Sówki


Adresy mailowe nauczycieli:

mrasienska@wesolarodzinka9.pl

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl


Wycieczka do wioski indiańskiej


REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI

(nauczyciel-opiekun grupy przypomina i omawia z dziećmi przed każdą wycieczką)


1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu:
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;
c. zachowuję czystość w autokarze;
d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.
4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.
8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.
10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.
12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy ludzkiej.
13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.
14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.


Dnia 16.06 (środa) dzieci z gr. Słoneczka i Sówki jadą na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Karchowicach. Wycieczka jest organizowana z okazji pożegnania przedszkola.

Wyjazd po śniadaniu ok. godz. 8.45 , powrót na obiad ok. godz. 12.30.

Zapewniamy dzieciom picie i  II śniadanie.

Koszt to 45 zł= 32 zł wstęp + 13 zł autokar.

Chętnych na wyjazd prosimy o wpłatę ww kwoty do piątku 11.06.

W sytuacji losowej ( gdy dziecko nie pojedzie na wycieczkę ,a była ona opłacona)  zwracamy koszt wstępu czyli 32 zł)

Dziecko powinno mieć ubiór dostosowany do pogody- kurtkę od deszczu, czapkę od słońca oraz pełne buty.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec:

 • Poznanie liter (G,g,H,h).
 • Doskonalenie kreślenia liter po śladzie.
 • Doskonalenie czytania prostych wyrazów.
 • Kształtowanie wyróżniania głosek w nagłosie i wygłosie.
 • Kształtowanie opowiadania historyjek obrazkowych, zachowując kolejność zdarzeń.
 • Kształtowanie dodawania i odejmowania na konkretach.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania elementów.
 • Klasyfikowanie elementów według określonych zasad.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Szacowanie i dokonywanie pomiaru długości przedmiotów.
 • Klasyfikowanie według określonych zasad.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Stosowanie określenia następstwa czasu, np. dzisiaj, jutro, wczoraj, nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Rozwijanie zainteresowania pomiarem czasu.
 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi lata.
 • Zapoznanie z popularnymi miejscami letniego wypoczynku (morze, góry, jeziora).
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej, eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
 • Stosowanie różnych technik plastyczno-technicznych: rysuje, maluje, wykleja, koloruje, konstruuje.
 • Utrwalanie numerów alarmowych. Kształtowanie rozumienia, że podczas wakacji trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo.
 • Współpraca z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, panowanie nad emocjami trudnymi.

Dzień Mamy i Taty


Wiosenne drzewa


Zdjęcie grupowe


Dzień pszczół


Zabawy domino i kostkami emocji


Mały Miś i supertajny projekt


Zajęcia z panią psycholog


Na wsi


Nasze prace


Grupa Sówki wzięła udział w #challengeniebieskiemotyle2021
Akcja jest inicjatywą Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, a jej celem jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU  I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.


Spotkanie z panią ze szkoły muzycznej


Zajęcia uatrakcyjniające- malowanie bibułą i wodą


Prace dziewczynek wykonywane podczas swobodnej działalności zabawowe


Obrazkowy przepis na sałatkę owocową


Realizacja modułu „Książki dzieciństwa” – prace dzieci wykonane w domu z rodzicami


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj:

 • Poznanie liter (K, k, R, r).
 • Doskonalenie kreślenia liter po śladzie.
 • Doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.
 • Doskonalenie czytania prostych wyrazów.
 • Kształtowanie rozróżniania głosek, dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Poznanie cyfr (cyfry 9, 0).
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania elementów.
 • Rozróżnianie kierunków.
 • Klasyfikowanie elementów według określonych zasad.
 • Poznanie znaków matematycznych+, –. Ustalanie wyników dodawania i odejmowania.
 • Porównywanie kształtów przedmiotów.
 • Rozpoznawanie monet.
 • Rozumienie i stosowanie pojęciapara.
 • Dokonywanie pomiaru długości.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Zapoznanie z wiejskim krajobrazem.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych na wsi i zwierząt egzotycznych.
 • Zapoznanie z produktami, które otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt.
 • Kształtowanieprzynależności do rodziny. Budowanie szacunku wobec najbliższych.
 • Wykonywanie różnych prac plastyczno-technicznych.
 • Śpiewanie piosenek. Rozwijanie poczucia rytmu. Reagowanie ruchem na zmianę rytmu muzyki.
 • Współpraca z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, panowanie nad emocjami trudnymi.

