Rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla Rodziców
od dnia
01.03.2024 r od godziny 8:00
do dnia
15.03.2024 r do godziny 15:00

Strona dla Rodziców: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 01.03. 2024 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.13.2024 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 19.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/ 2025

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się w terminie:
15 LUTEGO 2024 r. od godziny 8:00 do 21 LUTEGO 2024 r. do godziny 15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej, bądź nie złożenie w w/w terminie druku potwierdzenia woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Druk deklaracji kontynuacji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA lub na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

Informacja dla rodziców chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola.

Rodzicu !!!!
Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :
od 01 MARCA 2024 r. od godziny 8:00 do 15 MARCA 2024 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2018 ; 2019 ; 2020; 2021.
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.


NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania: Zarządzenie SP.0050.2.13.2024 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szk.2024 2025

Do pobrania: Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych