Misie


Adresy mailowe nauczycieli:

k.szczepaniak@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje

pani Kasia 
środa 10:00-10:15 oraz 12:00-12:30
piątek 10:00-10:15

Programy i projekty realizowane w grupie:
„Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”, „Paluszkowe maluchy”Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik:
• Zachęcanie do zgodnej zabawy zespołowej
• Wdrażanie do przestrzegania zasad kodeksu grupowego
• Motywowanie do rozstawania się z rodzicami bez lęku
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy społecznej, np. grupy chłopców/dziewczynek
• Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce
• Zachęcanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania
• Pokonywanie uprzedzeń do niektórych pokarmów
• Zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy, w tym właściwego korzystania z zabawek
• Kształcenie umiejętności stosowania się do poleceń nauczyciela
• Rozwijanie umiejętności poczucia rytmu
• Pobudzanie zainteresowania instrumentami oraz grą na poszczególnych z nich
• Kształtowanie wrażliwości na zmiany zachodzące w muzyce dotyczące tempa, głośności i dynamiki
• Eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym
• Utrwalanie pojęć związanych z przyrodą jesienią
• Poznawanie sensoryczne różnych materiałów sensorycznych
• Kształtowanie wiadomości dot. zjawisk atmosferycznych
• Rozwijanie sprawności dłoni przez wykonywanie prac plastycznych i technicznych
• Nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat obrazka
• Doskonalenie aparatu artykulacyjnego
• Kształtowanie umiejętności recytowania wiersza/rymowanki
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
• Kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów wg określonych cech
• Rozwijanie umiejętności określania ilości, wielkości, wysokości obserwowanych obiektów
• Rozwijanie koordynacji ruchowej
• Usprawnianie zręczności
• Eliminowanie wad postawy


Mamy dziś apetyt wielki na śliweczki zdrowe… Dziś u Misiów zajęcia sensoryczne ze śliwką w roli głównej😀


Dzień Chłopczyka 

Zielone, czerwone, okrągłe, pachnące
a jako przekąska niezwykle sycące…
Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek.
Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA świętujemy!!!


Dzień przedszkolaka
 


Sierpniowo – wrześniowi Solenizanci 😉


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień
– Zachęcanie do wspólnych zabaw i dzielenia się zabawkami z innymi
– Motywowanie do rozstawania się z rodzicami bez lęku
– Wdrażanie do zasad kodeksu grupowego
– Zapoznanie ze zwrotami grzecznościowymi i wdrożenie do ich stosowania
– Zachęcanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania
– Zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk
– Zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków, w tym próbowania nowych rzeczy
– Wdrażanie do bezpiecznej zabawy, w tym właściwego korzystania z zabawek
– Zwracanie uwagi na nieoddalanie się od grupy i nauczyciela
– Zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki
– Rozwijanie umiejętności wokalnych
– Motywowanie do poruszania się w rytm muzyki
– Rozwijanie zainteresowań rysowaniem
– Pobudzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie palcami
– Wykonywanie prostych zabaw paluszkowych
– Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa przez nazywanie rzeczy
– Kształtowanie potrzeby dzielenia się własnymi przeżyciami przez rozmowy o dowolnych tematach