Krajobrazy Polski


Praca plastyczna”Świat nocą”


Urodziny Julki


Prace dzieci wykonane w domu


Ekoludek Martyny


Prace Wojtka


Zadania Martyny


Prace Michała


Prace Natalii


Prace Laury


Prace Dominiki


Praca Leny


Prace Ani


Praca Dominiki  – Muzyka Vivaldiego


Zadania z książki, angielskiego i religii, oraz praca plastyczna przestrzenna Martyny

 


Prace Wojtka


Prace Natalki


Prace Martyny


Prace Natalki


Prace Leny


Praca Paulinki


Praca Pauliny


Prace Dominiki


Prace Natalki


Prace Wojtka


Zadania i prace plastyczne Martyny


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień:

 • Poznanie liter (j,N,n,C,c).
 • Doskonalenie kreślenia poznanych liter po śladzie oraz rysowania wzorów litero podobnych.
 • Doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.
 • Zachęcanie do odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 • Poznanie cyfry 8 iznaków matematycznych: <, >, =..
 • Zachęcanie do przeliczania elementów, dodawanie ich i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • Ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
 • Stosowanie określeń dotyczących następstwa czasu, rozumienie następstwa dnia i nocy.
 • Zapoznanie ze zwierzętami prowadzącymi dzienny i nocny tryb życia.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat księżyca, kosmosu.
 • Zapoznanie z tym, jak działa zegar.
 • Doskonalenie układania przedmiotów w grupy, szeregi, układy rytmiczne.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych, muzyczno-ruchowych, śpiewania piosenek.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych, dźwięków wysokich i niskich.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Zachęcanie do dbania o porządek w miejscu pracy.
 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody, dbania o nią i dostrzegania jej piękna.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Zachęcanie do segregacji śmieci, oszczędzania wody i prądu.
 • Przypomnienie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować zasady bezpieczeństwa.
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania prawdy od fikcji literackiej.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat Polski.
 • Utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych.
 • Zapoznanie z legendą o Warszawie.
 • Poznanie dawnych stolic Polski- Gniezna i Krakowa.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.

Zadania Martyny


Prace Martyny


Prace Martyny


Praca z religii – Wojtek


Prace Laury


Prace Wojtka


Praca plastyczna Pauliny” Czysta rzeka”


Powitanie wiosny


Hodowla rzeżuchy – doświadczenie


Pani Wiosna


Dzień morza


W marcu jak w garncu” -praca plastyczna


Prace chłopców podczas zabaw dowolnych


Dzieci z grupy Sówki wzięły udział w programie ” Czyściochowe Przedszkole”. Firma Rossmann- organizator programu dostarczył dla dzieci mydła antybakteryjne Bobini Kids oraz materiały edukacyjne w postaci książeczek „Strażnicy czystych rączek.”


Zajęcia uatrakcyjniające – „Pingwinki”


Nasze prace


Martwa natura


Eko kalendarz


Wyróżnienie dla Natalki w konkursie plastycznym pt. „Mamo, Tato, chcę być wielkim sportowcem!”

 


Zajęcia uatrakcyjniające „Dzień Dinozaura”


Malowanie dla chętnych – temat dowolny


„Mały artysta” – kreatywny przedszkolak „Wirusoochrona”


Ćwiczenia gimnastyczne z elementami integracji sensorycznej

 


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na marzec:

 • Zachęcanie do wypowiadania się na bliskie tematy. Poszerzanie zasobu słownictwa.
 • Poznanie liter (S, s, Z, z, Ł, ł).
 • Doskonalenie kreślenia poznanych liter po śladzie oraz rysowania wzorów litero podobnych.
 • Zachęcanie do odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 • Poznanie cyfry 7.
 • Doskonalenie określania kierunków na kartce papieru, np.: góra, dół, prawy górny róg, lewy górny róg…, określania kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Zachęcanie do przeliczania elementów, dodawanie ich i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • Stosowanie określeń dotyczących następstwa czasu, np. dzisiaj, wczoraj, jutro.
 • Posługiwanie się nazwami dni tygodnia, nazwami miesięcy i pór roku.
 • Doskonalenie układania przedmiotów w grupy, szeregi, układy rytmiczne.
 • Poznanie zwierząt należących do rodziny kotów (lew, gepard, puma, tygrys).
 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi aktualnej pory roku (wiosny).
 • Wskazywanie pierwszych oznak wiosny (przylatujące ptaki, pierwsze kwiaty, wyższa temperatura itp.).
 • Poznanie części roślin (kwiat, łodyga, liść, korzeń).
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych, muzyczno-ruchowych, śpiewania piosenek.
 • Zapoznanie ze znaczeniem słów: filharmonia, kompozytor, orkiestra.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.
 • Zachęcanie do dbania o porządek w miejscu pracy.
 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody, dostrzegania jej piękna.

Zima


Urodziny Wojtka


Cztery żywioły- doświadczenia


Pejzaż


Domek


Zajęcia uatrakcyjniające popołudnia – malowanie farbami


Urodziny Witka


Mój dom – praca grupowa


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na luty:

 • Zachęcanie do wypowiadania się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiadania o ilustracji , mówienia poprawnie pod względem gramatycznym,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słuchanie podczas czytanych tekstów, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi,
 • Zachęcanie do odczytywania prostych nazw,
 • Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych,
 • Poznanie liter t, T, f, F, W, w drukowanych i pisanych,
 • Rozwijanie umiejętności określania miejsca wskazanych głosek w słowach, dzielenia wyrazów na sylaby, czytania globalnie prostych wyrazów,
 • Określanie lewej i prawej strony,
 • Poznanie cyfry 6.
 • Doskonalenie liczenia, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności elementów w zbiorach,
 • Doskonalenie porównywania wielkości przedmiotów,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania tempa i nastroju muzyki, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Poznanie niektórych instrumentów, improwizacje na instrumentach perkusyjnych.
 • Eksperymentowanie z mieszaniem kolorów farb, rozpoznanie barw ciepłych i zimnych.
 • Zapoznanie terminów: portret, pejzaż, martwa natura.
 • Zachęcanie do dbania o zdrowie (zdrowe zęby).
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie, uczestniczenie w obserwacjach przyrodniczych, nazywanie zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku (zimy).
 • Zapoznaniez niektórymi sportami zimowymi.
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami
  i dorosłymi,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
 • Zachęcanie do współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności,
 • Samodzielne porządkowanie miejsca zabawy i miejsca pracy,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, technicznych,
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas pisania wzorów litero-
  i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr,
 • Doskonalenie w rozpoznawaniu emocji oraz rozładowywaniu negatywnych emocji.

Mały artysta-kreatywny przedszkolak


Bal


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie, uczestniczenie w obserwacjach przyrodniczych,
 • Zachęcanie do wypowiadania się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiadania o ilustracji ,
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami
  i dorosłymi,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
 • Doskonalenie liczenia, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie,
 • Rozróżnianie figur geometrycznych i ich nazywanie,
 • Segregowanie przedmiotów, obrazków według podanej cechy – tworzenie zbiorów,
 • Posługiwanie się nazwami miesięcy, pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
 • Doskonalenie mierzeniaprzedmiotów,
 • Uczestniczenie w uroczystości przedszkolnej – karnawał,
 • Doskonalenie odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługiwanie się symbolami,
 • Zachęcanie do współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności,
 • Samodzielne porządkowanie miejsca zabawy i miejsca pracy,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słuchanie podczas czytanych tekstów, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, technicznych,
 • Zachęcanie do odczytywania prostych nazw,
 • Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych,
 • Poznanie liter b, B, l, L, d, D, t, T drukowanych i pisanych,
 • Rozwijanie umiejętności określania miejsca wskazanych głosek w słowach,
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas pisania wzorów litero-
  i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr,
 • Doskonalenie w rozpoznawaniu emocji oraz rozładowywaniu negatywnych emocji.

Wigilia


Urodziny Agatki


Urodziny Ani


Mikołajki


Prace dzieci


Dzielnice Rudy Śląskiej


Urodziny Paulinki


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień:

  • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie, 
  • Poznanie sposobów pomocy zwierzętom podczas zimy,
  • Zachęcanie do wypowiadania się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy,  opowiadania o ilustracji ,
  •  Poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
  • Wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach,
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
  • Doskonalenie liczenia, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie,
  • Rozróżnianie figur geometrycznych i ich nazywanie,
  • Segregowanie przedmiotów, obrazków według podanej cechy – tworzenie zbiorów,
  • Rozwiązywanie zagadek,
  • Doskonalenie odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów,
  • Zachęcanie do współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności,
  • Samodzielne porządkowanie miejsca zabawy i miejsca pracy,
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słuchanie podczas czytanych tekstów, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi,
  • Doskonalenie w posługiwaniu się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
  • Poznanie określeń związanych z teatrem:  aktor, scena, lalka teatralna (pacynka, kukiełka, marionetka),
  • Zachęcanie do odczytywania prostych nazw,
  • Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych,
  • Poznanie litery: p, P  drukowanej i pisanej,
  • Rozwijanie umiejętności określania miejsca wskazanych głosek w słowach,
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr,
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, technicznych,
  • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
  • Uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym.

 


Piątek 20.11.2020

Witajcie Sówki:)

Przebieg zajęć:

 • Słuchanie wiersza  „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

– Zwróćcie uwagę jakie prawa dziecka przedstawione są w wierszu O prawach dziecka

        Niech się wreszcie każdy dowie

        I rozpowie w świecie całym,

        Że dziecko to także człowiek,

        Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

        Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

        A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

        Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

        I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.     

  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

        I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

        Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

        Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

        Tak się tu w wierszu poukładały,

        Prawa dla dzieci na całym świecie,

        Byście w potrzebie z nich korzystały

        Najlepiej jak umiecie.

 Rozmowa na temat wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

– Co to są prawa ?

– Kto ma swoje prawa ?

– Jakie prawa mają dzieci ?

– Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?

– Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?

 • A teraz posłuchajcie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Głowa, ramiona, kolana, pięty”

https://www.youtube.com/watch?v=14EBX7HXnxs

 • Praca plastycznaMoje prawa”  – Dzieci rysują na kartce wybrane przez siebie prawo.

Czwartek 19.11.2020

Dzień dobry Sówki!

Przebieg zajęć:

 1. Oglądanie zdjęć przedstawiających zwierzęta – swobodne wypowiedzi.

 2. Oglądanie ilustracji i nazywanie zwierząt domowych: chomik, kot, pies, rybki, papuga, kanarek, myszka, szczur… Próby dobierania podpisów, wyróżnianie poznanych samogłosek w wyrazach.

 3. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Rozmowa.

Rozmowa

Dryń! Telefon!

Cześć.Tu babcia.

O! Dzień dobry!

Dobra Żabcia…

Ja nie jestem żadną Żabcią, babciu!

Wiem Haneczko… Nie rusz, Żabciu! Haniu, wiesz kto ze mną mieszka?

Kot!

Nie tylko! Mam też pieska!

Pieska? Ale fajnie, babciu!

Hau! Hau! Hau! Hau! Spokój, Żabciu!

A co na to Mruczek mówi?

Wiesz, od razu ją polubił.

Tego pieska dał ci dziadek?

Nie, Haneczko.To przypadek… W Internecie przeczytałam, że ktoś psa przy poczcie znalazł.No i odwiózł do schroniska.Żal mi się zrobiło psiska… Pan przywiązał go na sznurku.I zostawił.Tuż przy murku.Dwa dni siedział psiak pod drzewem…

Jak tak można, babciu?

Nie wiem… Może kapcie pogryzł panu? Odgryzł frędzle od dywanu? Może głośno szczekał w domu? Albo już się znudził komuś? Siedział, siedział, czas uciekał, a pies wciąż na pana czekał.

Ja bym nigdy nie czekała na takiego… no… bęcwała!

Psy i koty nam ufają – jak kochają to kochają…

Mogę wpaść do ciebie, babciu? – Dobrze Haniu! Chodź tu, Żabciu…

Małgorzata Strzałkowska

4. Rozmowa na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Skąd babcia miała pieska? Przypomnienie, co to jest schronisko dla zwierząt. W jaki sposób możemy pomóc opuszczonym zwierzętom?. Dzieci wskazują elementy humorystyczne w wierszu.

5. Rozmowa na temat potrzeby pomocy bezdomnym zwierzętom.

6. Wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 34. Z ilu i jakich figur geometrycznych ułożono kota i koguta? – przeliczanie figur geometrycznych i ich rozpoznawanie. Rysowanie takich samych bud dla psa.

7. Praca plastyczna – „Mój zwierzak”.

Pozdrawiam!


Środa 18.11.2020

Dzień dobry Sówki!

Trzy małe jeżyki –Maciejka Mazan

Przyszły trzy małe jeżyki

na lekcję matematyki.

Dzisiaj się uczą liczenia,

więc zaczynają ćwiczenia:

jeden jak nosek jeżyka,

co jest jak mała kuleczka.

Dwa jak dwa oczka jeżyka,

lśniące jak czarna porzeczka.

Trzy jak trzy małe jeżyki,

a każdy bardzo wesoły.

Cztery jak cztery łapeczki,

na których biegły do szkoły.

I pięć – bo piątkę, rzecz jasna,

dostały z matematyki.

Tylko igiełek na razie

nie policzyły jeżyki…

 1. Zabawa „Liczymy razem z jeżem” – Ile było jeżyków? Jakie poznały liczby? W jaki sposób je zapamiętywały?

 2. Zabawa „Duże i małe” – dzieci segregują ilustracje zwierząt dorosłych i ich dzieci i wkładają do odpowiednich obręczy, nazywają osobniki dorosłe i ich młode, np.: kura, krowa, suczka i ich dzieci: pisklęta, cielaki, szczeniaki. Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów, określanie: o ile mniej i o ile więcej, co zrobić, żeby było tyle samo.

 3. Zabawa „Gdzie jest motek wełny?” – dzieci kładą kolorowe motki wełny w różnych miejscach. Rodzice opisują, gdzie leżą motki, np. pod krzesłem, na stole, obok szafki z książkami, między szafką a ścianą… Następnie zamieniają się rolami. Układanie motków od największego do najmniejszego. Do tej zabawy można również użyć innych przedmiotów.

 4. Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej – odszukiwanie wyrazu kot ukrytego w innych wyrazach, np.: maskotka, kotlety, łoskot, warkot.

 5. Wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 33 – doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozumienia pojęć: niski wysoki. Wysłuchiwanie głosek i zaznaczanie ich miejsca w wyrazie. Wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 31. Kolorowanie nitek poplątanych przez kotki – ćwiczenie grafomotoryczne – KP2, s. 32.

Pozdrawiam!


Wtorek 17.11.2020

Dzień dobry Sówki!

Przebieg zajęć:

 1. Dziecko omawia rolę psa w życiu ludzi: I – pies – stróż gospodarstwa wiejskiego, II – pies – towarzysz ludzi niepełnosprawnych (np. przewodnik ludzi niewidomych), III – pies – ratownik, pracujący w straży pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR, psy tropiące ślady, szukające osób zaginionych w gruzach, w górach, pod lawiną, ratujące tonących, IV – pies pasterski, V – pies tropiciel (poszukiwanie osób, wykrywanie szkodliwych substancji, np. narkotyków – pies policyjny). Podawanie innych przykładów, np. pies biorący udział w dogoterapii – KP2, s. 30.

 2. Czyja to buda?” – zabawa dydaktyczna. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania: Azor, Burek, Reks, Dino, Pimpek. Dopasowanie napisów do obrazka. Na leży przygotować budy, na których widnieją wizytówki z imionami psów, sylwety psów z podpisem i podpisane miski. Dzieci mają za zadanie odszukać taki sam napis, jaki ma pies, miska i buda poprzez porównywanie; wyodrębnić głoskę w nagłosie w imieniu psa, wskazać samogłoski.

