-rozwijanie umiejętności słownikowych 

-kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej 

-zachęcanie do poszanowania własności innych 

-ćwiczenie pamięci 

-rysowanie szlaczków


Witam wszystkie Słoneczka w piątek, 20 listopada.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Praw Dziecka. Chcecie się dowiedzieć jakie prawa mają dzieci ? To posłuchajcie piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc

Może warto nauczyć się jej na pamięć? Już zawsze będziecie pamiętać o swoich prawach.

Prawa dzieci” – rozmowa w oparciu o bajkę i własną wiedzę.

Cele:

Zapoznanie z prawami dziecka.

Zachęcanie do wyrażania swojego zdania.

Wdrażanie do przestrzegania ustalonych w grupie zasad.

Krystian w bajkowej krainie” – słuchanie bajki D. Kossakowskiej.

W pewnej bajkowej krainie wszyscy jej mieszkańcy byli bardzo mili. Pomagali sobie w trudnych chwilach, wspólnie spędzali wolny czas. Dzieci bawiły się grzecznie i nigdy nie kłóciły się. Aż tu pewnego dnia do bajkowej krainy przyjechał chłopiec o imieniu Krystian. Był bardzo hałaśliwy i nic mu się nie podobało. Zaczął zabierać dzieciom zabawki. Niektórym z nich nie pozwalał wspólnie bawić się. Dzieci były zdziwione zachowaniem Krystiana. Nigdy wcześniej nikt tak nie zachowywał się. Było im przykro i postanowiły porozmawiać z Krystianem. Chciały nauczyć go zgodnej zabawy i powiedzieć jakie zasady obowiązują w ich krainie. Ale Krystian nie chciał ich słuchać. Powiedział, że jest od nich mądrzejszy, zna ciekawsze zabawy i zamierza rządzić bajkową krainą. Wtedy dzieci poprosiły o pomoc dziadka Leona, który zawsze pomagał im w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nie wiadomo co dziadek powiedział Krystianowi, ale gdy Krystian przyszedł następnego dnia do dzieci – był zupełnie innym chłopcem. Najpierw przeprosił wszystkich za swoje zachowanie, a później powiedział, że bardzo chce pozostać w bajkowej krainie i wspólnie bawić się. Obiecał też, że zawsze będzie przestrzegał ustalonych zasad.

Rozmowa na temat wysłuchanej bajki.

 • Jacy ludzie mieszkali w bajkowej krainie?
 • Kto przyjechał do bajkowej krainy?
 • Jakim chłopcem był Krystian?
 • Jak zachowywał się Krystian w stosunku do innych dzieci?
 • Co czuły dzieci, gdy przebywał z nimi Krystian?
 • Czego dzieci chciały nauczyć Krystiana?
 • co odpowiedział im Krystian?
 • Kogo dzieci poprosiły o pomoc? – co zrobił Krystian po rozmowie z dziadkiem Leonem?
 • Jak myślisz co dziadek Leon powiedział Krystianowi?

Jaki powinien być dobry kolega?” – tworzenie zasad.

 • Dobry kolega jest miły.
 • Dobry kolega pomaga innym.
 • Dobry kolega pociesza, gdy komuś jest smutno.
 • Dobry kolega dzieli się zabawkami.
 • Dobry kolega szanuje kolegów i wytwory ich pracy.

Bajka o prawach dziecka.

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Dzieci wypowiadają się na temat przedstawionych praw.

 • Prawo do życia i rozwoju.
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżania.
 • Prawo do wychowania w rodzinie.
 • Prawo do wypowiedzi.
 • Prawo do swobody myśli.
 • Prawo do nauki.
 • Prawo do tożsamości.
 • Prawo do informacji. Prawo do prywatności.

Czas na zabawę.

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo

Moje prawa” – zabawa plastyczna. Dzieci ilustrują wybrane przez siebie prawo.

Warto też dzieciom przypomnieć, że oprócz praw mają również obowiązki, o których należy z nimi porozmawiać.

Miłego dnia Wam życzę. Do rychłego zobaczenia. Trzymajmy się zdrowo.

Pani Małgosia.


Witajcie Słoneczka w czwartek, 19 listopada.

Jaka to litera?” – zabawa dydaktyczna.Na dywanie leżą odwrócone kartoniki z poznanymi literami. Dzieci losują kartonik, odczytują literę i podają słowo rozpoczynające się daną głoską. Chętne dzieci układają zdanie zawierający podane słowo.

Karta pracy, cz. 2, s. 15. Dokończ rysowanie misia. Pokoloruj go. Popatrz uważnie i połącz niedźwiedzie z ich cieniami.

Przysmak niedźwiedzia” – opowieść ruchowa. W dużym, starym lesie mieszkał niedźwiedź. Był wysoki (dzieci unoszą ręce w górę) i gruby (ręce wyciągają na boki). Kiedy budził się, przeciągał się (dzieci przeciągają się) i głośno ziewał (aaaa). Później sprawdzał czy jest ciepło (dzieci rozglądają się, patrzą w górę), słuchał, z której strony wieje wiatr (szyyy, szyyy). Głaskał się po brzuchu i mruczał mrrr, mrrr, mrrr jestem głodny (dzieci powtarzają mrr, mrr, mrr jestem głodny). Idę szukać miodu – powiedział niedźwiedź. Poszedł w głąb lasu. Gdy szedł, pod jego łapami łamały się gałęzie leżące na ziemi (trach, trach, trach). Nagle niedźwiedź zobaczył wysokie drzewo, na którym dzikie pszczoły miały swoją barć. Zaczął skakać z radości (dzieci podskakują i mówią hop, hop, hop). na pewno na górze jest smaczny miodek. Muszę wdrapać się na drzewo (dzieci naśladują wchodzenie na drzewo). Nie udało mi się, ale zaraz postukam w drzewo. Może miodek spadnie (stuk, stuk, stuk, stuk). Co się dzieje? Co się dzieje? Pszczoły atakują (bzzz, bzzz, bzzz). Muszę uciekać. Niedźwiedź biega w prawo i w lewo. (dzieci biegają w różne strony). No, udało mi się, już ich nie widzę. Bardzo niegościnne są te leśne pszczoły. Idę na jagody, też są smaczne (mniam, mniam, mniam).

Miś” – lepienie z plasteliny.

Cele:

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

• Doskonalenie sprawności manualnej.

• Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.

Jaki jest miś” – wypowiedzi dzieci. Dzieci wypowiadają się na temat swoich misiów, szukają elementów wspólnych oraz wskazują cechy różniące misie. Podanie tematu pracy i wyjaśnienie sposobu wykonania. Zadaniem dzieci będzie wykonanie misia z plasteliny. Dzieci ugniatają plaste- linę w dłoni, sprawdzają jej plastyczność. Nazywają części ciała misia. Tworząc misia należy wykonać następujące czynności: – wyrobić plastelinę w dłoniach – uformować na tekturowej podkładce misia uwzględniając wszystkie elementy jego ciała – na głowie misia umieścić oczy z guzików, nos z tektury lub grubego materiału, usta z drucika kreatywnego lub grubszej nitki, włóczki.

Taniec z misiem” – improwizacja ruchowa. Każde dziecko zaprasza swojego misia do tańca i wspólnie z nim porusza się w rytm muzyki tanecznej.

Tyle na dziś. Do zobaczenia w przedszkolu już niedługo mam nadzieję. Trzymajmy się zdrowo. Pani Małgosia..


Dzień dobry Słoneczka w środę 18 listopada.

Znaczenie przeciwne” – ćwiczenia słownikowe. Rodzic podaje wyrazy, a dzieci szukają wyrazów o znaczeniu przeciwnym np. wysoki – niski, krótki – długi, szybki – wolny, czysty – brudny, szeroki – wąski, gruby – chudy.

Mój miś” – zabawa plastyczna. Dzieci dostają szablony misiów, dorysowują brakujące elementy (oczy, nos, usta) i kolorują według własnego pomysłu.

Temat : „Więcej, mniej, czy tyle samo” – wprowadzenie znaków >, <, =.

Cele:

Zapoznanie dzieci ze znakami >, <, =.

Doskonalenie techniki przeliczania.

Wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Dzieci siedzą na dywanie, przy stole lub biurku. Przed sobą mają 8 klocków lub wyciętych kółek.

Tyle samo” – wprowadzenie znaku =.

Rodzic i dziecko układają po prawej i po lewej stronie po 4 kółka lub klocki. Między kółkami, klockami rodzic układa z zapałek lub wykałaczek znak równości, wyjaśniając, że znak = oznacza, że po prawej i po lewej stronie jest tyle samo elementów. Dzieci układają znak = między swoimi kółkami lub klockami.

Dołóż i policz” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności. Rodzic i dziecko dokładają po lewej stronie 2 kółka, klocki. Przeliczają elementy po prawej i lewej stronie. Rodzic układa z zapałek lub wykałaczek znak > i układa między kółkami. Wyjaśnia, że znak > oznacza że po stronie lewej jest więcej niż po stronie prawej.

Chcę mieć tyle samo” – ćwiczenia w przeliczaniu. Dzieci dokładają po prawej stronie 2 kółka, klocki. Przeliczają kółka (klocki) i wstawiają znak =. Dokładają po 2 kółka (klocki) po prawej i po lewej stronie, przeliczają elementy.

Zabierz i policz” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności. Dzieci zabierają z lewej strony 3 kółka ( klocki). Przeliczają kółka (klocki) po prawej i po lewej Ustalają, gdzie jest mniej kółek (klocków). Rodzic układa odpowiednio znak < i wyjaśnia ,że oznacza on, że po lewej stronie jest mniej niż po prawej.

Gdzie więcej, a gdzie mniej?” – zabawa matematyczna. Zabawa w parach. Każda para ma 2 kostki do gry i druciki kreatywne (zapałki, wykałaczki) do formowania znaków <, >, =. Dzieci liczą ile oczek wypadło na ich kostkach i wstawiają odpowiedni znak <, >, =.

Zabawy z Przytulanką” – ćwiczenia gimnastyczne.

Cele:

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Nauka korzystania z przyboru nietypowego – Przytulanka.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Ćwiczenia kształtujące brzuch i grzbiet. Przybory: zabawka pluszowa średniej wielkości.

-Dzieci w lekkim rozkroku z Przytulanką w dłoniach: na 1 – podnosimy Przytulankę przodem w górę, na 2 – opuszczamy przodem w dół, powtarzamy 6 razy.

-Dzieci w lekkim rozkroku, ramiona w bok w prawej ręce Przytulanka: na 1 – wznos ramion bokiem w górę z przełożeniem Przytulanki z ręki do ręki, na 2 – opust ramion bokiem w bok, powtarzamy 8 razy.

-Dzieci delikatnie podrzucają Przytulankę i łapią ją. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Dzieci przekładają Przytulankę raz pod uniesioną ugiętą w kolanie prawą nogą raz pod lewą nogą, po 6 razy na nogę.

-Dzieci w leżeniu przodem ramiona wyciągnięte przed siebie w dłoniach Przytulanka: – staramy się na wyprostowanych rękach unieść Przytulankę w górę, powtarzamy 6 razy – przesuwamy Przytulankę jak najdalej w przód, 4 razy – podrzucamy Przytulankę w górę i łapiemy, 4 razy

-Dzieci w leżeniu tyłem o nogach ugiętych, Przytulanka siedzi na brzuchu. Dzieci wykonują skłon tułowia w przód i próbują dać buziaka Przytulance. Powtarzamy 4 razy. Dzieci w leżeniu tyłem o nogach ugiętych przesuwają Przytulankę po nogach w górę i w dół. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy.

-Dzieci w siadzie prostym przesuwają Przytulankę po nogach od bioder w kierunku stóp i odwrotnie, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

-Dzieci w siadzie rozkrocznym wykonują skłon tułowia w przód jednocześnie starają się jak najdalej posadzić Przytulankę przed sobą, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

-Ćwiczenie oddechowe. Dzieci w leżeniu tyłem kładą swoje Przytulanki na brzuchu. Wdech – brzuszek się unosi, wydech – brzuszek opada. Powtarzamy 6 razy.

Karta pracy, cz. 2, s. 14. Miś to ulubiona zabawka wszystkich dzieci. Popatrz na obrazki i powiedz do czego potrzebny jest dzieciom pluszowy miś. Rysuj po śladach.

Co wiemy o niedźwiedziach– rundka z misiem. Dziecko trzymające misia w ręku mówi co zapamiętało o niedźwiedziu brunatnym i o jego życiu.

Tyle na dziś. Trudne rzeczy macie dzisiaj do zrozumienia, ale jestem pewna ,że sobie poradzicie. Powodzenia. Trzymajmy się zdrowo. Pani Małgosia.


Witajcie „Słoneczka” we wtorek, 17 listopada.

Jakie misie znasz?” – oglądanie książek. Dzieci oglądają książki, czasopisma o misiach. Wymieniają imiona misiów, ustalają z jakich bajek pochodzą misie, porównują ich wygląd, podają cechy charakteru poszczególnych misiów.

Karta pracy, cz. 2, s. 12. Narysuj przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę l. Dokończ szlaczki.

Skąd wziął się pluszowy miś?

Cele:

• Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia.

• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

• Wdrażanie do poszanowania zabawek.

Historia misia” – słuchanie opowiadania . Historia pluszowego misia rozpoczyna się bardzo dawno temu w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Myśliwi zobaczyli małego niedźwiedzia i chcieli go zastrzelić. Prezydent powstrzymał ich. Zdarzenie opisała jedna z gazet, w której pojawił się też rysunek prezydenta, który broni małego niedźwiedzia. Całą sytuację wykorzystał właściciel sklepu z zabawkami. Postanowił uszyć zabawki przedstawiające pluszowego misia. Producent misiów uzyskał od prezydenta zgodę, aby miś nazywał się Teddy. Wszystkie dzieci pokochały pluszowego misia, a on stał się królem wśród zabawek.

Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. – Gdzie rozpoczyna się historia pluszowego misia? – Dokąd wybrał się prezydent Treodore Roosevelt? – Kogo uchronił przed śmiercią prezydent? – Gdzie opisano zdarzenie mające miejsce na polowaniu? – Kto zobaczył w gazecie małego niedźwiedzia? – Co postanowił zrobić właściciel sklepu z zabawkami?

-Jak został nazwany pluszowy miś?

Sprawny miś” – ćwiczenia ruchowe. – zmęczone misie chodzą powoli po lesie

 • wesołe misie podskakują obunóż w miejscu
 • głodne misie wspinają się na drzewo po miód – przestraszone misie odganiają od siebie pszczoły
 • misie zasypiają – kładą się na podłodze, mruczą mru, mru, mru

Misie przygotowują się do zimowego snu” – zabawa artykulacyjna. Dzieci naśladują nauczyciela. Misie przygotowują się do zimy, są śpiące (dzieci ziewają), nucą sobie kołysankę (śpiewają aaaaaa). Misiom jest zimno (drżą, wykonują motorek wargami), muszą się ogrzać (chuchają na ręce). Misie przeziębiły się (dzieci kichają). Mama daje lekarstwo, które jest słodkie i smaczne (oblizują ruchem okrężnym wargi; kląskają, mlaszczą). Misie są zadowolone (dzieci mruczą, wymieniając głoskę m, chuchają na ręce, wymawiają głoskę ch

Karta pracy, cz. 2, s. 13. Pisanie litery l L po śladach i samodzielnie .

Uwaga: pięciolatki wykonują zadania w swoich kartach pracy z literą „l”


Witam wszystkie „Słoneczka” ,które zostały w domu w tym tygodniu. Dziś rozpoczynamy temat „Mój przyjaciel miś”

Układamy rymy” – ćwiczenia słownikowe. Ćwiczenie polega na szukaniu słów rymujących się: np. miś – Krzyś, konie – słonie, mewa – drzewa, Kasia – Stasia, pieski – niebieski, gazeta – rakieta, krata – mata, soki – skoki.

Uwaga:wymyślamy swoje słowa i szukamy do nich rymu. Dziecko dla rodzica, rodzic dla dziecka.

Mruczanki misia” – zabawa ortofoniczna. Miś Pafnucy to wielki śpioch. Lubi wylegiwać się w swojej gawrze i głośno mruczeć: mru, mru, mru (dzieci powtarzają: mru, mru, mru). Mama budzi go wołając: stuk, puk, stuk, puk, wstawaj misiu (dzieci powtarzają stuk, puk, stuk, puk, wstawaj misiu). A miś przeciąga się i mówi: aaa, ooo, aaa, ooo (dzieci powtarzają aaa, aaa, ooo, ooo) i dalej śpi. Chyba śni mu się pyszny miodek: mniam, mniam, mniam (dzieci powtarzają mniam, mniam, mniam). Możesz spać misiu aż do wiosny. Zaśpiewamy ci kołysankę aaa, aaa, aaa (dzieci powtarzają aaa, aaa,aaa)

Temat: Lalki Oli- wprowadzenie litery L,l na podstawie wyrazu „lalka”

Cele:

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery l, L.

• Doskonalenie słuchu fonematycznego.

• Usprawnianie grafomotoryki.

„Lalki Oli” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

Ola ma trzy ulubione lalki. Lidkę, która ma jasne włosy, Lilkę, której Ola robi kucyki i Walerkę. Dzisiaj Ola wybrała się z lalkami na spacer do lasu. Zabrała ze sobą koc i lupę. Chce obserwować przyrodę. Dokładnie przyjrzeć się małym mrówkom i biedronkom. Ola rozłożyła koc pod drzewem i wspólnie z lalkami odpoczywa. Za krzakiem stoi lis i zastanawia się, kim są goście, którzy odwiedzili las. Podobają mu się lalki, a szczególnie Walerka. Może kiedyś zaprzyjaźni się z nimi?

Rozmowa na temat opowiadania.

 • Ile ulubionych lalek ma Ola?
 • Jakie włosy ma Lidka?
 • – Jak wygląda Lilka?
 • – Dokąd wybrała się Ola?
 • – Co Ola zabrała ze sobą? –
 • Co Ola chce obserwować?
 • – Komu Ola chce się dokładnie przyjrzeć?
 • – Gdzie Ola rozłożyła koc?
 • – Co robi Ola wspólnie z lalkami?
 • – Kto stoi za krzakiem?
 • – Która lalka podoba się lisowi najbardziej?
 • – O czym myśli lis?

Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „l”.

Karta pracy, cz. 2, s. 10. Dzieci oglądają ilustrację i wymieniają nazwy zawierające głoskę l: las, motyl, lalka, lis, lupa, lód, loki, liście. Wyeksponowanie wyrazu podstawowego „lalka” oraz obrazka, przedstawiającego lalkę.

Analiza i synteza słuchowa wyrazu „lalka”.

 • Wypowiadanie całego wyrazu, kolejnych sylab i głosek w wyrazie lalka.
 • Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

-Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu lalka.

 • Liczenie głosek w wyrazie lalka.

Określanie położenia głoski odpowiadającej literze „l”.

 • Podawanie wyrazów zawierających głoskę l w nagłosie (lampa, lody, lupa), śródgłosie (seler, kalka, pilnik), wygłosie (bal, pal, motyl).
 • Określenie rodzaju głoski l (spółgłoska).
 • Wybrzmiewanie sylab w wyrazie lalka połączone z tupaniem, uderzaniem o uda.
 • Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „lalka”.
 • Prezentacja litery l drukowanej małej i wielkiej.
 • Podawanie imion dzieci z grupy zawierających głoskę l.

Demonstracja litery „l” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

 • Pokaz pisania litery l, L bez liniatury.
 • Omówienie miejsca zapisu litery l, L w liniaturze. –
 • Analiza kształtu litery l, L.
 • Ćwiczenia usprawniające rękę (klaskanie, zaciskanie dłoni, naśladowanie gry na pianinie). – Formowanie kształtu litery l z plasteliny lub sznurka, sznurówki.

