Smerfy


Adres mailowy nauczyciela:

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl
mjanowska@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje

pani Mariola
poniedziałek 9:30-10:00
wtorek 15:30-16:00

pani Asia
piątek 10:00-10:30
czwartek 15:00-15:30

Programy i projekty realizowane w grupie:

„Z kulturą mi do twarzy”, „Bliżej pieska”
Plakat ” Z kulturą mi do twarzy”2023 PDF

 


Urodziny Milana

 


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na kwiecień

-poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi,
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta,
-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
-usystematyzowanie wiadomości o zwierzętach żyjących na wsi
-zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień i wyrabianie nawyków proekologicznych
-kształcenie pamięci odtwórczej
– rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
-rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy
– rozwijanie myślenia, wyobraźni oraz zachęcanie do poprawnego, pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
-poszerzanie wiadomości nt. środowiska wiejskiego i miejskiego
-rozwijanie postaw związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej
-zapoznanie z symbolami narodowymi Polski
-doskonalenie poczucia rytmu
-rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw dydaktycznych
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta,
-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
-usystematyzowanie wiadomości o zwierzętach żyjących na wsi
-zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień i wyrabianie nawyków proekologicznych
-kształcenie pamięci odtwórczej
– rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
-rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy
– rozwijanie myślenia, wyobraźni oraz zachęcanie do poprawnego, pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
-poszerzanie wiadomości nt. środowiska wiejskiego i miejskiego
-rozwijanie postaw związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej
-zapoznanie z symbolami narodowymi Polski
-doskonalenie poczucia rytmu
-rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw dydaktycznych


Urodziny Emilki i Adasia

 


Urodziny Jagody

 


Urodziny Tomka

 


Urodziny Marty i Mai

 


Dzień Babci i Dziadka – „Kochamy babcie i dziadków” , realizacja zadania w ramach projektu ” Z kulturą mi do twarzy”

 


Realizacja zadania  ,,Nie ma dzieci, są ludzie”w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”


Realizacja zadania „Tysiące barw wokół nas” w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”


 


Urodziny Emilki

 


Realizacja zadania „Drzewko szczęścią” – Obchody Dnia Drzewa w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”

 


Dzień Dziewczynki

 


Jem marchewkę na surowo, bo to smacznie, bo to zdrowo


Urodziny Dominika


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na październik

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin

 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych

  • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o zachowaniu w sytuacji znalezienia cudzej własności, rozwijanie empatii, odpowiedzialności

  • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z ptakami, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, , rozwijanie samodzielności

  • doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania, manipulowania przedmiotami, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy

  • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

  • ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy

   poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności osób


Dzień chłopca

 


Robimy sok jabłkowy

 


W poszukiwaniu skarbów jesieni

 


„Kodeks dobrego zachowania” – ustalenie zasad panujących
w grupie w ramach w  projektu „Z kulturą mi do twarzy”

 


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • doskonalenie umiejętności podawania nazwczęści ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy
 • poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku, rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy, utrwalenie znajomości zasad obowiązujących w grupie