Programy

DECYZJA DYREKTORA
Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej  

W sprawie dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2019/2020 Programu Wychowania Przedszkolnego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia,  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Rudzie Śląskiej na podstawie wniosku
i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

PROGRAM GŁÓWNY: Program wychowania przedszkolnego : „Samodzielne , wszechstronne , szczęśliwe” – wydawnictwo Nowa Era. Monika Chudzinska, Agata Kołakowska- Kasprzak , Anna Kucharczyk.

PROGRAMY AUTORSKIE: 

  1. „Będziemy razem”- program adaptacyjny – program wspomagający dziecko w procesie przystosowania się do zycia w przedszkolu- Misie.
  2. „Bajtle  z rudy”- program rozwijający wiedzę i zainteresowanie o swoim mieście i regionie , wdrażanie dziecka do twórczego obcowania z kultura miasta , regionu : Misie, Smerfy, Tygryski, Pszczółki, Zuchy
  3. „Bajki dobre na wszystko”-  program mający na celu rozbudzenie potrzeby kontaktu z ksiązką, rozwijanie wyobraźni , fantazji, wyzwolenie u dzieci ekspresji twórczej:  Misie, Smerfy.
  4. „Mały artysta , kreatywny przedszkolak”- rozwijanie twórczej postawy , rozwijanie kreatywności, poczucia estetyki-  wszystkie grupy przedszkolne.

PROGRAMY I PROJEKTY ZEWNĘTRZNE:

Katarzyna Grygiel:

– Z Kicia kocia maluchy zmieniają się w zuchy- projekt edukacyjny mający na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

– Paluszkowe maluchy- projekt edukacyjny rozwijający aktywność dziecka w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej poprzez wykorzystanie najprostszych form zabawy.

Mariola Janowska:

– Z kultura mi do twarzy- projekt międzynarodowy promujący kulturę wysoką, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

 Joanna Szymańska – Przysambor :

– Bliżej pieska – projekt edukacyjny podczas którego dzieci nauczą się właściwego zachowania wobec zwierząt

Aleksandra Gołab:

– Alfabet logopedyczny- ogólnopolski projekt edukacyjny- celem jest poszerzenie słownictwa czynnego i biernego, rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu

– Migowy dla dzieci- interdyscyplinarny projekt edukacyjny mający na celu budowanie świadomości oraz kompetencji związanych z językiem migowym , rozwijanie empatii, otwartości 

– Klub mleczaka- ogólnopolski program edukacyjny – wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej.

Małgorzata Lip:

– Akademia Bolka i Lolka- program edukacyjny motywujący dzieci do działania , współpracy w grupie , zachęca do  samodzielnego poszukiwania i odkrywania , kreatywnego poznawania świata

Marzena Rogala:

– Dzieci uczą rodziców- ogólnopolska akcja edukacyjna wspierająca proces edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy , zachęcanie rodziców do zwiększania ilości czasu poświęconego na wspólna naukę z dziećmi

– Zabawa sztuką – ogólnopolski projekt edukacyjny wprowadzający dzieci w świat nauki , rozwijanie poczucia estetyki , wrażliwości na piękno, zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi 

Beata Barzyk:

– Sekrety dobrego zachowania- projekt edukacyjny – którego zadaniem jest wsparcie nauczycieli w pracy nad pożadanymi zachowaniami , kulturalnymi dzieci w obszarze społecznym.

Wszystkie realizowane programy zawierają treści zgodne z podstawą programową.