Nauka pisania litery l, L

 • Ćwiczenia w pisaniu palcem w powietrzu, na dywanie.
 • Malowanie litery l, L na szarym papierze.
 • Karta pracy, cz. 2, s. 11. Zaznacz w wyrazach litery l, L.

https://www.youtube.com/watch?v=NU1tFr8bXlA

Usypiamy lalki” – ćwiczenia artykulacyjne. Dzieci ćwiczą narządy mowy na sylabach: la, la, la, li, li, li, luli, luli, luli.

Zabawa ruchowa :https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Informacje o niedźwiedziu brunatnym:

 • Sierść niedźwiedzia brunatnego ma barwę ciemnobrązową, choć niektóre jego podgatunki mogą mieć futro jaśniejsze.
 • Masa ciała poszczególnych osobników waha się między 200 a 780 kg.
 • Niedźwiedzica wydaje na świat dwoje-troje młodych niedźwiadków.
 • Niedźwiedź brunatny jest wszystkożerny. Żywi się: nasionami (żołędzie, orzechy), grzybami, ślimakami, dżdżownicami, jajami ptaków, ptakami, żabami, rybami, jagodami, miodem dzikich pszczół, a w przypadku braku innego pożywienia także trawą.
 • Jest wspaniałym łowcą ryb. z łatwością łapie je w potokach.
 • Dobrze pływa i wspina się po drzewach.
 • Niedźwiedź brunatny posiada duże, masywne ciało. Ma bardzo silne łapy i potężne pazury.
 • Gdy coś zobaczy staje na dwóch tylnych łapach.
 • Słabo widzi w ciemnościach.
 • Ma doskonały węch i bardzo dobry słuch.
 • Występuje w lasach górskich (Tatry, Bieszczady).
 • Niedźwiedź brunatny żyje samotnie.
 • Niedźwiedź brunatny jest chroniony na obszarze całej Polski.
 • Niedźwiedź brunatny zapada w sen zimowy. na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą. Przebywa w nim od końca listopada do końca lutego.

Praca plastyczna: Jak narysować misia? https://www.youtube.com/watch?v=vvmgcWviiNw

Zabawa ruchowa „Gumi miś” dla przypomnienia.

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

Tyle na dziś. Wasze prace proszę przynieść jak już wrócicie do przedszkola. Pozdrawiam. Trzymajmy się zdrowo. Pani małgosia.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

Dziecko:

 • zna litery : y,l,k,r,s,

 • czyta proste wyrazy utworzone z poznanych liter

 • ćwiczy sprawność manualną (maluje, wycina, lepi, wydziera, kreśli szlaczki i litery)

 • jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne(skacze, podskakuje na jednej nodze, obunóż, wykonuje skłony, przysiady itp.)

 • powtarza ruchy w określonej sekwencji (pamięć wzrokowo- ruchowa)

 • wskazuje prawą-lewą stronę swojego ciała, orientuje się w przestrzeni, na kartce

 • wzbogaca swoją wiedzę na temat życia niedźwiedzi

 • wzbogaca swoje słownictwo

 • jest zainteresowane swoim miastem-wie gdzie mieszka,zna historię powstania swojej miejscowości, węgla, zna pracę górnika

 • buduje swoje poczucie dumy z tego kim jest i gdzie mieszka

 • przelicza w zakresie 10- dodaje ,odejmuje na konkretach i w pamięci

 • poznaje znaki <,>- rozumie ich znaczenie

 • rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych

 • rozwija mowę i wyobraźnię poprzez tworzenie opowiadań do historyjek obrazkowych, buduje wypowiedzi wielozdaniowe

 • potrafi odgrywać różne role


Dzień Kolorowej Jesieni


Jesienne zabawy


Kasztanowe figurki


Zabawy z jeżem


Jesienne zabawySurówka Słoneczek


Wycieczka na skrzyżowanie


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


Zabawa w teatr


Zabawy figurami geometrycznymi


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Dziecko:

 • zna litery : i, e,t,m,
 • czyta proste wyrazy w zakresie poznanych liter
 • zna cyfry 1-5
 • liczy w zakresie 10
 • jest sprawne manualnie -wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • jest sprawne ruchowo – wykonuje zabawy i ćwiczenia ruchowe
 • ma dobrą pamięć -uczy się wierszy i piosenek
 • swobodnie wypowiada się na dany temat
 • nabywa wiedzę nt pory roku -jesień
 • jest wrażliwe muzycznie i plastycznie
 • kształci swoje poczucie rytmu
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa iglaste i liściaste
 • wie, na czym polega praca listonosza
 • zna różne sposoby przekazywania informacji
 • zna sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy i wymienia je
 • jest zainteresowane przyrodą
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozwija swoją wyobraźnię, logiczne myślenie

  Dzień Muzyki

Tygryski

Adresy mailowe nauczycieli:

asulimowska@wesolarodzinka9.pl

ikajzer@wesolarodzinka9.pl


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

STYCZEŃ/2021

 • Aktywne uczestnictwo  w zabawach muzyczno- ruchowych i w tańcach-doskonalenie kroku  dostawnego
 • Wdrażanie do zdrowego stylu  życia (dobór stroju, aktywność, właściwe  odżywianie, hartowanie  organizmu)
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie  zorganizowanej  zabawy 
 • Ustalenie zasad i  miejsca  bezpiecznej  zabawy na śniegu i lodzie
 • Doskonalenie umiejętności stosowania  zwrotów grzecznościowych wobec kolegów , koleżanek i dorosłych w różnych  sytuacjach (zaproszenie  do tańca i zabawy)
 • Budowanie pozytywnych relacji  rówieśniczych w zabawie , podczas  pracy          w parach i w grupie
 • wzbogacenie czynnego  i  biernego słownictwa  -stosowanie nazw dyscyplin  sportowych i zabaw zimowych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Rozbudzanie zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, czytania sylab oraz  prostych  wyrazów
 • Budowanie dziecięcej  wiedzy o świecie przyrodniczym( obserwacja wody  w różnych  stanach  skupienia, przeprowadzanie  doświadczeń i obserwacji)
 • Wdrażanie do poprawnego  stosowania  liczebników  głównych  i porządkowych. Poznanie  liczby 9 i 0 (zero)
 • Segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego  kryterium
 • Rozwijanie naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności   ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

Urodziny Kamila


Strojenie choinki


Na stronie Microsoft Teams w grupie „Tygryski” został zamieszczony filmik z tańcem. Zabraszamy do oglądania. 


We wtorek tj. 22.12.2020 będziemy nagrywać filmik świątecznego przedstawienia ” Opowieści choinki”. 


Urodziny Kuby i Daniela


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 

 •  Aktywne  uczestnictwo  w zabawach  ruchowych i ćwiczeniach  porannych
 • Wdrażanie do poprawnego  wykonywania ćwiczeń   gimnastycznych
 • Doskonalenie  umiejętności rozpoznawania , nazywania oraz  rozumienia emocji           i  uczuć własnych oraz innych  ludzi, kształtowanie  umiejętności panowania nad emocjami
 • Doskonalenie  umiejętności stosowania  zwrotów grzecznościowych wobec kolegów , koleżanek i dorosłych w różnych  sytuacjach
 • Budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych w zabawie i  podczas  pracy                  w grupach
 • Kształtowanie  umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu  i w przedszkolu ( jako  element  przygotowania do świąt)
 • Kształtowanie  uczuć patriotycznych, budzenie  zainteresowania  swoją  miejscowością  poprzez sztukę  ludową;  spotkania  z  ciekawymi  ludzmi; gwarę ; naukę  tańców i piosenek śląskich; słuchanie podań  i legend;  poznanie  miejscowych  zabytków
 • Zapoznanie z historią  powstania  węgla i jego znaczeniem, poznanie pracy górnika w kopalni
 • Poznanie zwyczajów i tradycji  związanych  z Świętami  Bożego  Narodzenia, wzbogacenie czynnego  i  biernego słownictwa  
 • Rozwijanie umiejętności  wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Rozbudzanie  zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, czytania sylab oraz  prostych  wyrazów 
 • Wdrażanie do  poprawnego  stosowania  liczebników  głównych  i porządkowych
 • Dodawanie i  odejmowanie  na  konkretach (bez  wprowadzenia  pojęć)
 • Rozwijanie  umiejętności dostrzegania  powtarzających  się rytmów i ich  kontynuowanie
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania  przedmiotów zgodnie z podanym  warunkiem 
 • Rozwijanie  naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności               ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

 • Rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej poprzez  ćwiczenia gimnastyczne , zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne i naśladowcze
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania , nazywania oraz  rozumienia emocji   i  uczuć własnych oraz innych  ludzi, kształtowanie  umiejętności panowania nad emocjami
 • Budowanie pozytywnych relacji  rówieśniczych w zabawie i  podczas  pracy          w grupach(umiejętność czekania, w tym  czekania na swoją kolej ,umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej( jestem Polakiem , mieszkam   w Polsce ;  ukazanie największych  miast Polski; sylwetek  sławnych  Polaków; piękna przyrody itp.)
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych, budzenie  szacunku wobec  symboli  narodowych( flaga, hymn, godło) oraz ich szczególnego  rozumienia dla Polaków
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i  odpowiadania na nie
 • Rozbudzanie zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, wyszukiwanie  wyrazów  rozpoczynających  się wskazaną literą
 • Kształtowanie umiejętności  globalnego rozpoznawania napisów
 • Zapoznanie z graficznym zapisem  liczby: 6; 7; 8
 • Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami i porządkowymi w  zakresie 1-8
 • Klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym np. kształt, kolor, wielkość,  lub dwoma łącznie)
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej- określanie położenia przedmiotów względem  własnej  osoby (stosowanie zwrotów:” przede mną”, „za mną”,  „obok mnie”,  „z prawej  strony”, „z  lewej strony”)
 • Rozwijanie naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności    ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

„Moja pierwsza książeczka” – praca Kingi i mamy na konkurs


„Moja pierwsza książeczka” – praca Emilki i mamy na konkurs


„Moja pierwsza książeczka” – praca Martynki i mamy na konkurs


Ćwiczenia na powietrzu


Tak się bawimy


Praca na zajęciach


Korzystamy z uroków jesieni


Dzień Kolorowej Jesieni


Wiemy jak prawidłowo czyścic zęby


Nasze urodziny


Światowy Dzień Mycia Rąk
„Zdrowie i moc w naszych rękach” – utrwalamy codzienne nawyki higieniczne, myjemy ręce zgodnie z instrukcją„Nasze wspólne urodziny”
W piątek tj. 16.10 będziemy obchodzić w naszej grupie zaległe urodziny dzieci .


Urodziny Jasia


Zabawy Tygrysków


Zabawy z panią Jesień


Dzień Chłopaka


ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK 

 • Wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • Kształtowanie  świadomości  przynależności  do grupy  przedszkolnej, budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec  koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych  sytuacjach
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych  ludzi
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • Wdrażanie do poprawnego  wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i porannych
 • Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany  warunek
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego  przeliczania i porównywania; poznanie liczb:2;3;4;5
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawo, lewo),położenia (obok, przed, za, między, nad, pod
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na  określony  temat
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i owoców, sposobów ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej  przyrody- zwrócenie  uwagi na  zmiany  zachodzące w  przyrodzie
 • Budzenie ciekawości oraz chęci poznawania otaczającego  świata poprzez wnikliwą  obserwację i  zabawy badawcze
 • Kontynuowanie wprowadzania  dzieci w świat pisma w oparciu o metodę dr Ireny  Majchrzak- poznawanie kolejnych liter  alfabetu
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach  aktywności

Smerfy


Adres mailowy nauczyciela:

mjanowska@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • zachęcanie do poszanowania członków rodziny,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności ustawiania się w zwartej grupie, szybkiej reakcji na sygnał,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • zachęcenie do wypowiadania się o swojej babci i dziadku,
 • rola dziadków w życiu rodziny,
 • utrwalenie pojęć: portret i autoportret,
 • wdrażanie dzieci do korzystania z wiedzy o dziadkach w trakcie rysowania portretów, ustalanie koloru włosów i oczu, wyglądu zewnętrznego,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków,
 • utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz figur geometrycznych,
 • rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów oraz klasyfikowania wg koloru i wielkości,
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
 • budzenie radości z samodzielnego wykonania maski,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek dramowych na podstawie utworu literackiego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz umiejętności śpiewu
 • zachęcanie do czynnego udziału w zabawie karnawałowej,

 


W oczekiwaniu na święta Smerfy  przygotowały przedstawienie z okazji zbliżąjących się Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z występu dzieci w aplikacji Microsoft Teams.

 


Wigilia


Świąteczne prace


Doświadczenie „Co pływa, co tonie”


Posklejajmy łańcuch długi, że ho ho!


Ubieranie choinki


Urodziny Franka


Mikołaje – karta pracy


Portret górnika


Lepienie z plasteliny


Urodziny Wiktorii


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień:

 • poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu,
 • poznanie legendy o Skarbniku- strażniku kopalni,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz tekstu czytanego przez nauczyciela,
 • zapoznanie dzieci z legendą o Świętym Mikołaju oraz krainą w której on mieszka,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na rodzaj i przeliczania,
 • wdrażanie do dokładnego kolorowania,
 • stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów, które kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie dzieci z pojęciami: „kolęda” i „pastorałka”
 • przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • zapoznanie z symbolami świąt Bożego Narodzenia,
 • utrwalenie znajomości tradycji bożonarodzeniowych
 • wprowadzanie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, czerpanie radości ze wspólnego bycia razem,
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6 i więcej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami

Nasze prace


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

 • zdobywanie wiadomości o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej
 • określanie składników pogody
 • umiejętność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza
 • kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 6 oraz umiejętności liczenia
 • utrwalenie wiadomości dotyczących właściwości wody i jej roli w przyrodzie
 • doskonalenie  umiejętności grafomotorycznych
 • kształcenie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu określonych czynności
 • wdrażanie do właściwego zachowania się w grupie, używanie form grzecznościowych
 • rozpoznawanie i rysowanie przez dziecko wzoru graficznego – kwadratu

Dzień Kolorowej Jesieni


Muchomorki


Praca plastyczna ” Jesień”


Smerfowa orkiestra 🙂


Jesienne prace


Autoportret


Ćwiczenia graficzne


 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto odwagi i zabawy. Dzieci oglądały bajkę jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności.


Karta pracy ” Numery alarmowe”


Praca „Znaki drogowe”


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


Zabawy w ogrodzie


Owocowy tydzień


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik:

 • zapoznanie dzieci z wyglądem warzyw, zachęcenie dzieci do wypowiadania się na ich temat, dzielenie nazw na sylaby,
 • kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny,
 • używanie zwrotów grzecznościowych,
 • zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi w ogrodzie przez ogrodnika w różnych porach roku, utrwalenie znajomości nazw i wyglądu warzyw,
 • rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów, posługiwanie się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo,
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych i iglastych /świerk/, wzbogacenie słownika dziecka o słowo „sójka,
 • utrwalenie kolorystyki jesieni, wyglądu jesiennych liści z wybranych drzew,
 • doskonalenie przeliczania w zakresie 6,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwania się pojęciami: przed siebie, za siebie, w bok,
 • zapoznanie z nazwami grzybów i ich wyglądem, zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby nie zbierać, a nawet nie dotykać nieznanych grzybów,
 • zapoznanie dzieci z rolą wiatru w przyrodzie /rozsiewanie nasion/ i życiu człowieka,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
 • nazywanie drzew, wyjaśnienie zjawiska usychania liści,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem owoców suszonych,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania kiszonej kapusty oraz przechowywania warzyw na zimę,
 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń z przyborami

 

 

 

Kangurki

Adres mailowy nauczyciela:

bbarzyk@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia styczeń:
 poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
 rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
 nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
 dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
 rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 budowanie wiary we własne siły,
 rozwijanie motoryki małej,
 zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 doskonalenie umiejętności przeliczania,
 poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
 zachęcanie do aktywności ruchowej,
 nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.


Wigilia

 


Ubieramy choinkę


Urodziny Julki


Na tropie literki A


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grudzień:
 poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
 poznanie legendy o Skarbniku- strażniku kopalni
 wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach w formie plastycznej itp.
 doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
 kształtowanie umiejętności spostrzegania,
 nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
 poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
 nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
 poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
 rozwijanie słuchu fonetycznego,
 poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 wzbogacanie słownika czynnego,
 zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
 rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
 rozwijanie tężyzny fizycznej,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
 poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
 budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
 rozwijanie percepcji słuchowej,
 rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
 kształtowanie postawy życzliwości,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
 ukazanie mocy jaką ma dobro płynące prosto z serca,
 poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
 poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
 rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.


Zamierzenia listopad:

 poznanie pojęcia „wolność”;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 poznanie różnych rodzajów domów,
 poszerzanie doświadczeń językowych,
 wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 ćwiczenie pamięci,
 uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się
określeniami „wysoki – niski”,
 poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 doskonalenie sprawności fizycznej,
 wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 rozwijanie zdolności manualnych,
 rozwijanie pamięci wzrokowej,
 rozwijanie logicznego myślenia,
 wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i
przedszkolu,
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 uwrażliwienie na potrzeby innych,
 poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
 rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 rozwijanie pamięci słuchowej,
 budzenie empatii,
 poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 poznanie cech wiatru,


Dzień Kolorowej Jesieni


Zabawa matematyczna ” Gdzie się ukrył kasztan”


Zabawa matematyczna ,,Ile kropek ma muchomorek?”


Urodziny Michała


Zamierzenia październik:

– Kształtowanie pojęcia ,,jesień”
– Poznawanie charakterystycznych cech pory roku – jesieni
– Poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych: sad, ogród, las
– Poznawanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych środowisk
– Rozwijanie zmysłu węchu, dotyku, smaku podczas zabaw dydaktycznych
– Rozwijanie umiejętności maszerowania z wysoko uniesionymi kolanami
– Kształtowanie wrażliwości słuchowej na wybrane dźwięki, zmianę tempa, rytmu
– Zapoznanie z wybranymi instrumentami perkusyjnymi
– Rozwijanie poczucia rytmu w trakcie zabaw muzyczno – ruchowych
– Kształtowanie umiejętności właściwego sposobu trzymania kredki, sztućców
– Nabywanie i usprawnianie czynności dotyczących samoobsługi i higieny
– Poznawanie i wdrażanie do bezpiecznych zachowań- właściwe i staranne mycie rąk,
właściwe korzystanie z urządzeń ogrodowych
– Rozwijanie umiejętności prospołecznych tj. dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolej, sprzątanie po skończonej zabawie
– Przeliczanie w zakresie 3 i 4
– Stosowanie podczas zabaw matematycznych określeń ,,tyle samo”
– Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.


Pierwsze dni Kangurków w przedszkolu


4 urodziny Kingi


Prace dzieci


Dzień Przedszkolaka i Pasowanie na Przedszkolaka


Praca Kangurków


Dzień Muzyki

BiedronkiZapraszamy chętnych rodziców do czytania bajek w grupie „Biedronek”

Drodzy Rodzice w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych udostępniamy adresy e-mailowe nauczycieli w celu umożliwienia kontaktu, konsultacji.

asulimowska@wesolarodzinka9.pl – p. Ania „Biedronki”
ikajzer@wesolarodzinka9.pl – p. Irka „Biedronki”


Afrykańskie zwierzęta – Kinga


Witajcie  BIEDRONKI  w piątek  5 czerwca!

Wycieczka  do  ZOO”–   Dziś będzie  to wycieczka  filmowa, ale  może uda się waszym  rodzicom  zaplanować taką  prawdziwą  wycieczkę  podczas  zbliżających się  wakacji .Kończymy już  tematykę  o  zwierzętach egzotycznych.

1) ZOO dla dzieci to  jedna  z największych  atrakcji,  mogą   zobaczyć tam zwierzęta , które wcześniej widziały na ekranie telewizora  lub w książkach dla dzieci .(filmik ok.8.5min)

https://www.youtube.com/watch?v=rndOC2p0ULU

2) „Czy  wiesz  jak  nazywa się to zwierzę….?- czy  potraficie już BIEDRONKI szybko rozpoznać  i  nazwać  przedstawione na filmiku zwierzęta ? spróbujcie wyklaskać sylaby w ich  nazwach! I naśladować ich głosy!

