Dzień Wesołej Rodzinki

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas, formy aktywności dzieci zgodnie z podstawą programową

5:30 – 8:00  

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe, praca w grupie lub indywidualna w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8:00 – 8:15

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:15 – 8:30

Śniadanie, wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

8:30 – 11:00

Zajęcia edukacyjne zgodne z  podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe: j. angielski i religia. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Zabawy dowolne  według zainteresowań dzieci. Czynności samoobsługowe, porządkowe i  higieniczne, przygotowanie do I dania.

11:00 – 11:15

Zupa, kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:15 – 12:15

Zabawy swobodne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi w oparciu o wyniki obserwacji.

12:15 – 12:30

Czynności przygotowujące do spożycia obiadu.

12:30-12:45

Obiad, kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12:45 – 13:00

Rozchodzenie się dzieci. 

13:00 – 14:00

Odpoczynek poobiedni (relaks przy muzyce, słuchaniu opowiadań z literatury dziecięcej). Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu  w ogrodzie przedszkolnym. 

14:00 – 14:15

Czynności samoobsługowe, porządkowo –  higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30

Podwieczorek

14:30-17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne.  Indywidualna praca z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.