Pszczółki


Adres mailowy nauczyciela:

agolab@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje
pani Ola
poniedziałek 13:30-14:00
środa 9:00-9:30

Programy i projekty realizowane w grupie:

„Alfabet logopedyczny”, „Migowy dla dzieci”, „Klub mleczaka”


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

  • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych; wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”
  • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej,
  • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt, poznanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt, poszerzenie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce oraz ich zwyczajów żywieniowych,
  • poszerzenie słownika czynnego, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
  • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
  • rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, zróżnicowania faktur dotykiem
  • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
    rozpoznaje kolejne litery z alfabetu tj. M, m, T, t, D, d, y oraz rozpoznaje kolejne cyfry 4,5

 A – ale plama – realizacja programu „Alfabet logopedyczny”


Spotkanie z książką w Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej 


Bezpieczni na drodze 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Dziecko:
– poszerza wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze, zna sposoby bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie, zna niektóre owoce dojrzewające jesienią, odróżnia środowisko lasu i parku, utrwala wiedzę o jesiennych zmianach w przyrodzie, utrwala informacje o deszczowej jesiennej pogodzie,
– rozwija sprawność ruchową, manualną, koordynację wzrokowo-ruchową,
– rozwija sprawność logicznego myślenia, umiejętności klasyfikacji
doskonali umiejętność uważnego słuchania ze zrozumieniem, rozwija umiejętności językowe, słuch fonematyczny, dokonuje analizy sylabowe, określa głoski w nagłosie
– nabiera wiary we własne umiejętności muzyczne, śpiewa piosenki o różnym repertuarze,
– wdraża się do zgodnego działania z innymi w grupie, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
– zna litery z alfabetu: O,o, A, a, I, i, E, e cyfry 1, 2, 3,

Jesienne spacery


Dzień Kropki

Pszczółki  pokazały, że kochają przyrodę i włączyły się w ogólnopolską kampanię „Przytul się do drzewa” 


Pierwsze dni w przedszkolu Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Dziecko:
– poznaje imiona dzieci w grupie i sposób witania się z różnymi osobami, nawiązuje relacje rówieśnicze, integruje się z grupą, zwraca się uprzejmie do innych
– poznaje zasady obowiązujące w przedszkolu, wdraża zasady i reguły obowiązujące
w przedszkolu,
– rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat, słucha uważnie czytane teksty literackie i wypowiada się na ich temat, poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie analizy sylabowej i słuchu fonematycznego
– doskonali umiejętności orientacji w schemacie ciała, przeliczania i klasyfikowania, utrwala nazwy i kształty niektórych figur geometrycznych, rozwijanie logicznego myślenia
– rozwija sprawność fizyczną, sprawność manualną, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnianie wiary we własne możliwości