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4

3)Teraz chwila ruchu przy piosence ‘’ Idziemy  do  zoo”- pewnie wam już  znanej, dlatego naśladujcie ruchy zwierząt tam występujących:

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

A to  nowa wersja tej  piosenki  z  innymi   zwierzętami  pt.””Biegniemy  do  zoo”

https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI

4) To  teraz  trudniejsze zadanie , ale na pewno dacie radę  odgadnąć  zagadki o zwierzętach egzotycznych:

 • Afrykański zwierzak duży ,lubi spędzać  czas w kałuży.(hipopotam)
 • Z zabaw i figli zwierzak ten jest znany ,lubi też bardzo  zjadać banany. (małpa”
 • Jest królem ,lecz nie w koronie, ma grzywę choć nie  jest  (lew)
 • Każdego Zoo jest  ozdobą ,choć nie gra w  orkiestrze –nosi trąbę  z  sobą. (słoń)
 • Zabawny zwierzak w paski, czasem  mieszka  w Afryce, czasem   nas przeprowadza  bezpiecznie przez ulicę.( zebra)
 • Ma najdłuższą w świecie  szyję i  w Afryce  ciepłej  żyje. Wyższa  niż  najwyższa szafa  to………..żyrafa.
 • Najodważniejszego przestraszyć  by  mógł, ten  zwierz co na  nosie  ma  róg. (nosorożec)
 • Długa szyja , cztery  nogi  dobre  na piaszczyste  Ma  na  grzbiecie garby  dwa ,kto  go zna …  ?(wielbłąd)

5) „Moje  ulubione zwierzę” –praca plastyczna ,  każdy z rodzinki   wybiera sobie swoje  zwierzę i  może  je  narysować  ,namalować lub  ulepić  z  plasteliny  albo  jeszcze  zrobić  z czegoś- technika  dowolna-  możecie  potem  stworzyć swoje prywatne  ZOO. Jeżeli  to  możliwe i  macie ochotę  to przesyłajcie zdjęcia.

6) Teraz  mały  relaks –domowa  zabawa  z piosenką „Leże   sobie…”- potrzebna  jest   poduszka dla  każdego ,kto się bawi:

https://www.youtube.com/watch?v=dDCNAQIUj0w

Dobrej zabawy i udanego weekendu.


Zuzia i jej zwierzęta 


Dziś czwartek  4  czerwca . Witamy Was Biedroneczki.

 Zabieramy Was   na wycieczkę – lecimy do Afryki .

 Przygotowujemy się do startu i  w trakcie  piosenki { link poniżej}  z rozłożonymi ramionami, pomału startujemy i…  lecimy jak  samolot. Pod koniec  piosenki  lądujemy w Afryce.

www.youtube.com/watch?v=aEmt_7O9CxQ

Dotarliście na miejsce? – to teraz….

  Rozglądamy się  / dłonią robimy daszek nad oczami/,okazuje się, że wokoło nie widać żadnego zwierzaka . Wyruszamy więc / maszerujemy/ na poszukiwania egzotycznych mieszkańców sawanny. Jako pierwszego, zobaczyliśmy nosorożca z prawej strony drzewa/ wypatrujemy ,głowa zwrócona w prawo/. Gdy spojrzeliśmy ponownie,/ głowa na lewo/ zauważyliśmy lwa z lewej strony drzewa, wskakującego na kamień. Trochę się przestraszyliśmy, jednak nie rzuciliśmy się do ucieczki, bo wiedzieliśmy, że lew ruszyłby za nami. Postanowiliśmy wolnym krokiem / idziemy wolnym krokiem/ udać się nad rzekę. Tam zobaczyliśmy kąpiącego się w niej hipopotama. Nad rzeką zaś, stał słoń i spokojnie ruszał trąbą .

Całe zdarzenie  chcemy udokumentować, dlatego na kartce narysujemy  sylwety spotkanych zwierząt w odpowiednich miejscach.   Ale nim to zrobimy pooglądamy  krótkie filmy , by przypomnieć sobie jak dokładnie wyglądają  te zwierzęta./czyli  słoń, hipopotam i nosorożec /

www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg

www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg

www.youtube.com/watch?v=6r0UqXNTTjQ

www.youtube.com/watch?v=S2yBi3X0TUc

Posłuchajcie  wierszy  pana Jana Brzechwy i wybierzcie  sobie Biedroneczki  jeden  z nich do nauki na pamięć  / a może dwa?/.

SŁOŃ
Ten słoń nazywa się Bombi.
Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
Dlaczego? Nie bądź ciekawy,
To jego prywatne sprawy.

NOSOROŻEC
Nosorożec – gbur złowrogi,
Nikomu nie zejdzie z drogi.
Całe szczęście, że przechodzień
Takich nie spotyka co dzień

Hipopotam
Jan Brzechwa

Zachwycony jej powabem
Hipopotam błagał żabę:

„Zostań żoną moją, co tam,
Jestem wprawdzie hipopotam,
Kilogramów ważę z tysiąc,
Ale za to mógłbym przysiąc,
Że wzór męża znajdziesz we mnie
I że ze mną żyć przyjemnie.
Czuję w sobie wielki zapał,
Będę ci motylki łapał

I na grzbiecie, jak w karecie,
Będę woził cię po świecie,
A gdy jazda już cię znuży,
Wrócisz znowu do kałuży.
Krótko mówiąc – twoją wolę
Zawsze chętnie zadowolę,
Każdy rozkaz spełnię ściśle.
Co ty na to?”

„Właśnie myślę,
Dobre chęci twoje cenię,
A więc – owszem. Mam życzenie…”

 „Jakie, powiedz? Powiedz szybko,
Moja żabko, moja rybko,
I nie krępuj się zupełnie,
Twe życzenie każde spełnię,
Nawet całkiem niedościgłe…”

„Dobrze, proszę: nawlecz igłę!”

 Przy dźwiękach  piosenki  / link poniżej/  będziemy teraz na przemian : maszerować, biegać przeskakując z nogi na nogę,  klaskać i podskakiwać w miejscu.

www.youtube.com/watch?v=L5bwhcRIBp

 Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy.


Prace Kingi


Witajcie  BIEDRONKI  w środę  3 czerwca!

 Dziś  poznamy inne   zwierzę  egzotyczne ,a jakie???

1)  Oto  zagadka:

„Wśród  zwierząt  najdłuższą  ma szyję ,więc pewnie nie często ją  myje. Na sierści  ma plamy  wzorzyste, wprost  z drzewa zrywa liście soczyste. (żyrafa)

2) Pewnie  chcecie się  dowiedzieć    czegoś  ciekawego o  tym niezwykle wysokim zwierzęciu- zachęcam do  obejrzenia  filmiku „Wszystko o  żyrafie”– Encyklopedia zwierząt  dla dzieci  (ok.5 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4

3) To bardzo ciekawe zwierzę ,myślę że  dobrze nauczyć się krótkiego wierszyka  o żyrafie – Jana  Brzechwy

Żyrafa tym głównie żyje ,

Że w górę  wyciąga szyję.

A ja zazdroszczę żyrafie,

Ja nie potrafię.

4) A teraz  piosenka  „Żyrafa fa fa fa „

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ

5) Jak narysować żyrafę?- uczymy się rysować z krasnalem Tadziem (ok.5min.)

https://www.youtube.com/watch?v=XgjKHRsr-4g

Czy udało ci  się  zapamiętać jak nazywają się rogi żyrafy? (ossikony)

6) Poszukajcie  czy macie w swoich zbiorach  jakąś  książeczkę o żyrafie i poproście rodziców ,aby  w  wolnej  chwili  mogli  wam  poczytać .A  może masz  maskotkę żyrafę to postaw na stoliku będzie  dziś twoim gościem. Możesz też  wspólnie z mamą  zrobić taką żyrafę – potrzebne będą  klamerki  do  zawieszania prania 7szt.drewniane  ,plastelina, rolka po papierze –zobacz filmik jak to można zrobić (ok.5,5min)

https://www.youtube.com/watch?v=bGyeydHVCkg

7) Na koniec zajęcia proponuję jeszcze dla chętnych- domową  zabawę  ruchową

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g

Życzymy dobrej  zabawy , no i  słonecznej  pogody na spacer.


Dzień dobry Biedronki we wtorek  2 czerwca.

W tym tygodniu będzie o zwierzętach egzotycznych

 Cele:

–  poznawanie  i nazywanie zwierząt żyjących na sawannie,                                            –  zapoznanie z nazwą kontynentu – Afryki , oraz  jego miejscem, kształtem  na mapie   /globusie/,                                                                                                                                    –  rozbudzenie zainteresowań  zwierzętami egzotycznymi,                                         
–  ćwiczenia motoryki małej poprzez  zajęcia plastyczne.

Wysłuchanie wiersza Z. Bronikowskiej, pt.: „Gdzie był Krzyś” – wprowadzenie do zajęć. 

Gdzie byłeś Krzysiu? – Daleko…. W Afryce, nad rzeką Nilem!

 A dwa kroki przede mną kąpały się dwa krokodyle!

Były takie olbrzymie, paszcze miały szerokie jak bramy.

 Nie wierzysz? No to proszę, Możesz zapytać mamy!

A potem hipopotam po szyję wylazł z błota, aż śmiały się goryle.

 Słonie biegały jak konie!

 Były zebry, żyrafy, szakale! A ja – Nie bałem się wcale.

 Siedziałem obok mamy i patrzyłem… patrzyłem….

Małpy jadły figi i daktyle, Nosorożec bawił się w strumieniu, a tygrysy leżały pod palmą.

 I lwa widziałem, A jakże! I chociaż było ciemno, nie bałem go się także.

 Ale zabłysło światło i ludzie zaczęli uciekać!

 Ja chciałem jeszcze zostać, chciałem jeszcze poczekać, ale mama….. – O czym ty mówisz Krzysiu? To ci się chyba śniło.

 Skądże? Naprawdę to widziałem! To wszystko w kinie było.

Omówienie treści wiersza.

Sami widzicie ,że, żeby poznawać świat , wcale nie musimy  podróżować. Możemy korzystać z książek ,albumów, filmów …

W tym tygodniu  poznamy kilka zwierząt egzotycznych  czyli takich, które w naturalnych warunkach nie występują w Polsce . można je spotkać / oglądać / w ZOO.

Tak normalnie , w naturalnych warunkach żyją w Afryce.

Gdzie znajduje się Afryka?  To pokażą Wam rodzice ? na mapie lub globusie. Zobaczcie  na zdjęcie  jaki kształt ma kontynent –AFRYKA.

Dzisiaj słów parę o lwie

Przydomek „król zwierzątlew zawdzięcza wyglądowi swojej gęstej, iście królewskiej grzywy. Naturalnym środowiskiem tego drugiego co do wielkości (po tygrysie) kota są suche obszary południowoafrykańskiej sawanny. Lwy można jednak spotkać również w… Indiach.

Przyjrzyjcie się  kilku fotografiom lwa

 www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03UXMKcDsgmXJPfR5-M5OGeQYCWvQ:1590938153883&source=univ&tbm=isch&q=dlaczego+lew+jest+

Zapraszam do obejrzenia  fragmentu filmu / początek/ . Przysłuchajcie  się  groźnym odgłosom jakie wydaje lew.

www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg

Posłuchajcie wiersza  Jana Brzechwy  pt. „Lew”

www.youtube.com/watch?v=77xF0Kn3A7c

Proponujemy by dzieci nauczyły się tego wiersz na  pamięć.

LEW
Lew ma, wiadomo, pazur lwi,
Lew sobie z wszystkich wrogów drwi.
Bo jak lew tylko ryknie,
To wróg natychmiast zniknie

 Zabawa  ruchowo – naśladowcza „Jestem lwem” – spróbujcie ruchem ,gestem i głosem naśladować  lwa.

 Propozycje   wykonania pracy plastyczne –„ Lew”

www.youtube.com/watch?v=ZpHcxksoUvE

www.youtube.com/watch?v=YOnc6s2XotI

pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/858-wesoly-lew

kreatywnadzungla.pl/2019/05/praca-plastyczna-lew-z-kolorowa-grzywa.html

 Zapewne znana jest Wam bajka  KRÓL LEW .  Jeżeli dawno już jej nie oglądaliście, to może  macie ochotę  w wolnej chwili ją  pooglądać . Poproście o to rodziców. 

 Pozdrawiamy.


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  NA  CZERWIEC :

–  rozpoznawanie i nazywanie  zwierząt  egzotycznych,

–  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt zamieszkujących gospodarstwo                    wiejskie

– dostrzeganie piękna przyrody  letnią porą,

– odróżnianie wsi od miast,

– zdobywanie wiedzy nt. skąd biorą się produkty: miód, mleko, jajka…,

–  doskonalenie umiejętności wypowiadania się  na określony temat,

– rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców,

–  klasyfikowanie ze względu na  podaną cechę,

– doskonalenie umiejętności  przeliczania i dopełniania,

–  stosowanie pojęć : „ mniej”, „więcej”, „tyle samo”,

–  doskonalenie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,

– rozwiązywanie zagadek,

–  doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,

– uczestniczenie w zabawach ruchowych i tanecznych,

– ćwiczenie motoryki małej  podczas zabaw plastycznych,

–  poznawanie miejsc w których można spędzać wakacje,

– czerpanie radości  ze wspólnie  z rodziną spędzanego czasu,

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas zabaw w wodzie i innych miejscach


Witajcie  BIEDRONKI  dziś:

1  czerwiec  DZIEŃ   DZIECKA      

Przykro nam bardzo, że nie możemy  Wam  zorganizować  zabaw, konkursów i  razem  świętować  tego szczególnego   DNIA. Jesteście kochanymi  dziećmi  swoich Rodziców i oni  na pewno mają  dla was  dużo  ciekawych  pomysłów  i  niespodzianek  na miłe spędzenie dzisiejszego  Święta.

Czy wysłuchaliście  już  życzeń  wszystkich Pań  dla przedszkolaków? Jeżeli  jeszcze  nie!-  poproście mamusię! Ciekawe czy  wam się spodobał  nasz pomysł? A czy  rozpoznaliście nasze głosy?

DZIŚ  ŚWIĘTUJEMY!

„Z mamą i tatą się  bawimy,  bo najbardziej to lubimy! „

Oto kilka naszych  propozycji:

1) Zabawa  słowna-  Dziecko  kończy  zdania:

– Cieszę się  gdy………

– Smucę się  gdy……..

2) Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej  „Kolorowe dzieci”

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

3) Zabawy przy  muzyce- Tańce połamańce –linki

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

A ram sam  sam-  Spoko  Loko

https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s

Gumi  miś- taniec

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

4) A może krótka bajka „Piknik” z serii  Kotociaki

https://www.youtube.com/watch?v=je9o-a7e9G4

Jak  tylko  pogoda dopisze  można  zorganizować  zabawy w terenie np.  puszczanie baniek ; tor  przeszkód ; rzuty do celu (piłeczką, zakrętką, korkiem itp.) ;wyścigi; gra w chowanego  itp.

Życzymy DZIECIOM  i RODZICOM wspaniałej  zabawy i niezapomnianych  wrażeń!


Blanka i jej dzieło dla mamy


Prace Martynki


Dzień dobry w piątek 29 maja

Kończymy naszą tematykę o rodzinie. Wiemy już kto należy do naszej najbliższej rodziny, znamy ich imiona ,wiemy czym zajmują się rodzice zawodowo i  ile przeróżnej pracy mają w domu. Co najważniejsze  – pamiętacie zapewne jak możemy im pomóc kiedy są zmęczeni.  Na pewno nie zabraknie Wam pomysłów –  jak możecie  miło spędzić czas z  całą rodziną..

Dzisiaj porozmawiamy  o Waszym domu rodzinnym.

Czy wiecie co  to jest dom rodzinny ? [rodzice wyjaśniają dzieciom ,że to nie tyko budynek, miejsce zamieszkania, pomieszczenia ,  które zamieszkujemy wraz z  przedmiotami i wyposażeniem, ale to rodzina wspólnie zamieszkująca, miejsce schronienia i bezpieczeństwa].

Pospacerujcie teraz po mieszkaniu [ domu] , przyjrzyjcie się jakie tam są pomieszczenia, jak się nazywają i  policzcie ile ich jest.? W każdym z tych pomieszczeń , starajcie się znaleźć  przedmioty w kształcie  kwadratu, trójkąta i prostokąta.                                                                                                                                              Po przeglądzie pomieszczeń, powiedzcie  do czego  służą rodzinie  kolejne pomieszczenia, [np. do czego służy kuchnia , jakie prace i czynności tam się wykonuje?.itd…

Zabawa – twórcze przekształcanie figur geometrycznych– ,  rodzic rysuje  kwadrat /lub  dwa/ , prostokąt/ lub dwa/,  trójkąt…, koło   , a zadaniem dzieci jest dorysowywanie do tych figur, tworzenie z nich różnych obiektów i postaci.  

Kolejne zadanie :  Karta pracy  ,cz.4 , strona 24     

 Jeszcze jedna propozycja  : proponujmy spacer w okolice waszego domu. Przyjrzyjcie się  uważnie  jak wygląda   i po powrocie ze spaceru możecie  narysować  dom w którym mieszkacie.  Dobra okazja  by rodzice utrwalali z dzieckiem adres zamieszkania.

Możecie  tez Biedroneczki , z wszystkich klocków jakie  macie wybudować  dom.

 Zobaczcie jak można pobawić  się klockami  LEGO  DUPLO : 

www.youtube.com/watch?v=Uuv1Nb–36U

 Pozdrawiamy.


Witajcie BIEDRONKI  w  czwartek  28 maja.

Dziś  również  temat o rodzinie:  „Najlepsza drużyna to moja rodzina”

1) Rodzina to… wypowiedzi dzieci – proszę spytać swoje  dziecko   czym jest dla niego rodzina? Potem możecie wspólnie obejrzeć  filmik z wypowiedziami  innych dzieci – to link:

https://www.youtube.com/watch?v=5Te9zDThQBA

2) Zabawa słowna w :Kończenie zdań …..

-Mama i tata to moi……..(rodzice)

-Problem to  niezwykle  łatwy: kim jest dla ciebie, tata twojego taty….?(dziadek)

-Jak  nazywamy mamę twojego taty….?(babcia)

-Zagadka  to trudna ,ale my  odpowiedz  znamy: Kim  jest dla mnie mama mojej mamy…?(babcia)

-Siostra i brat to  moje….(rodzeństwo)

Dziecko  odpowiada  na pytanie  kim  jest dla : mamy (synem/; córką); dla taty; dla babci (wnuczek/wnuczka); dla dziadka; siostry; brata .

3)Gdzie  pracują   moi  rodzice? – BIEDRONKI znacie już tyle zawodów, a czy wiecie co robią wasi rodzice ? czym się zajmują w pracy?- Proszę Rodziców ,aby zapoznały dziecko  ze swoją pracą zawodową  oraz uświadomić dziecku, że na co dzień  w domu  rodzice wykonują dużo innych zawodów. Np.mama- gotuje więc jest kucharką, pierze więc jest praczką, obecnie prowadzi zajęcia i uczy ,jest nauczycielką. Tato naprawia kran ,gdy cieknie woda, więc jest hydraulikiem, jest też kierowcą, mechanikiem ,gdy się coś  zepsuje…itd.