 3. Rozmowa: Czy pies zawsze zachowuje się przyjaźnie? W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne? Co zrobić, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji? Dzieci mogą opracować kodeks postępowania w sytuacji zagrożenia ze strony psa: – Zachowaj spokój. – Wezwij pomoc. – Nie uciekaj (pies będzie cię gonił). – Nie szarp się (zwierzę zaciśnie szczęki jeszcze mocniej, by cię zatrzymać). – Nie patrz mu w oczy (rozdrażnisz go i sprowokujesz do walki). – Przyjmij pozycję „żółwia”.

 4. Zabawa ruchowa „Pieski” – z elementem czworakowania. Dzieci ruchem, mimiką i głosem naśladują określone czynności psa: szczekanie, warczenie, turlanie się, picie wody z miski, bieganie, tropienie, odpoczywanie, spacerowanie.

 5. Wykonywanie ćwiczenia 2 w KP2, s. 28. Kolorowanie obrazka – rozmowa na temat zwierząt mieszkających w schronisku, czy i jak mogą pomóc przedszkolaki mieszkańcom schronisk dla zwierząt.

Co jest przysmakiem zwierząt? – KP2, s. 28.

Opowiadamy historyjkę obrazkową – KP2, s. 29.

Pozdrawiam!


Poniedziałek 16.11.2020

Temat tygodnia: „Mój zwierzak”

Dzień dobry Sówki!

Zadania na dziś:

 1. „Kto mieszka na wsi?”, „Co to jest zagroda?”, „Jakie zwierzęta możemy tam spotkać?”- odpowiedzcie na pytania i porozmawiajcie z rodzicami na ten temat. Czy potraficie naśladować odgłosy zwierząt?
 2. Zabawa „Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?” – rozpoznawanie produktów pochodzenia zwierzęcego różnymi zmysłami (mleko, jajko, ser, szynka, wełna). „Jakie są korzyści płynące z hodowli zwierząt?”– uzasadnijcie swoje wypowiedzi.
 3. Wykonajcie ćwiczenia w KP2 s. 26–27. Uzupełnianie ilustracji nalepkami, nazywanie zwierząt przedstawionych na ilustracji, rozróżnianie ptaków i wymienianie ich nazw, kolorowanie co drugiej cegły w murku na czerwono, odszukiwanie na ilustracji tych elementów, które mają kształt koła.
 4. Wykonajcie pracę plastyczno-techniczną „Na wiejskim podwórku”.

Pozdrawiam!

Pani Małgosia


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Posługuje się pojęciami: tęcza, deszcz, burza
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Zna nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe: godło, flagę, hymn
 • Próbuje odczytywać z mapy proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa hymn Polski
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2
 • Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji
 • Zdaje sobie sprawę, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wie, że należy je otaczać troską

Historyjki obrazkowe


Obrazki z figur geometrycznych


Kolorowe parasole


Praca plastyczna „Jesień”


Urodziny Kacperka


Zwierzęta leśne


Urodziny Martynki


Światowy Dzień Mycia Rąk


Figurki z kasztanów i plasteliny


Zamierzenia październik:

Dziecko:

 • Bawi się z rówieśnikami i z nimi współpracuje, odczuwa przynależność do grupy
 • Zna imiona członków swojej rodziny
 • Wie, jaki jest adres jego zamieszkania
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Jest zainteresowane czytaniem
 • Opowiada historyjki
 • Potrafi zadawać pytania
 • Zna budowę drzewa
 • Rozpoznaje owoce i warzywa
 • Lepi z masy solnej
 • Rozwiązuje zagadki
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3
 • Przelicza elementy
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Orientuje się na kartce papieru
 • Wykonuje samodzielnie codzienne czynności
 • Śpiewa piosenkę
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Składa z papieru zabawkę wg instrukcji
 • Zna nazwy owoców i warzyw; wskazuje ich części jadalne
 • Zna kolory świateł na sygnalizatorach, potrafi określić numery telefonów alarmowych

Praca plastyczna „Skrzyżowanie”


Dzień Muzyki


Urodziny Natalki i Olafa


Wycieczka na skrzyżowanie


Urodziny Igora


Autoportret


Urodziny Hani


Urodziny Natalki


Prace Sówek


Urodziny Maćka


Praca plastyczna „Moja buźka”


Urodziny Laury


Dzień Przedszkolaka


Cztery pory roku


Sok warzywno-owocowy