ŻYCZENIA WAKACYJNE

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, dziękujemy również za zaangażowanie w zdalną edukację i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy wszystkim przedszkolakom bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola:)

UWAGA RODZICE !!!

Zgodnie z Regulaminem w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w Miejskim Przedszkolu nr 9 prosimy o wypisanie Załącznika nr 3 do Regulaminu i dostarczenie do Przedszkola osobiście lub drogą mailową na adres: mp.9@wesolarodzinka9.pl
Oświadczenie można pobrać na stronie internetowej lub w przedszkolu.

Przypominamy także rodzicom dzieci 6 – letnich o zwrocie karty do elektronicznego ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej do 30.06. 2020r.

Ważne!!!

Informujemy, że od 8 czerwca br.  zostały wznowione zajęcia. Potrzebę przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić u dyrektora.  Placówka  funkcjonuje w pełnym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS-u. Prosimy zapoznać się z procedurą bezpieczeństwa w warunkach pandemii Covid-19  wraz z załącznikami. Oświadczenie należy wypełnić i dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. 

Uwaga Rodzice!

Zmiana terminu zapisu na dyżur wakacyjny 2020!
Zapisy odbędą się w dniach 8.06.2020-10.06.2020 od godziny
5.30 – 17.00 .

Deklarację ( będzie dostępna od 08.06.2020r. godz. 6.00) należy pobrać ze strony przedszkola lub w formie papierowej bezpośrednio w placówce. Następnie uzupełnić i oddać w naszym przedszkolu do dnia 10.06.2020 r. g. 17:00
Zapisy dotyczą wszystkich  zainteresowanych dzieci z terenu Miasta Ruda Śląska.
O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 9 bądź wskazaniu innego przedszkola, do którego zostanie przyjęte dziecko w miesiącu sierpniu, poinformujemy Państwa telefonicznie do dnia 19.06.2020 r.

Zapisy na dyżur na miesiąc lipiec w dzielnicy Godula/Orzegów prowadzi Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynka

Wykaz dyżurów w przedszkolach znajduje się poniżej.

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice informujemy, że od 8 czerwca br. wznawiamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci.

Dyżur letni

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych zmienia się termin zapisów do dyżurujących przedszkoli.

Zapisy odbywają się w terminie od 8 czerwca do 15 czerwca 2020 roku do wyczerpania miejsc w danej placówce na podstawie Regulaminu w sprawie obliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia.

Rodzice oddają w dyżurującym przedszkolu wypełnioną deklarację dostępną w przedszkolu. Naliczenie kosztów pobytu następuje z góry i jest płatne do 25 czerwca za miesiąc lipiec a do 25 lipca za miesiąc sierpień. Nieuiszczenie opłaty w wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.