4) Zabawa ruchowa Na rowerek  z  tatą”- dziecko, rodzice                     i rodzeństwo kładą się na  plecach na dywanie, unoszą nogi i  wykonują naprzemienne  ruchy nogami,  naśladując jazdę na rowerze. Można powtarzać  rymowankę , którą  dziecko  powinno znać: „ Jedzie  rowerek  na spacerek  na słoneczko , na wiaterek”

5) „Moja rodzina”- prezentacja dla przedszkolaków- zagadki na spostrzegawczość i pamięć, rysowanie (potrzebne będą kredki i kartka) poniżej podaję link:

https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg

6) „Najlepsza  drużyna  to moja rodzina”- słuchanie piosenki, wspólne   śpiewanie refrenu a  to link:

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

7)  Dla chętnych  proponuję jeszcze  zadania w Kartach Pracy: Rodzinny posiłek –cz.4 str.25


Witajcie biedronki w  środę 27 maja

Propozycja zajęć i zabaw na dzisiejszy dzień:

Rodzinna zabawa – zabawa twórcza, zagadki ruchowe – język ciała.                      Dzieci przedstawiają w dowolny sposób, ale bez użycia słów, zabawy  ,które najbardziej lubią ich rodziny. Rodzic odgaduje. Potem role się zmieniają.

Tatuś – rozmowa na temat sposobów pomagania rodzicom.

Rodzic czyta dzieciom opowiadanie:

Tatuś

Tatuś wszedł do mieszkania z wielkim rulonem
papierów pod pachą. Położył papiery na biurku
i mówi do Jacka:
– Muszę zrobić na jutro bardzo trudne rysunki
i obliczenia. Pomożesz mi?
Jacek zdziwił się bardzo.
– Ja? Ja przecież nie umiem…
– To nic nie szkodzi – mówi tatuś. – Pomożesz mi
w ten sposób, że będziesz cichutko siedział. Rysuj
albo wycinaj przy swoim stoliku. Widzisz, żebym
mógł zrobić prędko te rysunki, w pokoju musi być
zupełnie cicho, hałas bardzo mi przeszkadza. No co,
Jacusiu, obiecujesz?
– Tak, tatusiu
Gdy Jacek to mówi, oczy mu błyszczą. Jest dumny,
że tatuś zwraca się do niego tak, jakby Jacek nie był
pięcioletnim przedszkolakiem, lecz dużym chłopcem.
– Jeśli będziesz czegoś potrzebował, powiesz mi
– mówi jeszcze tatuś, siadając przy biurku i pochylając
się nad papierami.
– Dobrze, tatusiu – szepcze Jacek. I od razu postanawia
sobie, że o nic ojca nie poprosi, że nie przerwie
mu pracy.
Zaczyna wycinać kolorowego kogucika, ale ciągle
spogląda na pochylone plecy ojca i myśli:
„Czy tatuś może spokojnie pracować? Chyba tak! Tu
jest zupełnie cicho. Nikogo nie ma w domu, tylko ja
i tatuś, a ja wcale się nie odzywam”.
Wtem… co to? Niby cicho, a nie cicho. Jacuś słyszy:
Tiku-tak…Tiku-tak…
Jak ten zegar głośno tika!
A zegar coraz głośniej: Tiku-tak. Tiku-tak… I nagle
głośno i grubo: Bim… bam! Bim… bam!
„Tatuś na pewno nie może pracować. Co robić? –
zastanawia się chłopiec. – Już wiem!”
Wstał cichutko, wziął z fotela duży, ciepły szal
mamusi i przykrył nim zegar.
Teraz słychać tikanie, ale nie takie głośne. Usiadł
Jacek przy stoliku. Wtem… Co to znowu? Bzzzz…
bzzzz… bzz!…
Duża czarna mucha krąży nad biurkiem tatusia.
Bzzz! – przefrunęła nad stolik Jacka.
„Jak ona głośno brzęczy! – martwi się chłopiec.
– O, tatuś podniósł głowę. Może się namyśla, a może
mucha mu przeszkadza? Muszę ją przepędzić”.
Idzie na palcach w stronę drzwi, otwiera je.
O, mucha właśnie przyfrunęła. Jacuś macha
rękami, mówi szeptem:
– A sio! A sio!…
„Wyleciała – myśli Jacek z ulgą i zamyka drzwi.
– Teraz jest zupełnie cicho”. I zabiera się do
wycinanek.
Nagle…
Miaaauu!… Miaaauu!…
Kot!
Na pewno przeszkodzi tatusiowi. Ale Jacek już wie,
co robić.
Biegnie do kuchni. Kotek za nim. Chłopiec nalewa
na miseczkę trochę mleka i stawia na podłodze.
– Kici, kici! Pij i nie miaucz więcej – mówi surowo
do Mruczusia. – w domu ma być cicho, rozumiesz?
Kotek widocznie rozumie, bo chłepcze mleko tak,
że prawie nie słychać.
Jacek wraca do pokoju i patrzy na tatusia.
Tatuś rysuje,liczy.
„To dobrze, to bardzo dobrze – cieszy się chłopczyk.
– Już zegar tak głośno nie tyka, mucha nie brzęczy,
kot nie miauczy…
Ale niedługo była cisza.
W mieszkaniu sąsiadów słychać przez ścianę popłakiwanie.
To mały Wojtuś! Jacuś bawi się z nim
czasem. Wojtuś był chory, już wyzdrowiał, ale musi
jeszcze leżeć w łóżku. Pewnie mu się nudzi i dlatego płacze.
Jacek z niepokojem patrzy w stronę biurka. Czy
tatuś słyszy płacz Wojtka?
Na pewno słyszy i nie może rysować.
„Wiem, co zrobię!”.
Jacek bierze ze swojej półki ulubionego misia
i wychodzi. Mama Wojtusia otwiera mu drzwi.
– Ja tylko na chwilę, proszę pani. Przyniosłem coś
Wojtusiowi.
Wojtuś siada na łóżku i łzy jak groch spływają mu
po twarzy.
– Masz misia, wiem, że go lubisz – mówi szybko
Jacek. – Baw się nim, tylko nie płacz, pamiętaj!.
Wojtusiowi buzia się rozjaśniła, łzy przestały płynąć
z niebieskich oczu. Przytulił mocno misia.
Jacek wraca do domu. Czy tatuś zauważył,
że wychodził? Nie, spokojnie, rysuje, kreśli, oblicza
coś na papierze. Wojtuś za ścianą już nie płacze.
W pokoju jest zupełnie cicho. „Chyba pomogłem
tatusiowi” – myśli zadowolony chłopiec.
Co to? Tatuś wstaje. Czy powie, że nic nie narysował?
Że przeszkadzały mu różne hałasy? – niepokoi
się chłopiec.
Ale tatuś uśmiecha się. Ma zmęczone oczy, ale się
uśmiecha.
– No, Jacusiu – mówi wesoło. – Zrobiłem wszystko
szybciej, niż myślałem. Któraż to godzina?
Tatuś zdziwiony patrzy na zegar przykryty szalem.
– A co to? Dlaczego przykryłeś zegar?
Jacek czerwieni się, ale musi przecież wszystko
ojcu opowiedzieć. I o zegarze, i o musze, o kocie
i o Wojtusiu!
Czy tatuś będzie się z niego śmiał?
Nie. Tatuś poważnie patrzy na synka. Całuje go
w głowę i tak jakoś serdecznie mówi:
– Pomogłeś mi, Jacku. Dziękuję ci. Zabawimy się
teraz, chcesz? Wymyśl sam jakąś wesołą zabawę.

Halina Pietrusiewicz

Rodzic prowadzi rozmowę na temat treści

opowiadania. Zadaje pytania: O co tata poprosił

Jacka? Dlaczego potrzebował ciszy? Czy Jacek pomógł

tacie? Co Jacek zrobił, aby w domu była cisza?

 Ćwiczenia gimnastyczne

 Do ćwiczeń potrzebna  nam będzie gazeta

I.

Zbiórka, stopy złączone, plecy wyprostowane, ręce
ułożone wzdłuż tułowia. Rodzic rozkłada na podłodze
kartki z dużej gazety.

Stań na gazecie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dzieci biegają po sali w rytm uderzeń w tamburyn.
Na hasło: Stań na gazecie dzieci stają na gazetach
po dwoje, starając się, aby ich stopy nie wychodziły
poza gazetę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.- rodzic bawi się z dzieckiem – robi to samo co dziecko przy każdym ćwiczeniu.

II.

Dziecko ustawia się w parze z rodzicem
Należy gazetę podzielić na pół i każdy ma po jednym kawałku gazety.
Następnie odsuwamy się od siebie i siadamy w siadzie skrzyżnym po przeciwległych stronach pokoju

.„Podrzuć i złap” – ćwiczenie grzbietu i karku. 

 Dzieci w leżeniu przodem robią ze swoich gazet
kule i na hasło: „Podrzuć i złap”
 bez opierania się łokciami o podłogę,
obiema rękoma podrzucają
i łapią papierowe kule.

„Nie upuść kuli” – ćwiczenie mięśni brzucha i stóp.

Dzieci siedzą w siadzie skulnym z rękoma opartymi
z tyłu o podłogę. Każde podnosi papierową kulę jedną
stopą, a następnie na hasło: Przełóż kulę z nogi
do nogi przekłada ją z jednej stopy do drugiej.

„Pogoń za kulą” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Dzieci najpierw z jednej, a następnie z drugiej
drużyny czołgają się wzdłuż Sali-pokoju, goniąc rzucane
przed siebie oburącz papierowe kule.

Śnieżna bitwa” – ćwiczenie obręczy barkowej.

Dzieci  i rodzic stają naprzeciwko siebie,
a następnie na hasło: Bitwa na zmianę prawą i lewą
ręką rzucają papierowymi kulami  do siebie,
starając się celować poniżej głowy.

„Kto dalej rzuci?!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Dzieci, stojąc w rozkroku, unoszą wyprostowane
ręce i na hasło: Kto dalej rzuci? rzucają jak najdalej
w tył papierowymi kulami. Ćwiczenie powtarzamy
kilka razy.

„Przełóż kulę pod kolanem” – ćwiczenie równowagi.

Dzieci stoją obunóż, każde trzyma w jednym ręku
papierową kulę. Na hasło: Przełóż kulę pod kolanem
staje na jednej nodze i przekłada papierową kulę
pod kolanem uniesionej i zgiętej nogi.

III.

„”Spadające  płatki kwiatów”– ćwiczenie oddechowe.

Dzieci, siedząc w siadzie skrzyżnym, rozkładają
papierowe kule, a następnie rozdzierają na małe kawałki.
Każdy udarty skrawek gazety należy położyć
na dłoni i zdmuchnąć. Unoszące się małe kawałki
gazet to w zabawie spadające płatki kwiatów.                                                                                                                                          

Posprzątajcie teraz kochani potargane gazety , a po uprzątnięciu  posłuchajcie  piosenki o rodzinie. Proponujemy  by  wszystkie Biedronki nauczyły się śpiewać tę piosenkę.

www.youtube.com/watch?v=fhr21lIjzFU

,Dziękuję mamo, dziękuję tato.”

Dziękuję ci mamo, dziękuję ci tato, 
że mogę powierzyć wam wszystko, 
i jeszcze, kochani, dziękuję wam za to, 
że zawsze jesteście tak blisko. 

Refren: Gdy trzymacie mnie za ręce, 
to nie trzeba mi nic więcej. 
Gdy trzymacie mnie za ręce, 
więcej nic nie trzeba mi. 

Dziękuję ci tato, dziękuję ci mamo, 
że do snu mnie co dzień tulicie, 
gdy zbudzę się rano, to będzie tak samo 
i za to was kocham nad życie! 

Refren: Gdy trzymacie mnie za ręce… 

Pozdrawiamy 🙂


Witajcie  BIEDRONKI   dziś wtorek

26 maj  DZIEŃ  MATKI

KOCHANE   MAMY!

Niestety w tym  roku, nie  spotkamy się wspólnie , aby świętować Wasze  Święto! Dlatego z tego  miejsca chcemy  złożyć jak  najserdeczniejsze życzenia , aby spełniły się    Wasze  wszystkie  rodzicielskie  życzenia, a dzieci  były  zawsze Waszym  najlepszym z prezentów.

Dzisiaj  świętujemy!

1) Jak  możemy  zwracać się do mamy?– wyklaskiwanie  sylab w wyrazach: ma-ma; mamusia; mamunia; mamuśka; mamcia

2) Czy  znasz  swoją  mamę?- QUIZ – Na początku  mamy  odpowiadają na pytania i  zapisują je na kartce. Następnie dziecko  odpowiada na  poniższe  pytania, za każdą dobrą  odpowiedz otrzymuje punkt. Na koniec Rodzice  mogą nagrodzić  dziecko za poprawne  odpowiedzi  jakimś smakołykiem.

 • Ulubiony serial lub program telewizyjny twojej mamy?
 • Jaki jest  kolor  oczu twojej mamy?
 • Najlepsza koleżanka twojej mamy ma na  imię…..?
 • W jaki sposób wypoczywa twoja  mama?
 • W jakiej  pracy  domowej najczęściej pomagasz mamie ?

Podane  pytania to przykład ,  możecie  wymyślić swoje!

3)  A teraz  występ  dla mamy; – (Proszę przygotować dla dziecka kolorowy  sznurek  lub  wstążkę   lub pasek  kolorowej  bibuły  około 50-70 cm. – będzie  potrzebny do  tańca i układania serduszka). Mama sobie siada wygodnie, a  dziecko przedstawia przygotowany „program”: 

 – recytuje wiersz  „Dziś  dla Ciebie mamo”

 – śpiewa piosenkę „Kocham cię Ti Amo, Je t’aime”

 -składa proste życzenia , wręcza laurkę  mocno całuje i ściska kochaną mamę

taniec ze wstążką, paskiem kolorowej  bibuły,  sznurkiem-improwizacja własna podczas piosenki „Jesteś  mamo skarbem mym”- w czasie refrenu  układają  z tej wstążki, paska –serduszko dla mamy- na podłodze lub dywanie. Poniżej link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

4) I na koniec  Zestaw piosenek na Dzień Mamy- można ich posłuchać razem  z mamą  lub  zaprosić mamę do tańca ,a potem  mama zaprosi  was pewnie na słodki poczęstunek.

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME

 1. Biedronki- postarajcie się, aby ten dzisiejszy dzień był wyjątkowy.

  Radosnego świętowania.

Witajcie Biedronki w  kolejnym tygodniu naszej wspólnej pracy i zabawy.        Dziś poniedziałek 25 maja

   W tym tygodniu porozmawiamy sobie jeszcze o  Waszej Rodzinie.

      Cele:          

–  rozwijanie i wzmacnianie  więzi emocjonalnej z rodziną  ,                                            –  rozumienie pojęcia „rodzina ‘’ i „dom rodzinny’’,                                                                  – rozwijanie umiejętności  swobodnego wypowiadania się ,                                            –  poszerzanie słownictwa o nazwy członków rodziny,                                                      –  rozwijanie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek                        –  czerpanie  zadowolenia ze sprawiania przyjemności najbliższym.

Rozmowa przy obrazkach przedstawiających  rodziny :   Przyjrzyjcie się obrazkom  i powiedzcie  co one przedstawiają ?  /rodziny/,  jakie  one są?  / wesołe, radosne , szczęśliwe, spokojne, duże , małe …/, kto   tworzy rodzinę? .. Rodzice  tak kierują rozmową by dziecko posługiwało się i utrwalało  nazwy: rodzice, rodzeństwo, brat ,siostra, syn, córka , wnuczek ,dziadek, babcia…  . Policzcie z ilu osób  składa  się rodzina  na  każdym  obrazku?  Ile jest osób dorosłych   i ile dzieci?

Zagadki

Jak nazywa się ta grupa,                                                                                                                    gdzie jest mama, brat i tata,                                                                                                            siostra jedna ,czasem druga…?                                                                                                        Mieszkasz z nimi cztery lata.     

Ta dziewczynka i ten chłopak                                                                                                      Jedną mamę mają.                                                                                                                                Odgadnij i powiedz prędko                                                                                                                jak ich nazywają ?  / rodzeństwo/.

Jak my nazywamy                                                                                                                                  mamę naszej mamy ? 

Nie każdy jest siwy,     
nie każdy wąsaty,                                                                                                                                    lecz każdy jest tatą                                                                                                                              mamy albo taty ? .     

Czas teraz na oglądanie Waszych rodzinnych zdjęć   i porozmawiajcie  na ich temat : kto jest na zdjęciach ?, kiedy to było?  Które miejsca i sytuacje wspominacie najmilej?  itp…    
Kto należy do mojej rodziny?                                                                                                            Z ilu osób składa się Twoja rodzina?  /liczymy na palcach/                                            Czy znacie  imiona  członków Waszej rodziny? [ jak ma  na imię  mama, tata, babcia …itd.]                                                                     
Jak spędzacie wolny czas?                                         
Co najbardziej lubisz robić ze swoją rodziną?

 Czas  na odrobinę ruchu :

1 .Zabawa Podaj mamie szklankę mleka – Dzieci przyjmują  wyprostowaną pozycję ciała, wyciągają do przodu rękę trzymając  piłkę na wyprostowanej dłoni. Zadanie polega na przejściu startu do mety tak, aby piłka nie  wypadła z dłoni. / zmieniamy ręce/.

2. Dziecko maszeruje w szybkim tempie , na klaśnięcie mamy robi szybki przysiad i dalej maszeruje. Następnie zmiana ról : mama maszeruje ……….

Posłuchajcie teraz , co  ma do powiedzenia na temat rodziny   PROFESOOR SZYMON

www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY

Jeszcze piosenka o  rodzinie Lolo:

www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo

I ostatnie zadanie na dziś

Karta pracy  A3 nr 15 /z wyprawki/ – zabawa graficzna.                                                Dzieci omawiają obrazek : opowiadają ,gdzie znajduje się rodzina, kto wchodzi w jej skład. Następnie rysują po śladzie i kolorują obrazek.

Kto już to zrobił wcześniej, może po prostu  narysować obrazek:  Moja rodzina.

Pamiętajcie Biedronki  – jutro ważny dzień  – ŚWIĘTO MAMY . Mam nadzieję ,że piosenka i wierszyk nauczone   a i laurka gotowa !!!!


Emocje, ćwiczenia i prezenty dla mamy – Kinga


Witajcie  BIEDRONKI   duże  i  małe-  to już  piątek  22 maja!

Święto  Mamy  zbliża  się coraz  bardziej,  mamy  nadzieję ,że  uczycie się piosenki  i wiersza dla mamy no i  laurka  prawie  gotowa!  A dziś….
Proszę  mamy  o  przygotowanie  starych  albumów ze zdjęciami ze swojego dzieciństwa.

1) Kiedy  moja  mama była  mała…- rozmowy  i  wspomnienia przy  wspólnym oglądaniu zdjęć  mamy ,  kiedy  była w waszym  wieku. Jak  wyglądała? Jak  się  ubierała? Czym i w  co się  lubiła  bawić? Czy   też  chodziła  do  przedszkola?-  udzielanie  dziecku odpowiedzi i  wyjaśnień dotyczących przedstawionych na zdjęciach  wydarzeń i  okoliczności

Podczas wspólnego  oglądania   możecie słuchać  piosenki  Majki  Jeżowskiej  „A  ja wolę  mają Mamę”  oto  link:

https://www.youtube.com/watch?v=6ijHIMDp1N8

2) Co  lubię  robić  z moją mamą?– wypowiedzi  inspirowane  ilustracjami w Kartach  Pracy cz.4 str.18-19. Nazywanie czynności ,które  wykonują  mama i dzieci, a następnie  rysowanie  uśmiechniętych  buziek obok  fotografii  przedstawiających  działania ,które  lubią  wykonywać. Na zakończenie  rysują  miły  prezent  dla  mamy.

3) Teraz  przerwa i  czas na ruch – zabawy  mamą  Tańce  dla  smyka

https://www.youtube.com/watch?v=jENEuU0SEsU

4) Dalsze zabawy i  ćwiczenia w  Kartach Pracy str.21 Wianek dla mamy– doskonalenie umiejętności  układania konsekwentnych  serii,  uzupełnianie wianka naklejkami –kwiatkami, wewnątrz  kompozycji   rysowanie portretu  mamy. Co to portret? To wizerunek, podobizna danego człowieka.

I jeszcze zadanie  na str. 20 – pokoloruj  tylko  tulipany na żółto i róże na  czerwono.

