Oferta

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. Program rozwoju Przedszkola ukierunkowany jest na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a także na wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców.Jednym z najważniejszych wyznaczników budowania jakości naszej placówki jest celowa, systematyczna i dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami – integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem.
Dokładamy starań, żeby w przedszkolu panowała życzliwa, domowa atmosfera, a stosunki między całą społecznością przedszkolną (rodzicami, dziećmi, personelem) były oparte na wzajemnym zaufaniu i tolerancji.Tworzymy wizerunek przedszkola o charakterze rodzinnym. Nasi wychowankowie, to w wielu przypadkach pokolenia rodzin, z których najmłodsze dzieci obecnie uczęszczają do naszej placówki.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę. 
Do metod tych należą m. in. :

 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność );
 • zabawy i techniki relaksacyjne: masaż relaksacyjny, muzyka relaksacyjna;
 • elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ( ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni);
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz ( system ćwiczeń wspierający rozwój psychomotoryczny dziecka);
 • metoda opowieści ruchowej J.C. Thulin;
 • gimnastyka twórczego myślenia;
 • metoda wprowadzania w świat pisma prof. Ireny Majchrzak ;
 • metoda prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej ( dziecięca matematyka;
 • technika parateatralne:drama, pantomima,  teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zamiany ról;
 • zabawy paluszkowe;
 • metoda Batti Strauss(ekspresja muzyczno – ruchowa);
 • arteterapia ( ekspresja plastyczna jako najbardziej powszechna forma terapii przy użyciu różnorodnych technik plastycznych, metoda malowania 10 palcami.)
 • elementy metody Karola Orffa ( ćwiczenia usprawniające funkcje ruchowe);
 • gry dydaktyczne;
 • kinezjologia edukacyjna;

Zajęcia dodatkowe

Dzieci:
 • Język angielski – w ramach planu zajęć przedszkolnych, we wszystich oddziałach
 • Zajęcia uatrakcyjniające popołudniowy pobyt dziecka w przedszkolu uwzględniające wszystkie wymagane obszary z zastosowaniem różnorodnych form i metod nauczania ( zajęcia umuzykalniające, plastyczno-techniczne, sportowe, teatralne, taneczne, matematyczne itp.). Za wyłączeniem grupy Kangurki, które w tym czasie leżakują. 
 • Wycieczki edukacyjne i rekreacyjne.
 • Spotkania ze sztuką , wyjazdy do teatru, muzeum, udział w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych na trenie przedszkola
 • Filharmonia przedszkola (cykliczne spotkania)
 • Zajęcia sportowe na Hali w Orzegowie (wg harmonogramu)
 • „Artystyczne piątki” (w ramach naszej innowacji)
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących („Góra grosza”, „ Gwiazdkowa niespodzianka” itp. oraz w akcjach organizowanych na rzecz środowiska (np. „ Sprzątanie świata” )
 • Udział w konkursach, przeglądach , olimpiadach oraz innych akcjach organizowanych w przedszkolu , na szczeblu dzielnicowym oraz miejskim.

Zajęcia dodatkowe

Rodzice:
 • Wspólny udział w programie adaptacyjnym.
 • Udział w szeregu uroczystościach o charakterze rodzinnym : konkursy, biesiady, festyny , uroczystości o charakterze regionalnym, różnego typu spotkania z cyklu : „ Popołudnia z rodzicami”
 • Udział w zajęciach otwartych.
 • Fachowe doradztwo pedagogiczne i wychowawcze ( spotkania, konsultacje , zajęcia warsztatowe , możliwość korzystania z „ biblioteki dla rodziców”
 • Inne formy wspomagania rodziny organizowane w przedszkolu, we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami miejskimi.