5) Korale  dla  mamy– zabawa manualna. Karta A3 nr14.  Połączyć koraliki, obrysować po  śladzie i  pokolorować na ulubione  kolory  mamy, można je też  pomalować  farbami. W tym czasie ,mamusie odpoczywają.

 Udanego weekendu. Dobrej  zabawy dzieciom i dobrego odpoczynku  rodzicom .


Witajcie  Biedronki w  czwartek 21 maja

 Czy  zastanowiłyście się już  kochane Biedroneczki co  ofiarujcie  mamusiom  z okazji DNIA  MATKI ?  To już  za kilka dni Święto Mamy !!! Jeżeli nie macie  pomysłu, to  mamy radę dla Was :  Prezentem  nie musi być przedmiot kupiony  w sklepie, można ofiarować coś, co wykonacie sami , albo coś niematerialnego, np. wiersz, piosenka, taniec.                                                                       
Gdy nauczycie się  śpiewać piosenkę proponowaną w poniedziałek i wczorajszy wierszyk – to już  dwa upominki  są dla mamy.

Dzisiaj zaproponujemy  jeszcze jeden prezent  który możecie zrobić  sami, albo przy niewielkiej pomocy np. taty, siostry  lub brata  .Tym prezentem będzie laurka.

Kartkę papieru składamy na pół i na pierwszej stronie  rysujemy to co chcielibyśmy mamusi ofiarować , najpiękniej wyglądają  kwiaty , a w środku mogą być  np. serduszka. Ozdobić możecie tę laurkę – jak tylko chcecie. 

 A poniżej link  – propozycja innych ,ciekawszych laurek  .Może  skorzystacie z tej propozycji.

  www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4

www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0

Oczywiście to była tylko propozycja. Jak macie inne pomysły to bardzo dobrze.  Najważniejsze żebyście zdążyli  do wtorku . A tak przy okazji powtórzcie sobie  dni tygodnia i policzcie  dokładnie za ile dni   Święto Mamy.

 Posłuchajcie teraz opowiadania Pani Magdaleny Ledwoń „ Zobacz mamo’’

          Zobacz mamo!

Króliczek namalował obrazek. „Jest taki piękny jak

moja mama” – pomyślał i natychmiast postanowił

pokazać go mamie. Zabrał malowidło ze stolika

i pokicał do kuchni, gdzie mama przygotowywała

na podwieczorek ciasto marchewkowe. „Mamo,

mamo zobacz! Ten obrazek namalowałem dla

ciebie!” – krzyczał już z korytarza. Mama odwróciła

się i rzuciła okiem na dzieło synka. „Piękny –

powiedziała – co się na nim znajduje?” „Ogródek.

Z kwiatami. Taki jak twój” – dopowiedział dumny

ze swego dzieła króliczek.

Królicza mama uśmiechnęła się. A Króliczek

przypomniał sobie, że w ogrodzie, tuż obok kapusty,

rosną piękne kwiaty, które mama zasadziła wiosną.

Może z nich zrobić wspaniały bukiet. Wypadł

z domu niczym strzała, zanim mama zdążyła kiwnąć

głową, że zgadza się na jego wyjście na dwór.

Po chwili Króliczek wpadł do kuchni niosąc pełne

naręcza kwiatów. „Mamo, mamo zobacz! Te kwiaty

są dla ciebie”. Mama odwróciła się do synka,

a na jej twarzy widać było zmieszanie. Nie wiedziała,

czy dziękować mu za prezent, czy nakrzyczeć

na niego za błoto na dywanie, które przyniósł

na łapkach z ogródka i za wyrwanie jej ulubionych

konwalii, wprost z rabatki przed domem.

Ale Króliczek, nie zwracając uwagi na minę

mamusi, podbiegł do zlewu, napełnił wodą słoik,

który mama włożyła do zmywarki i wcisnąl do niego  kwiaty.                                               „Mamo, mamo zobacz, jaki jestem szybki” zdążył

jeszcze krzyknąć zanim wypadł z domu z powrotem

na podwórko. A mama? A mama zobaczyła swoje

ulubione kwiaty wciśnięte niedbale w brudny słoik

po marynowanej marchewce z dzisiejszego obiadu,

błoto z ogródka na podłodze, plamy z farb w przedpokoju,

które spłynęły z Króliczkowego obrazka,

gdy niósł go do kuchni. Nie mówiąc już o tym,

że zobaczyła w pokoju synka rozrzucone na stoliku

plakatówki i pędzle, a w ogrodzie podeptaną rabatkę

z konwaliami.

„Króliczku, synku, zobacz!” – zawołała mama,

gdy tylko otrząsnęła się z szoku. „A co?” – synek

strzygnął długimi uszami i nasłuchiwał z drugiego

końca ogrodu. „Pokażę ci, jaką zrobiłeś mi niespodziankę”

– odpowiedziała mamusia. A wy jak

myślicie, czy ta niespodzianka sprawiła mamusi

Króliczka radość?

Miłe niespodzianki – rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania.

Dzieci zastanawiają się ,dlaczego mamusia nie ucieszyła się z niespodzianek przygotowanych  dla niej przez synka. Próbują powiedzieć,  co Króliczek powinien zrobić, żeby mama cieszyła się jednak z prezentu, który od niego dostała. Rodzic prosi , żeby dzieci zastanowiły się, czy im też czasami zdarza się zrobić coś , co zamiast ucieszyć  mamę, sprawia jej przykrość. Dzieci ustalają , dlaczego tak się dzieje [ bo np.  jesteśmy nieuważni, przysparzamy mamie pracy] i co należy wtedy zrobić [ np. przeprosić, porozmawiać , przytulić się, pomóc  w sprzątaniu ].

Taniec Przytulaniec- zapraszamy mamę do tańca- przytulamy się i tańczymy [przy dowolnej muzyce lub proponowanej – link poniżej]

www.youtube.com/watch?v=3hB246P7gos

A teraz jeszcze jedna propozycja : posłuchajcie piosenki ,która mówi o tym jak możemy pomóc mamusi ,żeby sobie  odpoczęła.

www.youtube.com/watch?v=IX0iuoFgCR8

Dziękujemy za uwagę i  bawcie się dobrze.


Witajcie  BIEDRONKI  w  środę   20 maja.

1) Czym  zajmuje się w domu  mama?  –rozwiązywanie  zagadek. Dziecko słucha  zagadki  i  zastanawia  się  jakie  obowiązki  wykonuje  w domu  mama.

 • Głośna maszyna sunie  po dywanie, i  już  żaden  śmieć,  na nim  nie  zostanie (odkurzanie)
 • I mama i  pralka  mocno  się  natrudzą,  gdy  synek  i córka  bardzo  się  ubrudzą.( pranie)
 • Ogień pod  garnkiem  płonie,  bucha  z niego  para , same  pyszne  dania  będziemy  jeść   (gotowanie)
 • Żeby koszulka  zmarszczek  nie  miała, moja  mamusia  ją…….(uprasowała)
 • Każda rzecz  ma swoje  miejsce- mama to powtarza. Więc  pozbieraj swe  zabawki i  się  nie  obrażaj! (sprzątanie)
 • Bierze kąpiel  filiżanka,  biorą  też  talerze. Po  obiedzie  wielki  garnek  także  kąpiel  bierze. (zmywanie naczyń)

2) Obowiązki  mojej  mamy-  rozmowa  kierowana.  Dzieci  na podstawie zagadek i własnych  obserwacji  nazywają rodzaje  obowiązków domowych  wykonywanych  przez  mamy. Określają  czy  jest  ich  dużo  czy  mało.  Zastanawiają się, czym  zajmują  się  dzieci , kiedy  mama sprząta,  gotuje, prasuje itp. Jak  mogę  pomóc?- Mogą   zastanowić   się i wymyśleć  jak pomóc  mamie  w tych  obowiązkach. np. wytrzeć  kurze, dobrać  skarpetki  w pary, wyjąć  naczynia   ze  zmywarki,  pomóc  w  nakryciu  do  stołu, pomóc  rozwiesić  pranie,  wypakować  zakupy,  podlać  kwiatki ,  poskładać  piżamkę i  ubranka ….itp. 

3) Zabawa  ruchowo-  naśladowcza „Obowiązki  mojej  mamy” –naśladowanie czynności omówionych  wyżej oraz  jeszcze  innych zaobserwowanych  przez  dziecko  – raz  pokazuje dziecko,  mama odgaduje ,potem zmiana.

4) Zaśpiewanie  piosenki : „Kocham cię  Ti  Amo Je T`aime ”– mam  nadzieję , że  piosenka  „wpadła”  wam  w  ucho i  już  ją  prawie  umiecie?! Link  do tej  piosenki  jest  w zajęciu z   poniedziałku. Bo dziś  będzie  do  nauczenia się  wiersz  też  dla  mamy.

5)  Wiersz   W.  Ścisłowski   „Dziś  dla  ciebie  mamo”– a  teraz  Informacja dla taty !-  proszę  w  tajemnicy  przed  mamą,  nauczyć dziecko wierszyka .

„ Dziś  dla  ciebie Mamo,
świeci słońce  złote,
dla ciebie na oknie
usiadł  barwny  motyl.

Dziś  dla  ciebie  Mamo
płyną  białe  chmurki,
a wiatr  je  układa 
w  świąteczne  laurki.

Dziś dla ciebie  Mamo,
śpiewa ptak  na  klonie
i  dla  ciebie  kwiaty
pachną  też  w  wazonie.

Dzisiaj  Droga  Mamo,
masz  twarz  uśmiechniętą-
niechaj  przez  rok  cały
trwa  to  twoje  święto!”

 6) A  teraz  trochę  ruchu : Zabawy  i  ćwiczenia z  mamą; (zabawy  z dzieckiem  w domu odc.3 Ćwiczenia w dwójkach)

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

 Drogie  BIEDRONKI , zbliża  się  Święto  Mamy, pomyślcie  proszę jaką   niespodziankę  i  prezent   możecie  zrobić dla swojej  mamusi!


Dzień dobry Biedronki. Witamy we wtorek 19 maja

Dziś będzie o tym  :Jak można  ucieszyć mamę?

Na dzisiejsze zajęcie proszę przygotować  kilka  niewielkich karteczek i kredki lub ołówek.     

Co czujemy?  – zagadki o uczuciach i emocjach. Dzieci  słuchają zagadekczytanych z odpowiednią intonacją . Nazywają uczucia ,które im towarzyszą, gdy znajdują się w określonej sytuacji.

Za nic z łóżka wstać nie mogę,                                                                                                        bo coś złapie mnie za nogę.                                                                                                              Kto uczucie to rozumie,                                                                                                                    może nazwę dać mu umie? / strach ,lęk, obawa/

Siedzę w kącie ,głowę zwieszam,                                                                 
nawet żart mnie nierozśmiesza.                                                                                                      Niech więc ktoś tę sprawę zgłębi :                                                                                                jakie mnie uczucie gnębi? / smutek, przygnębienie/

Ciągle skaczę , tańczę, śpiewam,                                                                                                    chcę, by śmiechem świat rozbrzmiewał!                                                                                    Przejrzyj znanych uczuć listę,                                                                                                        które   jest tu oczywiste ? / radość, szczęście /

Kot po rynnie chodzi ładnie,                                                                                                            liczę na to, że nie spadnie.                                                                                                              Powiedz krótko czy w tych słowach,                                                                                             jakieś się uczucie chowa? / strach, lęk /

Wciąż zadręcza mnie pytanie:                                                                                                                                                        Czemu on to ma , a ja nie?                                                                                                                  Jakie to uczucie budzi,                                                                                                                      czy odpowiedź  cię nie trudzi? / zazdrość/

Sam przypadków tych nie zliczę,                                                                                                  kiedy wściekam się i  krzyczę.                                                                                                          Powiedz , jeśli się nie boisz,                                                                                                               które z uczuć za tym stoi? / gniew, wściekłość, złość /

Musiałbyś mnie brać na męki,                                                                                                          żebym żabę wziął do ręki  !                                                                                                              Nie potrafię tego zmienić,                                                                                                                  Kto uczucie to wymieni? / wstręt, obrzydzenie /

A teraz  na przygotowanych karteczkach  narysujemy buźki , emotki,  które będą przedstawiały różne  emocje.

Oto powyżej, przykładowe buźki,

Na swoich karteczkach rysujemy buźki wyrażające  smutek, zdziwienie,  radość ,strach , gniew, złość, a może  jeszcze  zmęczenie  ?    /więcej można znaleźć  na str. internetowej/.   

Gotowe rysunki rozkładamy na stole – buźką do blatu i losujemy / na przemian –raz dziecko , raz rodzic/ .Wylosowane emocje nazywamy i  przedstawiamy odpowiednią własną miną/ pokazujemy  gniew, smutek…..itd/.

Ponownie rozkładamy  buźki jak na początku  i losujemy ,ale ty razem  wylosowane emocje   pokazujemy gestem, ruchem.

Proponuję  obejrzenie filmu o tym Jak wydobywają się emocje.

www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk

Porozmawiajmy sobie o tym Czy moja mama jest zawsze uśmiechnięta?                                                                                                                                           Dzieci odpowiadają na pytania:                                                                                                       – czy ich mamy są tylko radosne i szczęśliwe ?   czy bywają również sytuacje , w których są smutne, złe itp.?   Poproście dzieci, żeby spróbowały  wymienić w jakich sytuacjach mamusiom towarzyszą określone emocje.

Co mogę zrobić , kiedy mama jest smutna?- rozmowa, poszukiwanie  sposobów na smutek  zły nastrój mamy.                                                                                   Dzieci zastanawiają się kiedy mama jest smutna ,zła lub zmęczona. Nazywają te sytuacje . Zastanawiają się ,czy zdarza  im się czasami sprawić  mamie przykrość, przysposobić zmartwień. Dzieci proponują, w jaki sposób można w takich sytuacjach poprawić mamie nastrój, np.  pozwolić jej chwilę odpocząć,  przytulić się, powiedzieć mamie ,że się ją kocha, poprosić tatę żeby zrobił  dla niej  herbatę, mile z mamą spędzić czas, zapytać, czy chciałaby porozmawiać i opowiedzieć o tym ,czym się martwi. Kierowanie rozmową tak by uświadomić dzieciom ,że  najważniejsze jest okazywanie  sobie nawzajem miłości.

A teraz mała przerwa.   Zapraszamy mamę  tańca    który znacie : „ Dwóm tańczyć się zachciało’’                                                                                                                                                                                                                                                                      www.youtube.com/watch?v=7N2QJUXSKEY

Do  zrobienia będzie  teraz praca plastyczna– Serce dla mamy-  układanie kompozycji z  gotowych elementów. Znajdziecie to w wyprawce – karta nr 16.  Dzieci wypychają serce i płatki kwiatków z „Wyprawki’’ .Na sercu układają kompozycję z płatków według własnych pomysłów.  Na zakończenie przyklejają  ułożone kompozycje.

Gotowa praca  ofiarowana jest kochanej mamusi by sprawić jej………? / . odp dzieci – radość ,przyjemność /

Poprzytulajcie się teraz do kochanej mamusi i powiedzcie ,że  ją BARDZO KOCHACIE

 Życzę  miło spędzonego dnia  wszystkim Biedronkom i ich mamom.


Domowy Masterchef Junior – Zuzia


Prace Zuzi

 


Prace Kingi


Witajcie  BIEDRONKI  !!! 18 maja  w  poniedziałek

Przez  wiele następnych  dni  będziemy  rozmawiać o  naszej  Rodzinie. Dziś temat: „Moja mama jest kochana”                                                              
Cel:                           
– kształtowanie  więzi emocjonalnej ze swoją  rodziną,  budzenie  szacunku, kształtowanie  właściwych  postaw                                                         
– dostrzeganie  wkładu pracy  mamy w codzienne życie domowe, wzmacnianie  więzi uczuciowej  poprzez wspólne  zabawy                      
 – kształtowanie umiejętności  wypowiadania się na określony  temat.

1)  Kto  to  jest? – zagadka  jako wprowadzenie do  tematu;

„Kto  nas  kocha, tak  jak  nikt i  ogarnia całym  sercem?  i  do  kogo  można  przyjść z  każdym  smutkiem, jak najprędzej”   (Mama)

2) Rozmowa  kierowana :Jak  wygląda moja  mama?– proszę tak poprowadzić  rozmowę, aby  dziecko jak najbardziej  szczegółowo  opisało  wygląd  swojej  mamy:  Moja  mama  ma….włosy (kolor, długość, kręcone ,  proste,  jak  uczesane ,oczy-kolor, nos- zgrabny,  mały,  usta – małe, uśmiechnięte, umalowane, uszy- małe, duże , zgrabne , z dziurkami , bez, nosi  kolczyki; wzrost- wysoka, niska ,zgrabna,  puszysta .Co  lubi  ubierać ,nosić ,może  czego  nie  lubi  itd…….

3) Zabawy  ruchowe  z  mamą:

 • powitanie z mamą – witamy się :dłońmi (przykładamy swoje dłonie do  dłoni  dziecka), kolanami, (podobnie) łokciami, pośladkami, noskami
 • dziecko i mama siadają plecami do  siebie i pocierają się wzajemnie 
 • dziecko  i  mama nadal  siedzą  tyłem  do  siebie ,  chwytają  się pod  łokcie i mama  naciąga  dziecko  na  swoje  plecy
 • mama klęczy – ręce oparte  na podłodze,  dziecko  przechodzi  pod  tak  skonstruowanym  „domkiem”
 • „ślimaczki”- dziecko siedzi okrakiem na  mamy  plecach-    przejażdżka  na  swoim „domku”
 • relaks, podczas którego mama  leży  na brzuchu , dziecko  na  niej
 • „worek”- dziecko leży  na  plecach, zaś mama ciągnie  je  po  podłodze  trzymając  za nogi
 • w „foteliku”- dziecko  siedzi pomiędzy  nogami mamy jest  obejmowane przez  nią  rękami i  kołysane-  będąc  w  takiej  pozycji  możecie przejść  do następnego punktu  zajęcia i wysłuchać  piosenki  opisanej  niżej.

4)  Osłuchanie  z piosenką „Kocham  Cię ,Ti Amo, Je T`aime” –Śpiewające  Brzdące (proszę  wyjaśnić  dziecku  obce   słowa w tytule, piosenkę  będziemy się  uczyć, poniżej  słowa  piosenki)

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

 1. Usiądź mamo przy mnie  blisko i posłuchaj  tych  słów,

Ty  z pewnością  wiesz  to  wszystko, jednak  powiem  to  znów.

Ref. Kocham Cię  Ti  Amo Je t`aime

         I  nie  pytaj  mnie dlaczego  tak  jest

         Ty  jesteś  mą  mamą ,wspaniałą kochaną

          Jedyną  na  zawsze i  kochasz  mnie  też.( 2x)

 1. Popatrz mamo w moje oczy ,ujrzysz w  nich miłość  mą.

Nawet  bardzo  pózno  w  nocy śpiewać  będę Ci  to.

Ref….. taki  sam, powtórzony 2x

5) Praca  plastyczna  „Moja   mama”-  (potrzebne  kredki  lub  farbki oraz  kartka) dziecko  rysuje  lub  maluje  ,  mama pozuje . Nieco  pózniej  można dorobić  ramkę do obrazka   np. z kolorowego  papieru lub  plasteliny.

Ps. Mamy  nadzieję BIEDRONKI ,że się  pochwalicie  swoimi  Mamusiami  i  wyślecie  nam  swoje  prace. Pozdrawiamy


Witajcie Biedronki w piątek  15 maja

Dziś ostatni dzień  rozmów na temat : Kim zostanę ,kiedy dorosnę?

Być może  odpowiedź na to pytanie ułatwi Wam  zabawa słowna  „Czy dany zawód do mnie pasuje”,  która  będzie wymagać od Was skupienia uwagi i zastanowienia nad tym : jaki jestem? co lubię robić ? i jaki zawód do mnie pasuje?

Rodzic czyta hasło ,a dziecko zastanawia się… i jeżeli się z tym hasłem identyfikuje podnosi rękę. Następnie odczytujemy  zawody, a dziecko ponownie zastanawia się ,czy  podobają  się jemu wskazane zawody i czy chciałoby  któryś z nich wykonywać. Dziecko powinno uzasadnić  swoje zdanie.

Zaczynamy:

 Hasło: Lubię pomagać innym.                                                                                                         Zawody: pielęgniarka ,ratownik medyczny, lekarz, policjant, strażak

Hasło: Lubię przyrodę.                                                                                                                     Zawody: weterynarz, ogrodnik, kwiaciarka, leśniczy

Hasło: Lubię wymyślać zabawy dla wszystkich moich koleżanek i kolegów.  Zawody: dyrektor, trener, reżyser ,opiekunka  do dzieci

Hasło :Lubię liczyć .                                                                                                                                Zawody: bankowiec, sklepikarz, parkingowy, księgowy    

Hasło: Lubię  malować, wycinać i budować z klocków                                                     Zawody:   architekt ,budowlaniec,  fryzjer, szewc

Hasło: Lubię wiedzieć jak działają różne  rzeczy.                                                            Zawody: mechanik, elektryk,  operator koparki, konstruktor maszyn

Hasło: Lubię dużo wiedzieć ,jestem ciekawski                                                                                                                                     Zawody: naukowiec, podróżnik – odkrywca,  wynalazca, dziennikarz

Hasło: Podobają mi się ładne przedmioty                                                                                Zawody: malarz, muzyk, projektant ubioru, kosmetyczka

Hasło: Lubię dużo mówić i występować na scenie .                                                            Zawody: aktor  , piosenkarz, polityk,  nauczyciel 

Hasło: Lubię się ruszać, np. grać w piłkę, tańczyć.                                                         Zawody: piłkarz, tancerz ,listonosz

 A MOŻE KTOŚ Z WAS SPORTOWCEM ZOSTANIE!!!! ?

Jeżeli chcecie być sportowcem już teraz musicie dużo biegać, ćwiczyć , jeździć na rowerze i  zdrowo się odżywiać .Pamiętajcie o jedzeniu owoców i warzyw i codziennym piciu wody. No i oczywiście  plecy  zawsze wyprostowane!!!!

Zachęcamy wszystkie Biedronki  do codziennych ćwiczeń, a dzisiaj proponujemy  takie zabawy:

      Zawodowa gimnastyka

Listonosz wrzucający  listy do skrzynki-dzieci stoją w pozycji wyprostowanej trzymając ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej wykonują wypad w bok ,uginając  lekko kolana, prostując ręce i rozkładając je jednocześnie na boki; potem następuje powrót do pozycji wyjściowej i wykonanie wypadu w przeciwną stronę.

Górnik  zjeżdżający do kopalni – dzieci wykonują przysiady.

Kurier dostarczający paczkę – dzieci wyciągają ręce w górę, a następnie wykonują skłon  w przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt prosty.

Fryzjer tnący nożyczkami – dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą wyprostowane nogi i wykonują delikatne wymachy na boki , tzw. nożyce.

Hydraulik przepychający zatkaną rurę- dzieci wykonują skłony w przód z pogłębieniem

Kucharz- dzieci napinają mięśnie brzucha i pokazują, jak wyglądają  gdy są głodne   a następnie rozluźniają mięśnie i  prezentują, jak wyglądają , gdy zjedzą to, co przygotował kucharz.

Kelner rozglądający się czy goście go potrzebują- dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając ręce na biodrach i wykonują skręty tułowia.

Teraz trochę gimnastyki przy muzyce :

Na początek  piosenka  o sporcie  przy której  możecie wykonać  rytmicznie  przeróżne ćwiczenia np.: marsz w miejscu, wymachy rąk do góry i na boki, przysiady  ,poskoki i ….jakie sobie z rodzicami wymyślicie… .

 https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs

A teraz zobaczcie jak przy tej samej piosence bawią się dzieci  i róbcie to razem z nimi

www.youtube.com/watch?v=YMp9rPWx8VI

Na  zakończenie  jeszcze jedna piosenka przy której będziemy się gimnastykować

 www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

I powtórka – ta sama gimnastyka, ale razem z dziećmi na filmie

www.youtube.com/watch?v=-BETtpx0vG0

Jeżeli macie ochotę  możecie zobaczyć krótki film o bardzo wygimnastykowanej dziewczynce.

www.youtube.com/watch?v=jPVVY6CAna4

Jeszcze jedna propozycja dla chętnych dzieci : nauka wiersza  -szczególnie dla tych  którym marzy się kariera sportowca.

 Biegam bardzo szybko, w piłkę dobrze gram,

kim zostanę, już za chwilę zaraz powiem wam.

Sportowcem chciałbym zostać, sportowcem chciałbym być,

trenować co dzień rano  i sprawnym zawsze być.

Chodzę też na judo, wiele chwytów znam,

kim zostanę, już za chwilę zaraz powiem wam.

Jeżdżę na rowerze i trenuję sam,

kim zostanę, już za chwilę zaraz powiem wam  

Sportowcem  chciałbym zostać ,sportowcem chciałbym być,

Trenować co dzień rano i sprawnym zawsze być.                                                                Przed Wami wolne dni. Życzymy  pogody, udanych spacerów i duużżżo ruchu.
Pozdrawiamy i do poniedziałku…


Zabawa we fryzjera – Kinga

 


Witajcie  BIEDRONKI ! – 14 maja  w  czwartek

Dzisiaj  będzie  o mniej  znanym   zawodzie-  Pilot  samolotu.   Pilotem  może  zostać  chłopiec  , ale  i  coraz  częściej   zostają  pilotami  dziewczyny! Czy  chcielibyście  zostać  pilotem?

1) Co to  jest ? – zagadka :

 „Łatwo  tę  zagadkę  zgadną  wszystkie  dzieci-  chociaż  nie  jest  ptakiem,  jak ptak  w górze  leci „ (samolot)

2)  Kto  to  jest  ?

Pilot   samolotu–  to osoba  uprawniona   do sterowania   statkiem  powietrznym  odpowiednim  do  posiadanych  kwalifikacji   np. samolot , szybowiec,  śmigłowiec.

Obejrzyjcie  krótki  filmik  o  samolotach:

https://www.youtube.com/watch?v=vI_Euz7wiQc

Zapoznanie  z   pracą  w oparciu  o  piosenkę : „Jestem  pilotem”

https://www.youtube.com/watch?v=JEvAczwCSIg

Pilot  ma  trudną  i  odpowiedzialną  pracę,  ale  i  bardzo  ciekawą . Podczas  lotu  przebywa  w  kabinie  skąd  steruje  samolotem  przy  pomocy  bardzo  skomplikowanych urządzeń. Pasażerami  na pokładzie samolotu  opiekuje się   stewardessa  lub stewardes. To  również ciekawe zawody, poproście rodziców aby  wam opowiedzieli  o  ich  pracy.

3) Zabawa ruchowa Jestem  kierowcą ”-  dziecko  bierze  pokrywkę  od  garnka – to będzie  kierownica  i  biega  po  pokoju w  różnych  kierunkach  naśladując  jazdę  samochodem. Na  mocny  sygnał  rodzica  np.  klaśnięcie lub uderzenie w coś –samochód się  zatrzymuje , by  po  chwili  znowu  ruszyć. Zabawę  powtórzyć 3x.

4) Dzisiaj  popracujemy  w  Kartach  Pracy – proszę rodziców o przeczytanie dzieciom poleceń-  proponuje ćwiczenia w części 4.          Na str. 14-15 Jakie  zawody  wykonują  przedstawione  osoby na ilustracji? Połącz osobę z odpowiednimi przedmiotami.

Na str.16 –ćwiczenie z naklejkami.

5) Kto zadania ma zrobione proponuję  grę karcianą  w  Piotrusia –  jest to gra „ Piotruś  z  zawodami”. W teczce tej  cienkiej znajdują się  min.  2 kartki  nr 15  – jedna  z zawodami ,a na drugiej  są narzędzia  potrzebne do wykonywania danej pracy. Dzieci  wycinają  obrazki  i gra gotowa.  Jeżeli  dzieci  nie  znają   tej  gry proszę rodziców o wyjaśnienie  zasad. Proszę także utrwalić  z dziećmi  nazwy  zawodów. Reguły  tak jak w tradycyjnej grze w Piotrusia – 2 graczy, po rozdaniu  wszystkich  kart, każdy gracz  sprawdza ,  czy  w  swoim  wachlarzu  kart  ma  parę- przedstawiciela  zawodu  i przedmiot do niego pasujący. Jeżeli  tak  to  odkłada i gra toczy się dalej, gracze dobierają  karty  od  siebie  nawzajem.  UWAGA:  karta  bez  pary  to Piotruś! Wygrywa ten kto najszybciej  pozbędzie się  kart.

Grę można  przygotować i  wykorzystać przez  weekend.

Dziękuję  za dziś . Do jutra.


Dzień dobry  Biedronki . Witamy w środę 13 maja.

Zawodów  jest tyle ,że trudno je  zliczyć. Kim  będę w przyszłości…? – trudno przewidzieć . A może …właśnie fryzjerem zostanę ,by mama i babcia fryzury  piękne zawsze miały a wszystkie ciocie i koleżanki u mnie się czesały .A nawet koledzy i moi wujkowie ,gdy tylko włosy za długie na głowie  mieć będą, to przyjdą, a ja im  migiem fryzurę wystrzygę .

Chyba się już domyślacie, że :

          Dzisiaj przyjrzymy się pracy fryzjera.

Zawód  ten mogą wykonywać panie i panowie.                                                                    Do czynności jakie fryzjer lub fryzjerka wykonują  należy : mycie włosów  i ich suszenie, strzyżenie, modelowanie i układanie włosów czyli po prostu robienie fryzury. A na życzenie  pań farbowanie włosów na  przeróżne  kolory.

Na pewno każde z was , przynajmniej raz w życiu  było w salonie fryzjerskim.

 A dzisiaj  udamy się na  małą   filmową wycieczkę  do salonu fryzjerskiego.

Wstajemy  i wędrujemy do fryzjera  przy dźwiękach piosenki Majki Jeżowskiej –  wędrujemy w rozmaity sposób  na zmianę :  marsz, trucht, przeskakiwanie z nogi na nogę, maszerowanie  z wysokim podnoszeniem wyprostowanych nóg  no i  jeszcze w sposób który sobie sami wymyślicie.

Zaczynamy  !

www.youtube.com/watch?v=cvqeqxBYAV4

Dotarliśmy na  miejsce , siadamy i  oglądamy ….

www.youtube.com/watch?v=M-BaIQZzZmg

www.youtube.com/watch?v=iVSXkJOe1c8

 Popatrzcie jeszcze na  ciekawe fryzury dla chłopców i dziewczynek

www.youtube.com/watch?v=O2hOW6jr_8o

www.youtube.com/watch?v=oTRbWC4ggug

  Na zakończenie quiz który  na pewno przy pomocy rodziców uda się Wam rozwiązać:

samequizy.pl/czy-rozpoznasz-akcesoria-fryzjerskie/

  Gdyby ktoś z Was miał ochotę zabawić się  w fryzjera  to zaproście proszę  do  zabawy rodzeństwo albo rodziców i spróbujcie  zrobić im ciekawą fryzurę. A może  odwrotnie? –poproście mamę żeby  Was pięknie uczesała.

  Czekamy na zdjęcia  udanych  fryzur.   Do zobaczenia jutro.  Pozdrawiamy


Wiosenna łąka i poduszkowe skoki – Kinga


Witajcie  BIEDRONKI  we  wtorek  12 maja !

Na pewno  jeszcze  nie  bardzo  wiecie , kim  chcielibyście  być  gdy  dorośniecie??? Ale marzyć  można , a ktoś  powiedział, że ponoć  marzenia  się  spełniają. Wczoraj  rozpoczęliśmy  cykl  zajęć o  zawodach i o  kilka z nich usłyszeliście.

Dziś porozmawiamy o zawodzie  lekarza. Jest to bardzo  ciekawa, trudna i  odpowiedzialna praca  bo  ratująca życie. Zwłaszcza  teraz kiedy wokół nas  szaleje nieznany  wirus , dużo  się  mówi o ofiarnej  pracy  lekarzy. Lekarzowi  w pracy  pomaga  pielęgniarka. O  jej pracy już wiemy, przypomnijcie  sobie gościa w naszym przedszkolu- była  to  babcia  naszej  Kingi  – właśnie  pielęgniarka i opowiadała  o  swojej  pracy .

1) Rozmowa z dzieckiem   na  temat : Kiedy  należy  pójść  do  lekarza?  – przypomnienie przebiegu  ostatniej  wizyty  u  lekarza;  jakie miało  dolegliwości; nazywanie czynności jakie  lekarz  wykonuje  w czasie  wizyty .Wzbogacenie wiadomości  i słownictwa dziecka o pojęcia: przychodnia , pacjent, gabinet, poczekalnia ,rejestracja, recepta, apteka,  lekarstwa, antybiotyk , stetoskop itp.   Pytania do dzieci:                 

 • Na co  można zachorować?( dzieci wymieniają)
 • Gdzie idziemy  gdy  jesteśmy  chorzy?( do przychodni , do lekarza)
 • Co należy  najpierw  zrobić ,aby dostać  się  do  gabinetu lekarskiego?( zarejestrować  się , wziąć numerek)
 • Czy od razu  wchodzimy  do  lekarza? (musimy  czekać  w poczekalni na przyjęcie  przez lekarza)
 • Jak należy  zachować się  w poczekalni?( cicho, aby  nie  przeszkadzać  innym  pacjentom  oraz  lekarzowi i pielęgniarce  w pracy)
 • Czy dzieci  mogą  same  iść do  lekarza ? dlaczego?
 • Przypomnij jakie czynności wykonywał lekarz w czasie  twojej  (odwołanie się do obserwacji i  przeżyć dziecka)
 • Na czym wypisał  lekarstwa?( recepta)
 • Gdzie należy iść z  receptą?(apteka)
 • Czy dzieci  same  mogą  brać lekarstwa?

2) Zabawa  ruchowa „Zdrowy-  chory” – przy  dowolnej  muzyce  mechanicznej   lub  może  być gra  rodzica na tamburynie  lub innym  instrumencie,  dziecko  biega  lub  podskakuje  z „ nogi  na nogę”  zachowuje się jak „ zdrowe” jest  wyprostowane i  uśmiechnięte. Gdy  muzyka  milknie ! dziecko  udaje „chore”  -chodzi  przygarbione , kaszle,  ma smutną  minę. Zabawę  można powtórzyć i  zamienić  się rolami.

3) Słuchanie piosenki „ Przegoń  wirusa”-   w  wykonaniu  „Śpiewające Brzdące”- zachęcamy  do  nauczenia  się tej   piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

4) Co  znajduje się  w gabinecie  lekarskim?-  nazywanie przedmiotów,  rozwiązywanie  zagadek

„Gdy  chcesz  zmierzyć  gorączkę, to  go  wkładasz  pod rączkę. (termometr)”

„Kto nie  słucha i wariuje ,ten  go  potem potrzebuje” (plaster)

„ Co  lekarz  wezmie  w ręce, by słyszeć jak  bije  twoje  serce?”                ( stetoskop,  słuchawki lekarskie)

„ Jak  lekarz  gardło  bada, to  czym  sobie pomaga” (szpatułka, patyczek)

„Gdy skaleczysz się  na  dworze,  co  na  ranę  ci  pomoże?”  (bandaż,  plaster)

5) Zabawy  z chusteczkami :

„ Kiedy  kaszlesz,  kichasz  w  głos, w  co należy  wsadzić  nos!?” (chusteczka)

 1. a) ćwiczenia oddechowe- dzieci trzymają przed sobą chusteczkę  w dwóch  palcach i  dmuchają  na  nią
 2. b) dzieci chodzą po pokoju  z  chusteczką  na głowie
 3. c) przeskakiwanie przez chusteczkę  do  przodu  i  do  tyłu oraz  na  boki

6) Zabawa  tematyczna „ W  lekarza”– z  wykorzystaniem  zestawu Mały Lekarz  lub  innych  akcesorii   dostępnych  w  domu. Myślę, że  musicie przebadać swoje  lalki i  misiów.

Oglądanie   filmiku  „Kotociaki”- bajki  dla dzieci  „ Lekarze”  ok.6min.

https://youtu.be/2TO8x_5WVws

Dobrej  zabawy w domu  BIEDRONKI ,bo dziś  pogoda kiepska. Pozdrawiamy rodziców.


Prace Emilki w ogrodzie


Prace plastyczne o  łące – Emilka


Drogie Biedroneczki –witamy Was w poniedziałek 11 maja.

W tym tygodniu dowiecie się  jakie przeróżne zawody wykonują dorosłe osoby i czym zajmują się  wykonując swój zawód.

Wy też  kiedyś będziecie pracować, ale najpierw musicie dorosnąć.                        A może już teraz marzycie  o tym co będziecie robić w przyszłości?

Dzisiaj : Kim zostanę,  kiedy dorosnę ?

Oto  jakie mamy zawody – na podstawie wierszy i  filmów.

„Zawody’’ –słuchanie wierszy Zbigniewa Dmitrocy.

Aktor                                                                                                                                                             Aktor w życiu i na scenie
Gra bez przerwy przedstawienie ,                                                                                                 Po oklaskach lubi sobie                                                                                                                    Pożartować w garderobie.

Elektryk                                                                                                                                                      Kiedy światło w domu znika                                                                                                            Trzeba wezwać elektryka,                                                                                                                Bo ten pan się na tym zna                                                                                                                  I prąd znajdzie się raz dwa !.

Lekarka                                                                                                                                                             Gdy ktoś stuknie się ,skaleczy,                                                                                                         Pani doktor go wyleczy ,                                                                                                                    Bo ta  pani zna sposoby   
I lekarstwa na choroby.

Piekarz                                                                                                                                                  Piekarz w nocy nie śpi wcale,                                                                                                          Piecze bułki i rogale,                                                                                                                              A najwięcej piecze chleba,                                                                                                                Bo najwięcej go potrzeba.

Weterynarz                                                                                                                                             Gdy koń kaszle lub kuleje,                                                                                                                 Kiedy chory pies nic nie je,                                                                                                                Weterynarz nawet w nocy                                                                                                              Nie odmówi im pomocy.

Jakie znamy zawody?- rozmowa na podstawie wierszy . Dzieci starają się powtórzyć  jak najwięcej nazw zawodów ,które pojawiły się w wierszykach.

Zapraszamy na  krótkie filmy ,które podpowiedzą wam  kim można zostać w przyszłości.

www.youtube.com/watch?v=8IBDwKa6pQI

Porozmawiajmy o tym  jakie zawody wymienione były w filmach.

 A teraz zapraszamy do  rytmiczno –ruchowej zabawy przy piosence .

Najpierw możecie posłuchać piosenkę, a potem  puszczamy ją od początku i bawimy się przy niej:  rytmicznie maszerujemy, potem  rytmicznie tupiemy..klaszczemy… uderzamy o stół  lub kolana… potem te same uderzenia na przemian raz jedną raz drugą ręką… możemy też zabawić się „w łapki’’ z rodzicami …. Itp.

www.youtube.com/watch?v=64xIMSSTQtI

 Dziękujemy za uwagę  i do zobaczenia  jutro.


Witajcie  BIEDRONKI  w piątek , 8 maja!

Dziś  proponujemy  Quiz” – zebranie i  uporządkowanie  wiadomości o łące. Proszę  rodziców  o wyjaśnienie dzieciom  co to jest  Quiz”  i na czym  polega. Proszę  również  przygotować  jakąś  nagrodę dla dziecka- może to być  np. :  spacer;   wyjście na rower; jakaś gra  na komputerze  lub  coś  słodkiego – którą  dziecko  otrzyma na koniec.

Quiz= konkurs, rodzaj  zabawy,  rozrywki  intelektualnej  dla  kilku  osób,  polegający  na zadawaniu  pytań przez  jedną  osobę,  pozostałym.

1) Spróbuj  odpowiedzieć  na pytania! Za  każdą  dobrą  odpowiedz dostaniesz   punkt ! (może  to  być:  klocek ; zakrętka;  patyczek; kredka lub  kreska  pionowa  na kartce)

 • Jaką mamy teraz  porę  roku?
 • Co to jest  łąka?
 • Co można robić  na łące?
 • Wymień jakie  owady mieszkają  na łące?
 • Jakie inne  zwierzęta  można  spotkać  na łące?
 • Co się  stało wiosną  z gąsienicą?

 Policz teraz  swoje punkty! No  brawo !!! zdobyłeś  wszystkie  możliwe punkty i  zasłużyłeś  na   nagrodę! I na  piosenkę!

https://youtu.be/xjUpVH_19xE

2) Po pracy umysłowej  czas na ruch– zabawy  ruchowe  z poduszkami     ( na podłodze  porozkładać  każdą  ilość  poduszek – podaję link,  ale można zabawę  modyfikować i  dostosować  do własnych możliwości)

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI

3) Rodzinna praca plastyczna  „ Na wiosennej łące”- w teczce  z Kartami  Pracy,  którą państwo odebrali  z przedszkola  znajduje się  „Rodzinna  karta pracy- wiosna”  można ją  wykorzystać do wykonania tej pracy , podobnie  jak była  zrobiona praca o  jesieni i  o  zimie.  Można  zastosować różne  materiały i  techniki no i zabawa   może  potrwać  nawet  przez  kilka dni. To  oczywiście  tylko propozycja.

BIEDRONKOM i   Rodzicom  życzymy  dobrego weekendu.


Zadania Milki


Zajęcie o łące – Kinga


Dzień dobry Biedronki. Witamy Was w czwartek 7 maja.

Zapraszamy  na krótkie zajęcie z matematyki pt. Liczymy kropki  biedronkom.

Liczenie to ważna  umiejętność  której musicie się nauczyć dlatego w każdej wolnej chwili  liczcie z rodzicami co się da np.  Ile nóg ma  krzesło, ile macie  książeczek,  przytulanek, ile butów stoi w przedpokoju, można liczyć ławki w parku, samochody na parkingu i schody  po których właśnie idziecie , ile drzwi jest w mieszkaniu i ile klamek , itd.

Do dzisiejszych matematycznych   zabaw potrzebne  nam będą : kostka do gry, jedna kartka oraz kredki w kolorze czerwonym i czarnym.

Zabawa nr. 1

Jeżeli nie potraficie sami –  prosimy  mamusię ,żeby narysowała nam 3  duże biedronki . Waszym zadaniem jest pokolorować skrzydła biedronkom /zwracamy uwagę na to by trzymać prawidłowo kredkę/.Następnie na skrzydełkach będziemy rysować kropki.  A  ile…? ,słuchamy uważnie :

  –  biedronka w środku / czyli która z kolei?/  musi mieć tyle kropek ile macie lat,

  –  biedronka z lewej strony / pierwsza/  – o jedną kropkę mniej,

  –  biedronka z prawej strony  / trzecia/  – o jedną kropkę więcej niż środkowa.

Teraz odpowiadamy na pytania:

  –  która biedronka ma najwięcej kropek  ?– nie pokazujemy palcem tylko odpowiadamy/ odpowiedź : trzecia lub z prawej str./

  –  która biedronka ma  najmniej kropek? / odpowiedź: pierwsza lub z lewej strony/

  –  która biedronka ma tyle kropek ile masz lat  ? / druga lub w środku/.

Zabawa ruchowa : klaśnij tyle razy  ile kropek ma  pierwsza biedronka, potem tyle razy ile druga i trzecia. A teraz podskocz tyle razy  ile kropek mają biedronki na koniec znów podskoki ale najpierw na jednej potem na drugiej nodze  tyle razy ile kropek na biedronkach.

Zabawa nr 2.

Do tej zabawy potrzebna   będzie kostka do gry. Odwracamy kartkę na drugą stronę i znowu potrzebne nam będą   biedronki ,ale tym razem ma być ich 6.  , Narysowane biedronki kolorujemy na czerwono i  …uwaga ! liczymy je i…..   rzucamy kostką , następnie rysujemy tyle kropek na kolejnych biedronkach ile oczek zostanie wyrzuconych.                                                                                                                                           Czy wszystkie biedronki maja już kropki  ?  to teraz pod każdą biedronką rysujemy tyle kresek  ile biedronka ma kropek  .

I to już  koniec matematycznych zabaw , Do zobaczenia jutro .                                


Kolorowy motyl Hani

 


Ćwiczenia manualne i zajęcia o strażaku – Kinga


Witam  BIEDRONKI   i  ich  Rodziców !

Dziś  środa –  6  maj,  w dalszym  ciągu  proponujemy  temat  o  łące.

1) Czy  wiesz?   Co  można robić  na łące? –swobodne  wypowiedzi  dzieci  (zbierać  kwiatki; uprawiać  sporty; odpocząć i  słuchać odgłosów  przyrody; zrobić  piknik)

2) Czego  nie  należy  robić  na łące?– wypowiedzi (rozpalać  ognia; niszczyć  przyrody;  śmiecić; nie  wolno  łapać owadów)

3) Co  nam  daje  łąka ?

https://youtu.be/s6ABV__VAgQ     – ok. 3 min

Zdobyliście  już  dużo  wiadomości  o łące, a może w pobliżu  was też  jest   łąka? Gdy  będziecie z rodzicami na  spacerze popatrzcie  i  poproście  o zrobienie  zdjęcia  no   i  wyślijcie  do przedszkola.

4) A  teraz zagadka….

Lata  nad  łąką  piękny  jak  kwiat,

Swoim  kolorem  zachwyca

 i  zapomina w mig  cały  świat,

Że wcześniej  była  to  gąsienica.( motyl)

Tak  , tak motyl  wcześniej był….. gąsienicą. Dziś trochę  wiadomości o motylach. Są  bardzo  delikatne ,mają   piękne  wzory  i  kolory. Mają  też  swoje nazwy np. paz królowej; rusałka;  cytrynek;  bielinek  itd.

https://youtu.be/s9w_JhLGNpA           -1.30min

5) Słuchanie  wiersza „Gąsienica- tajemnica”   Dorota  Gellner

Idzie  ścieżką gąsienica- kolorowa  tajemnica.

Krótkich  nóżek  mnóstwo  ma …..jedną  robi  nam ”pa,pa!”

-Do  widzenia !  do  widzenia! Czary – mary  już  mnie  nie  ma!

Nitką  się  owinę  cała  i przez  zimę będę  spała!

Gdy  ochłodzi  się  na  dworze będę  spała jak  w  śpiworze!

Kokon się  na  wietrze chwieje, niby  nic  się  już  nie  dzieje.

Gąsienica  w środku  śpi,  zatrzasnęła  wszystkie  drzwi.

Aż  tu  nagle – patrzcie teraz, ktoś w   kokonie  drzwi  otwiera!

 Macha  do  nas  skrzydełkami,

Kto  to jest?- Powiedzcie  sami!

Udzielanie  odpowiedzi  na  pytania:

-Kto  szedł  ścieżką?

-Co  zrobiła  przed  zimą  gąsienica?

– W czym  przespała  zimę ?

–  Co  się stało  na  wiosnę?

https://youtu.be/zNeizTuJCgg          -od  gąsienicy do  motyla ok. 1,5 min

6) Improwizacja muzyczno-  ruchowa „Taniec  motyli”– Dzieci  poruszają się w  rytm muzyki  klasycznej, tańczą  z  kolorową  wstążką lub szyfonową  apaszką  lub szalikiem  według własnych pomysłów. Muzyka do wyboru  rodzica lub ta podaję link:

https://youtu.be/6khgvcy1Q4U

7) Działalność plastyczna–    „Motyl”–  technika  dowolna,  może to  być malowanie farbami, kolorowanie   konturu narysowanego przez  mamusię, lepienie z  plasteliny lub  praca przestrzenna  wg.  pomysłu dziecka z  pomocą dorosłego.  Kto chce  się  nauczyć  rysować  motyla –oto  link:   https://youtu.be/ydO2B-hQIIk

Dobrej  pogody  na spacer , trzymajcie  się  zdrowo.


Witam Biedronki we wtorek 5 maja .

Dzisiaj  ponownie będziemy rozmawiać o Łące i jej mieszkańcach – po to, by wszystkie dzieci będąc w podróży  czy na spacerze  z łatwością  rozpoznały łąkę, dostrzegły piękno przyrody, oraz wzbogaciły swoją wiedzę na temat  żyjących tam  gatunków zwierząt.

Co to jest łąka? – to   miejsce w którym rosną obok siebie liczne gatunki roślin: traw i ziół, które stanowią siedlisko różnych  gatunków  zwierząt – ptaków, drobnych ssaków, pająków, i owadów w tym motyli.

Na początek zagadka: Co to za  miejsce w kwiaty ubrane, przez  różne owady często odwiedzane? / łąka/

A oto kilka zdjęcie przedstawiających łąkę:

Proszę otworzyć  poniższy link  i pooglądać  jeszcze jak pięknie  może wyglądać łąka:

https://pl.depositphotos.com/stock-photos/%C5%82%C4%85ki.html

A teraz  przypomnimy sobie  kto zamieszkuje łąkę –zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu  „Wędrówki skrzata Borówki’’:

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

Dzisiaj  przyjrzyjmy  się bliżej  jednemu z mieszkańców łąki  ślimakowi .

https://www.youtube.com/watch?v=OwVOVVOSzsU

Pooglądaliście jak wygląda  prawdziwy ślimak, a teraz  zobaczcie jak w prosty sposób można go narysować.

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4

Nie będzie to trudne dla was. Przygotujcie sobie wszystko co  będzie  potrzebne do rysownia i zabieramy się do pracy.

Pochwalcie się swoimi pracami

Na dziś to już wszystko  i zapraszamy jutro.  Pozdrawiamy wszystkie Biedronki  i ich rodziców.


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  NA  MAJ

 – Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym  – „Łąką’’.

 -Dostrzeganie piękna przyrody.

 – Poznawanie pracy ludzi w różnych zawadach.

 – Zapoznanie z zawodem jaki wykonują rodzice.

 – Posługiwanie się zdaniami złożonymi podczas wypowiedzi  na tematy związane z zawodami wykonywanymi  przez rodziców i  innych zawodów oraz podczas omawiania treści opowiadań i wierszy.

 – Rozumienie potrzeby wykonywania podstawowych obowiązków domowych oraz pomagania najbliższym członkom rodziny / wdrażanie  do obowiązków domowych np. sprzątanie zabawek, składanie ubrań, pomoc  w nakrywaniu do stołu i inne…/. Rozwijanie poczucia obowiązku  pomagania rodzicom.

 – Kształtowanie umiejętności podawania imion najbliższych członków rodziny oraz określania stopnia pokrewieństwa [ mój dziadek ma na imię…, moja mama ma na imię.., mój brat ma  na imię … itd.

 – Nabywanie  umiejętności  dostrzegania  potrzeby odpoczynku rodziców.

 – Doskonalenie umiejętności opowiadania o swojej rodzinie ze zwróceniem uwagi na zainteresowania, wspólne sposoby spędzania  czasu.

 – Nabywanie  przyzwyczajenia do stosowania zwrotów  grzecznościowych w codziennych sytuacjach : dziękuję ,przepraszam, proszę.

 – Nauka piosenki dla mamy.

 – Nauka wiersza na Dzień Mamy.

— Wykonanie upominku dla mamy.

 – Rozwiązywanie zagadek słownych.

 – Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętności matematyczne : gry z regułami; poznanie wartości nabywczej pieniądza – manipulowanie monetami i banknotami; doskonalenie umiejętności liczenia.

 – Rozwijanie   sprawności manualnej : wycinanie, lepienie , rysowanie,  nawlekanie itp.

 – Kształcenie umiejętności muzycznych poprzez uczestnictwo w proponowanych zabawach  muzycznych i ruchowych przy muzyce.

 – Rozwijanie  sprawności fizycznej poprzez proponowane zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.


Witamy  Was  BIEDRONKI   !!!

  Mamy  nadzieję , że  po  długim  weekendzie  czekacie  już  na  nasze  zajęcia  w  domowym  przedszkolu. Rozpoczął  się  nowy  miesiąc- dziś   4  dzień  maja.

W  tym  tygodniu  proponujemy temat: Łąka i  jej mieszkańcy”. 

Cele:

– budzenie  zainteresowań przyrodą,
– rozpoznawanie  i  nazywanie niektórych owadów i  zwierząt  żyjących  na  łące,
– wspomaganie  rozwoju  mowy.

1) Wprowadzenie  do  tematu zagadką;

Zielony  dywan,  a  na  nim kwiatów  tyle,

Piją  z nich  nektar  pszczoły, osy  i motyle.( łąka)

2) Co to jest  łąka?- swobodne wypowiedzi  dzieci

3) Słuchanie piosenki „Bal  na  łące”-

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo

4) Rysujemy  łąkę–  na połowie   kartki  różnymi odcieniami  zielonej  kredki kreślimy gęsto  pionowe  linie  lub inaczej  według  własnego  pomysłu (mile widziana pomoc rodzica, aby  trwało to   krótko).

Jestem MAJ –wielki Czarodziej !
majową  różdżką czaruję  co dzień.
Dziś  wszystkim  łąkę  wyczarowałem
i  jej  mieszkańców  poodwiedzałem.
Mieszkają tu różne zwierzęta,
lecz ich  wszystkich  nie  pamiętam.
więc   dlatego  moi  mili ,
was  o pomoc   proszę  w  tej  chwili.

5) Pomagamy  Czarodziejowi nazwać owady  i  zwierzęta- rozwiązując  zagadki !!! Odgadnięte rysujemy  na łące.(można też  wyciąć  lub nakleić)

– Co  to  za  panie ,mają  pasiaste  ubranie? Od  nich  słodki  miodek  na pewno  dostaniesz.(pszczoły)

Znacie  takiego konika, wspaniały  muzykant, który  zawsze  w trawie cyka?(konik polny)

-Chodzi  po  świecie z  domkiem  na  grzbiecie.(ślimak)

-Łatwo  zauważysz  między  listeczkami  jej  czerwony  płaszczyk  z czarnymi   kropkami. (biedronka)

-Skaczą  po  łące ,pływają  w  wodzie, żyją  z  bocianem w  ciągłej  niezgodzie.(żaby)

Skrzydełka  mam  jak  płatki, choć  sam  nie  jestem  kwiatem i  nad kwiatami  wesoło   fruwam  latem.(motyl)

6) Zabawa   ruchowo-artykulacyjna: naśladowanie  sposobu  poruszania  się  i  głosu  zwierząt,  które  dziecko  zobaczy  na obrazkach-  rodzic wskazuje  lub mówi  gdy  nie ma  obrazka :bocian,  żabka, pszczoła,  cykada, komar – zabawę  prowadzimy na zmianę.

Dobrego  dnia .Trzymajcie się zdrowo.


Witamy Was Biedroneczki w czwartek 30 kwietnia

Temat dzisiejszego spotkania : Gorące niebezpieczeństwo- wdrażanie dzieci  do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko musi wiedzieć ,że nie wolno mu się zbliżać do gorących przedmiotów / żelazka, piekarnika,  czajnika i garnka … / i jakich przedmiotów nie  może samo używać,   oraz rozumieć powinno niebezpieczeństwa  wynikające z zabawy zapałkami.

A teraz  zapraszamy do zabawy „Można- nie można’’. Potrzebne nam będą  przedmioty które posiadamy w domu : piekarnik,  żelazko, garnek na piecyku , czajnik , nóż , kontakt, lekarstwa, kredki,  klocki, grzebień łyżka, i inne wg. pomysłu  rodzica z których dziecko może lub nie może korzystać  / będziemy musieli zrobić sobie   spacer po mieszkaniu ,ponieważ nie wszystkie przedmioty można zgromadzić w jednym miejscu/  .Rozmawiamy ,które są niebezpieczne i dziecko nie może używać i dlaczego?   

Posłuchajcie  wiersza pt. „ Nieostrożny Jaś „- M.Franciszkiewicz 


W pokoiku na stoliku
Znalazł Jasio zapałeczkę.
„Wow” – pomyślał – „ale fajna,
Nią pobawię się chwileczkę.”

Pudełeczko z zapałkami
Zabrał Jasio na dywanik,
Gdzie leżało pełno kartek.
Wcześniej Jaś rysował na nich.

Widział, jak to robi mama,
Wziął więc małe pudełeczko
I o jego brzeg niewielki
Potarł małą zapałeczką.

Nagle ogień się pojawił
„O, jak ładnie on się pali”
Zapałeczkę szybko strawił
Krzyczy Jasiu – „Ała, boli!”

Już od teraz Jaś pamięta
Zapałkami się nie bawić.
Więcej po nie już nie sięga,
Nie chce bólu sobie sprawić. 

Po wysłuchaniu wiersza  przeprowadzamy rozmowę  na temat jego treści – uświadamiając dzieciom  niebezpieczeństwo  wynikające  z zabawy zapałkami.    

  A teraz czas na ruch.   Zabawimy się przy piosence. Podczas zwrotek maszerujemy : plecy proste ,kolana  unosimy nieco wyżej, ręce na boki i maszerujemy trochę do przodu trochę do tyłu . Na przerwę pomiędzy zwrotkami stoimy w miejscu i  rytmicznie uginamy nogi w kolanach. Podczas drugiej zwrotki  idziemy w prawą stronę / w bok/  dostawiając krok potem to samo w lewą stronę.  Przy kolejnej zwrotce  znowu marsz.

Gotowi…./ poniżej link do piosenki/

  www.youtube.com/watch?v=CFCiOhLpZfQ

I jeszcze  jedna propozycja na dziś   Zabawa z zapałkami   –ostrzegamy  !!!   że   te zabawy mogą odbywać się tylko w obecności rodziców !!!!     

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/zabawa-zapakowa-logiczne-ukadanie-wzorow/

Udanej zabawy, pozdrawiamy serdecznie.

Pani Ania i Pani Irka 🙂


Dzień   dobry  BIEDRONKI !

Dziś  środa  29 kwiecień  i  temat: „Jak  Wojtek  został  strażakiem” opowiadanie    Cz. Janczarskiego. Rozmowa    na  temat  treści; nauka rysowania  wozu  strażackiego,  piosenka  oraz  zabawa  ruchowa.

Chłopcy  na pewno  powyciągali ze skrzyni już  swoje  samochody  strażackie, bawią  się nimi w „ gaszenie pożaru”   i  budują  z  różnych klocków  dla  nich garaże  i  drogi – jeżeli   jeszcze  nie  to  zachęcam  do   zorganizowania sobie  takich  zabaw. Myślę , że i dziewczynki chętnie  pobawią się może z bratem. Jeżeli  nie mają  auta  strażackiego,  dziś nauczymy  się go narysować.

1) Uważne  wysłuchanie   opowiadania pt. „Jak  Wojtek  został strażakiem”–  opowiadanie  trwa  ok.  10min.    oto  link:

https://youtu.be/ekdjdzPZ_hg

2) Rozmowa  na temat  treści opowiadania- przykładowe  pytania:

– Jak  nazywa  się  chłopiec  z  opowiadania?

– Kim  chciał  zostać ? O  czym marzył?

– Co  się  wydarzyło  pewnego  dnia?

– Co  zrobił  Wojtek, kiedy w płonącym  domu  usłyszał  płacz  dziecka?

– Kim  stał się  Wojtek?

3) Zabawa  ruchowa „Gasimy  pożar „(powtarzamy  zabawę –opis w zajęciu z  poniedziałku)  lub  zabawę  „ Dym „ (opis z wtorku)

4)  Uczymy się  jak  narysować  wóz strażacki?–  potrzebne  będą kartki , ołówek ,kredki. Pierwsza  wersja bardzo  prosta –według  Lulusia

https://youtu.be/ZhCtW-TNDUM

Kto  chciałby  spróbować  trudniejszej  wersji  rysowania  wozu  strażackiego  proponuję  ten  link :

https://youtu.be/tfX-jcGUx9E

Można też   wyciąć  Straż  Pożarną-  potrzebne  będą  kawałki  kolorowego  ksero,  nożyczki,  klej,  czarny  pisak i  pomoc  Rodzica  (rodzic  może  wycinać, a dziecko  nakleja  elementy i  dorysowuje jak  pokazano  na  filmiku).

https://youtu.be/sK3Nj1EP_KU

5) Na  zakończenie piosenka  HIT „Straż Pożarna”… Kiedy będę duży  zostanę  strażakiem –proponujemy  nauczyć  się tej  piosenki.

https://youtu.be/fVKEhOTTS5w

Na  dziś  tyle. Pozdrawiamy i do jutra.


Dzień dobry Biedronki .Witamy  we wtorek  28 kwietnia.

Dzisiaj  dalszy ciąg tematu o strażakach – Strażacy w akcji.

Musimy Uświadomić dzieciom przyczyny i skutki pożaru by zapadło im to na zawsze w pamięci  oraz  nauczyć je nie tylko  numeru alarmowego ale i sposobu zgłaszania wydarzenia.  Jest to sposobność by utrwalić z dzieckiem znajomość  adresu zamieszkania / miasto ,ulica, nr. domu/. Już od najmłodszych lat kształtujmy u dzieci nawyki bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Na początek film o pracy strażaków, a zaraz po nim  przeprowadzamy krótką rozmowę   na temat jego treści,

https://www.youtube.com/watch?v=4hZkLAIdvn4

Wczoraj  dzieci uczyły się i zapamiętywały numer alarmowy do straży pożarnej .Dzisiaj przypomnimy ten numer  , utrwalimy  i nauczymy się  jak wzywać pomoc i prawidłowo powiadamiać  o wydarzeniu oraz  jak zachować się w niektórych sytuacjach.

https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw

https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws

https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws

www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws

A teraz czas na  krótką zabawę:

Zabawa „Dym’’–  dzieci poruszają się swobodnie przy dowolnej muzyce /tańczą, podskakują ,spacerują/, na hasło „Dym’’  -czołgają się w stronę wyjścia./ i tak kilkakrotnie w czasie trwania utworu muzycznego /

Zabawa „Powódź, pożar’’ –podobnie jak w pierwszej zabawie swobodnie poruszamy się przy muzyce ,na  hasło „powódź ‘’ dzieci szybko siadają na krześle lub kanapie , na hasło „pożar’’ wyposłuchajcie chodzą szybko z pomieszczenia w którym się znajdują /powtórzyć kilka razy w czasie trwania muzyki/

Na zakończenie posłuchajcie dźwięku  alarmu pożarowego  i  sygnałów  wozów strażackich spieszących się  na pomoc.

https://www.youtube.com/watch?v=6JUJWpP8m9Y

www.youtube.com/watch?v=6g8BrBXCNTQ

W wolnej chwili  zabawcie się  z rodzicami w zabawę  „Zgłaszam wydarzenie” w której  będziecie  się uczyć   jak  zadzwonić i co powiedzieć   gdy coś złego wydarzy się w domu

    Uczcie się pilnie Biedroneczki i  do zobaczenia jutro .


Praca Kubusia

 


Witajcie  BIEDRONKI   te  małe i  te  duże!!!

Dziś poniedziałek   w tym  tygodniu  przygotowaliśmy  temat:   „Poznajemy  zawód  strażaka”.  Zapoznanie    dzieci  z zawodem    i  pracą   strażaka ;  ukazanie   przydatności   wykonywania tego  zawodu; budzenie  szacunku   dla  pracy      strażaków. Z tej   tematyki   zajęć najbardziej  ucieszą  się  chyba  chłopcy ???

1) Odgadywanie  zagadek  jako  wprowadzenie w temat  zajęcia:

„Jedzie gasić pożar,  na głośnym  sygnale.  Płomieni  i ognia  nie boi  się  wcale.” (strażak)

„Nie  jest  to smok, bo  nie  ma  pyska, a dymi  i  ogniem  ciska. W lesie  pożre  krzaki  i  drzewa, popiół  potem  wiatr  rozwiewa” (pożar)

2) Uważne wysłuchanie  wiersza „Pożar”– W. Broniewski

Gwałtu,  rety! Dom  się  pali!
 Już strażacy  przyjechali.
Prędko  wleżli  po drabinie
 i stanęli  przy  kominie
 Polewają  sikawkami ogień,
który  jest  pod  nam
 Dym  i  ogień  bucha  z  dachu,
ale strażak  nie  zna  strachu.
Choć  gorąco  mu  okropnie ,
wszedł  do  góry już  jest  w oknie
i  ratuje dzieci  z  ognia ,
tak  strażacy  robią  co  dnia.

3)  Omówienie treści  wiersza:

–  Co się  paliło?
–  Co robili  strażacy?
–  Kogo  uratowali  strażacy?
–  Czy strażacy  są  odważni? Dlaczego?
–  Czy  każdy  może  zostać  strażakiem?

4) Oglądanie   przez  dzieci  ilustracji  przedstawiających  pracę strażaka. Dzieci opowiadają  co  widzą  na obrazku. Mogą  to  być  ilustracje  w książkach  lub  Proszę  Rodziców o znalezienie  ilustracji     w internecie  i pokazanie  dzieciom,  jeżeli  to  możliwe .Nie podałam konkretnych , bo  jest  tego dużo.

-strażacy  gaszą  pożar domu

–  strażacy  ratują  ludzi  z wypadku

–  zdejmują kota  z drzewa

–  ratują  ludzi  z powodzi

–  usuwają z jezdni  powalone  drzewa.

Oglądanie krótkiego   filmiku „Strażacy  bohaterzy”  

https://youtu.be/jXF3Wba–Uo

5) Zabawa ruchowa  Gasimy  pożar”- na  podłodze  leżą  skakanki lub  paski  itp. Dzieci  naśladują  jazdę  wozem  strażackim oraz udają odgłosy syreny  strażackiej. Na  hasło POŻAR –podnoszą  skakankę,  sznur,  lub  pasek i  naśladują  gaszenie  pożaru.  Zabawę  powtórzyć  3x

6) Na jaki numer  dzwonimy , aby  wezwać  Straż  Pożarną?  Co  trzeba powiedzieć, dzwoniąc do  straży , aby  zgłosić  zdarzenie ?- rozmowa  w   oparciu o   Piosenkę   „ Pali  się !”

https://youtu.be/DEscYD5fCGM

7) Praca plastyczna- rysowanie  obrazka do  treści wiersza  „Pożar” .

Dobrego dnia  i  do  jutra.


Prace Jutynki


Zabawy i eksperymenty – Kinga


Dzień dobry  Biedronki ,witamy w piątek  24  kwietnia

Dzisiaj poćwiczymy naszą  rękę  by w przyszłości  nie było problemu z pisaniem literek. Żeby pisać literki  i cyferki musimy się najpierw do tego przygotować.      Co to znaczy? – musicie  mieć   silne i sprawne dłonie i bystre oczy ,dlatego trzeba  dużo czasu poświęcić na  wycinanie, rysowanie, kolorowanie, lepienie np. z plasteliny, rysowanie po śladzie i rysowanie  znaków podobnych do liter / np .kresek, kółek, lasek, zawijasów /.

Dlatego dzisiaj będą Ćwiczenia grafomotoryczne

 Zanim przystąpimy do pracy proponuję  zabawy taneczne . Zapraszam do częstego wracania  do zabaw szczególnie tej pierwszej pt.” Czekolada’’ by po powrocie do przedszkola  wszystkie dzieci mogły zabawić się razem.

www.youtube.com/watch?v=gO2gp87cjZA

A teraz potrzebna  nam będzie  kartka i ołówek.

Wiele razy będziemy  recytować rytmicznie wierszyk – wyliczankę:

Deszczyk pada kap, kap,kap                                                                                                              Jeśli  lubisz to go złap.

Najpierw rodzic  mówi początek a dzieci kończą  wers  /2-3 razy/.

Następnie klaszczemy recytując  wierszyk / jedno klaśniecie na jedno słowo / – powtórzyć 2-3 razy.

Przechodzimy teraz do ćwiczeń graficznych:  wygonie siadamy , mama sprawdza czy  prawidłowo trzymamy ołówek i …….. recytując  wierszyk, rytmicznie rysujemy kreski  pionowe  dłuższe i krótsze.                                                    Na każde słowo jedna kreska  : deszczyk – długa, pada –długa,  kap ,kap, kap  – trzy krótkie , jeśli –długa, lubisz- długa , to go złap – trzy krótkie.

Powtarzając  rytmicznie wierszyk ,rytmicznie  staramy się rysować – tak by cała kartka była w „deszczu’’.

Jeżeli kogoś w trakcie rysowania zaboli ręka ,  robimy krótką przerwę – pokręcimy dłońmi, pomachamy, poruszamy palcami , poruszamy rączkami jak ptaszki skrzydełkami itp.

ZABIERAMY SIĘ DO PRACY!!!

Jeśli  macie ochotę  do dalszej pracy to proponujemy drugą  zabawę  w rysowanie – to bardzo dobre ćwiczenie na koordynację wzrokowo- ruchową .

Polega ona na tym ,że na czystej kartce  układamy  zakrętki albo małe klocki lub inne drobne rzeczy i obrysowujemy je np.:

 1. Kładziemy kartkę w poprzek i układamy na niej  dwa lub trzy rzędy  drobnych rzeczy  w pewnej odległości od siebie. Następnie  mazakiem  bądź  kredką rysujemy fale omijając  te rzeczy raz   na dole raz na górze – należy powtórzyć kilka razy.
 2. Na kartce rozłożyć w różnych miejscach te drobne  rzeczy  i każdą z nich obrysować pętelką / kółko/ ,  do kółek dorysowujemy płatki i kwiatki gotowe.
 3. Ułożyć tak drobiazgi  ,żeby po połączeniu ich wyszedł nam zygzak  / kreska do góry i na dół/itd.
 4. Układamy drobiazgi w różnych miejscach i rysujemy plątaninę jak chcemy  pomiędzy   położonymi  rzeczami, /wędrujemy pisakiem  pomiędzy  i wokół/
 5. Kartkę układamy pionowo. Drobiazgi układamy lewej stronie jeden pod drugim, po prawej stronie kartki robimy to samo   w takiej samej ilości . Następnie  rysujemy kreski poziome  łącząc  te rzeczy ze sobą,

Na zakończenie proponujemy powrót do zabaw przy muzyce  które były na początku.

 Do zobaczenia.Pozdrawiamy.


Witajcie   BIEDRONKI

Dziś kolejne  zajęcia w  domowym   przedszkolu,  proponujemy  temat: „A  po  nocy przychodzi  dzień”- Orientacja  w czasie  ,dostrzeganie stałego   następstwa  dnia i  nocy;  nazywanie  czynności, które  wykonuje  dziecko w  określonych  porach dnia;  nazywanie  posiłków  spożywanych  w ciągu  dnia; posługiwanie  się pojęciami: rano,  południe,  popołudnie, wieczór, noc. A  więc : zagadki,  kalambury, piosenka  i praca  plastyczna. Dobrej  zabawyJ

1) Wprowadzenie  do  tematu  zajęcia- rozwiązanie  zagadki  słownej:

 –  „Żółte i  gorące  na błękitnym  niebie. Ogrzewa  Ziemię , zwierzęta  i ciebie.”(   słońce )

-„Kiedy  po  niebie wędruje  nocą,  dookoła  niego gwiazdy  migocą. Raz  jest  jak  rogalik, raz  okrągły  jak  talerz” ( księżyc )

2) Pokazanie/ narysowanie dziecku  symbolu  dnia- słońce i  nocy –księżyc.

3) Rozmowa na temat :- czynności ,które  wykonuje  zwykle  dziecko  w  określonych  porach  dnia. Tak  kierujemy  rozmową , aby pojawiły   się  nazwy  czynności ; nazwy  pór  dnia i  posiłków (np. budzimy się; jemy śniadanie; idziemy  do  przedszkola !??; mamy  zajęcia , które  proponują  panie  z przedszkola; bawimy się  gramy; spacer; śpimy; odpoczywamy)      – posługiwanie  się  pojęciami  określającymi  pory  dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór,  noc.  Proponuję  wysłuchać  piosenki   link: 

 https://youtu.be/gx7QwibcDwY

Przykłady  pytań  do dziecka….

-Co  robisz  rano po  wstaniu z łóżka?

-Jak nazywa się posiłek ,który zjadamy  rano?

– Co się  dzieje  po śniadaniu? Co robisz?  Itd. Podobne  pytania budujemy  dotyczące  obiadu,  popołudnia , wieczoru……   Dzieci  odpowiadają , oczywiście   uzupełniamy  ich wiadomości.

4) Zabawa  ruchowa „Dzień- noc”  –na hasło  rodzica  DZIEŃ- dziecko  podskakuje  z nogi  na  nogę  po całym  pokoju/ mieszkaniu,  na  hasło NOC– zatrzymuje się  i w tym  miejscu  kładzie do snu. Powtórzyć  3-4x

5)Kalambury; „Co  możemy  robić  w dzień, a co  w  nocy?”-zaprezentowanie  ruchem  i  mimiką  czynności   wykonywanych  w dzień i w nocy-  zabawę  rozpoczyna  rodzic!  Potem dalej dziecko i tak na zmianę (np. mycie zębów, włosów, picie kawy, mleka, praca na komputerze, mycie  okien, odkurzanie, makijaż J  czytanie, przytulanie się , ubieranie, przygotowanie do snu;  budowanie z klocków, układanie puzzli ) itp….

6)  Zabawy z rytmem– rysowanie prostego  rytmu „Dzień- noc”  , zaczyna  rodzic  rysuje; słońce;  księżyc (półkole); słońce; księżyc-   dalej  rysuje dziecko  kontynuując rytm słońce; księżyc; słońce ; księżyc……i  mówi :dzień, noc, dzień, noc, dzień ,noc……itd.

 Na  koniec   lub  na  popołudnie  proponuję :

7) Praca  plastyczna „ Moja  ulubiona pora dnia”– może  być  rysowanie,  malowanie  farbami  lub  wycinanie – technika  dowolna wg.  możliwości i chęci.

 POZDRAWIAMY. DOBREGO  DNIA


Zabawy Jasia z bańkami


Witamy , witamy i do zabawy zapraszamy

Dziś : Dobrze wszystkim znane bańki mydlane .

Oj ! będzie trochę mokro!!     

Puszczanie baniek mydlanych jest popularne na całym świecie oraz uwielbiane  zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Jest to świetna zabawa  dla całej rodziny .Można je puszczą w domu i na świeżym powietrzu.

Zabawa z bańkami uczy dzieci cierpliwości ,ćwiczy koncentrację,  rozwija kreatywność,, jest ćw. oddechowym  no i oczywiście dostarcza dużo radości  .

Robienie baniek jest  proste , koszt  zabawy  bardzo mały.  Wystarczy zmieszać wodę z płynem do naczyń / który dobrze się pieni/  i gliceryną / niekoniecznie  ponieważ ona  nadaje bańkom kolorów/., można też wymieszać wodę z szamponem. No i oczywiście rurka ,lejek lub inne narzędzie do tworzenia baniek’

Zapraszamy do  puszczania  baniek !

Dzieci wraz z rodzicami  wykonują płyn i starają się wydmuchiwać  bańki. 

A teraz  bańki  nieco inaczej :  Bańka w bańce

https://www.youtube.com/watch?v=ZSCuWiounSs

 Trudne to było zadanie . Czy komuś się udało?

Kto ma swoje podwórko albo ogródek ,  to gdy tylko będzie cieplej może spróbować wraz z rodzicami  zrobić duuużżżeee   bańki – popatrzcie proszę   na filmiki z których dowiemy się jak to zrobić .

https://www.youtube.com/watch?v=bZz1Izsykw

www.youtube.com/watch?v=RUkMcOjSM5g

www.youtube.com/watch?v=vEcqY1qUpCE 

A teraz zapraszamy do „Tańca baniek mydlanych’’  – tańczymy lekko i zwiewnie   jak bańki .

https://www.youtube.com/watch?v=zdNGZHYtlbI

Dziękujemy za uwagę . Pozdrawiamy.  Do jutra  Biedroneczki- pa,pa


Prace Kingi


Dzień  dobry  BIEDRONKI  !!!

 Proponujemy  dziś: ”Ćwiczenia  i  zabawy  ruchowe  z  balonami”. Rozwijanie  sprawności  fizycznej,  szybkości  i  zwinności,  rozwijanie  inwencji  twórczej;  dostarczenie  radości   z  uczestniczenia  w  zabawach  ruchowych

Do  przeprowadzenia  zajęcia  potrzebne  są  balony, najlepiej  dla każdego dziecka ( w przypadku  braku -może być piłka,  ale trzeba czuwać  nad  bezpieczeństwem).

1) Ćwiczenia  oddechowe „Dmuchamy  balony”- dziecko  otrzymuje balon, który  stara  się  nadmuchać ,powinien  być  średniej  wielkości (dzieci   mogą  mieć trudności, proszę  dodmuchać , jeżeli  jest  zbyt  mały lub  nadmuchać jak dziecko  ma  trudności np. młodsze  rodzeństwo)

2) „Zabawy  balonem”

-odbijanie  balonu  raz  jedną  ,raz drugą dłonią  do  góry , aby  jak  najdłużej  nie  spadł na podłogę

-odbijanie prawą dłonią do lewej (do  boku ) i  odwrotnie, lewą  do  prawej

-podrzucenie/ podbijanie  balonika  i klaśnięcie  w  dłonie-  powtórzyć 3x

-podrzucenie /podbijanie  balonika  i siad po „turecku”- złapać go- powtórzyć 3x

-podrzucenie/ podbijanie balonika i uklęknąć-  złapać  go- 3x

-odbijanie  balonu  tylko  głową

-odbijanie  balonu  tylko  kolanem

3) Dzieci kładą  się na plecach w dowolnym  miejscu  pokoju. Unoszą balon  nad  głową,  potem  za głowę- powoli,  ręce  w łokciach  są  wyprostowane i  powrót.  Ćwiczenie  wykonują  kilka razy  np.3

 i odpoczywają.

4) Dalej  leżymy  na plecach (ręce wzdłuż  ciała) , balon  między  stopami, podnosimy  nogi  z  balonem  do góry, i opuszczamy  powoli –  nogi  w  kolanach  wyprostowane. Powtórzyć 3x.

5) Dzieci  przechodzą  do  leżenia  na brzuchu. Ręce  wyciągnięte  przed  siebie,  trzymają  balon. Nie  odrywając  stóp  od  podłogi,  starają  się  unieść  jak  najwyżej  ręce  z  balonem, równocześnie  podnosząc  głowę. Powtórzyć 3x.

6) Spacerowanie/bieganie po  pokoju  tak, aby  delikatnie  „kopać „ balon.

7) Balon  między  kolanami,  podskakiwanie  w  miejscu  lub  po  pokoju  z równoczesnym , lekkim  uderzaniem dłońmi w balon (  jak gra  na  bębenku).

8) Dzieci  klęczą,  balon między  kolanami , idą po  kolanach  w  różnych  kierunkach, jednocześnie  wystukują  dłońmi  jakiś rytm  na  baloniku.

9) Dziecko  stoi  naprzeciwko rodzeństwa lub  rodzica i  w  parach odbijają   balony  między  sobą  starając  się , aby  jak  najdłużej utrzymał  się  w  powietrzu.

10) Ćwiczenie uspokajające-kładziemy się  na plecach  na  podłodze,  zamykamy  oczy- spokojnie , głęboko  oddychamy i odpoczywamy, można  załączyć   muzykę   relaksacyjną (balon , jeżeli  dotrwał  do  końca  też  musi  odpocząć- odkładamy w umówione miejsce).

Dobrego  dnia   życzymy i  pozdrawiamy


Ulubiona bajka Franklin i dzidziuś-Hania


Wspomnienia Świąt Wielkanocnych 


Prace Martynki